Принцип гуманизма в назначении наказаний

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Призначення покарання. 5

1.1. Принципи призначення покарання. 5

1.2. Загальні засади призначення покарання. 8

1.3. Призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом. 16

1.4. Призначення покарання за сукупністю злочинів. 18

Розділ 2. Принцип гуманізму призначення покарань. 22

2.1. Принцип гуманності покарання. 22

2.2. Гуманізм як складова принципу невідворотності кримінальної відповідальності 25

Висновки. 33

Література. 34

Вступ

Призначення покарання є кульмінацією судового розгляду справи у разі визнання особи винною і Рішення суду про необхідність застосування цього заходу державного примусу. Саме цей акт суду повинен бути торжеством розуму й справедливості. Призначення покарання полягає у визначенні судом у Вироку конкретної міри кримінального покарання особі, яка визнана винною у вчиненні злочину. Закон визначає, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Можна сказати, що це стратегічна мета призначення покарання.

Крім того, щоб покарання було справедливим, воно повинно базуватися на всіх принципах кримінального права:

1) законності покарання;

2) визначеності покарання в судовому вироку;

3) обґрунтованості й обов'язковості мотивування покарання у вироку;

4) гуманності покарання;

5) індивідуалізації і справедливості покарання.

Об‘єктом дослідження даної роботи є кримінальне право України в частині призначення покарання за вчинення суб‘єктами суспільно небезпечних винних діянь.

Предмет дослідження - основні засади призначення покарання у кримінальному праві. Мета дослідження - визначити та проаналізувати основні засади призначення покарання у кримінальному праві, з‘ясувати особливості призначення та звільнення від призначеного покарання,

Проблема карного покарання є однією з найбільш складних і багатогранних у кримінально-правовій науці. Її значення визначається тим, що карне право реалізує себе, насамперед, погрозою й застосуванням покарання. Діяння, як тонко помітив у свій час Н. С. Таганцев, щоб бути злочинним, повинне бути заборонене законом під страхом покарання, причому страх цей не є що-небудь відвернене, не є фантом, що тільки лякає той, хто зазіхає на норми права, а реально їм відчувається наслідки такого зазіхання, дійсного покарання, як прояв того особливого юридичного відношення, що виникає між владою, особі уповноважених органів, й порушником. Злочин і покарання тісно зв‘язані. Покарання - це природна реакція держави на зроблений злочин. Якщо суспільно небезпечне діяння не спричиняє покарання, воно не може вважатися злочином. Ознака карної караності - обов‘язкова ознака поняття злочину.

Поняття загальних засад призначення покарання кримінальний закон не містить і воно може бути сформульоване, виходячи з їх змісту. Тому для повного відображення теми дослідження необхідно розв‘язати наступні задачі дослідження:

- розглянути загальні принципи та механізм призначення покарання;

- охарактеризувати обставини, що пом‘якшують покарання;

- охарактеризувати обставини, які обтяжують покарання:

- розглянути випадки призначення більш м‘якого покарання, ніж передбачено кримінальним Законом;

- встановити особливість призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків;

- визначити які саме покарання призначаються як основні та додаткові, з‘ясувати особливості їх застосування;

- висвітлити нормативно-правове врегулювання звільнення від відбування покарання: підстави, види та особливі форми.

Інформаційну базу даного дослідження становлять законодавство України, монографії вчених у галузі кримінального права, статті зі збірок наукових праць та періодичних видань, а також акти судової практики.

Закрыть

Принцип гуманизма в назначении наказаний

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.