Цель наказания по уголовному кодексу Украины

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПОКАРАННЯ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ   5

1.1. Поняття та ознаки кримінального покарання. 5

1.2. Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності 7

1.3. Відмінність кримінального покарання від інших заходів державно-правового і громадського впливу. 15

РОЗДІЛ 2. МЕТА ПОКАРАННЯ.. 20

2.1. Поняття мети покарання: історія та сучасний стан. 20

2.2. Мета покарання за кримінальним кодексом України. 28

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 33

ВСТУП

Політика держави у боротьбі зі злочинністю включає комплекс заходів, серед яких головну роль відіграють заходи соціального, економічного, політичного, правового, організаційного і культурно-виховного характеру, оскільки ця політика перебуває у тісному взаємозв’язку з конкретними умовами суспільно-політичного розвитку суспільства, загального устрою життя держави, станом економіки, морально-етичними й філософськими поглядами, якими характеризується та чи інша епоха, а також відповідними стереотипами, що склалися у певному соціумі на той чи інший час. Однак у системі численних заходів певне місце посідає і покарання як необхідний засіб охорони суспільства від злочинних посягань. Виконання зазначеної ролі здійснюється як за допомогою загрози покаранням, яка міститься в санкції будь-якої кримінально-правової норми Особливої частини Кримінального кодексу України, так і шляхом його реалізації, тобто примусового впливу на осіб, вже визнаних винними у вчиненні злочину.

Призначення покарання є кульмінацією судового розгляду справи у разі визнання особи винною і Рішення суду про необхідність застосування цього заходу державного примусу. Саме цей акт суду повинен бути торжеством розуму й справедливості. Призначення покарання полягає у визначенні судом у Вироку конкретної міри кримінального покарання особі, яка визнана винною у вчиненні злочину. Закон визначає, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Можна сказати, що це стратегічна мета призначення покарання.

Крім того, щоб покарання було справедливим, воно повинно базуватися на всіх принципах кримінального права: законності покарання; визначеності покарання в судовому вироку; обґрунтованості й обов'язковості мотивування покарання у вироку; гуманності покарання; індивідуалізації і справедливості покарання.

Загалом проблема кримінально-правових засобів запобігання злочинності, особливо покарання, досліджувалась й обговорювалася з прадавніх часів (Ч. Беккаріа, І. Бентам, Г. Гроцій, Дж. Локк, Ф. фон Ліст, Ш.-Л. Монтеск’є, А. Фейєрбах та ін.) і продовжує дискутуватися до наших днів (Л. Багрій-Шахматов, Т. Денисова, О. Литвак, В. Маляренко, Є. Стрельцов, В. Тютюгін, О. Фролова та ін.).

Об‘єктом дослідження даної роботи є кримінальне право України в частині призначення покарання.

Предмет дослідження – мета покарання у кримінальному праві.

Мета дослідження - визначити та проаналізувати основні засади покарання у кримінальному праві, з’ясувати мету покарання за кримінальним кодексом України.

Інформаційну базу даного дослідження становлять законодавство України, монографії вчених у галузі кримінального права, статті зі збірок наукових праць та періодичних видань, а також акти судової практики.

Закрыть

Цель наказания по уголовному кодексу Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.