Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 26

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття, предмет, підстави виникнення і сфера застосування іпотеки. 5

2. Зміст і форма договору про іпотеку, державна реєстрація. 10

3. Права та обов’язки сторін. 13

4. Особливості іпотеки земельних ділянок. 17

Висновок. 23

Список використаних джерел. 26

Вступ

Зміцнення державності України на сучасному етапі нерозривно пов’язане з подальшим реформуванням її земельної політики, одним з основних чинників якої є правова регламентація іпотеки земельних ділянок й формування власної системи кредитування під заставу земель. Формування ринкової основи відносин земельної власності обумовлює необхідність юридичного забезпечення гарантій прав власників щодо безперешкодного здійснення прав на землю і серед них – розпорядження земельними ділянками. Відповідне значення у розвитку ринку землі належить іпотеці земельних ділянок.

В умовах розвитку ринкової економіки питання організації іпотеки землі набуває дедалі більшої актуальності. Дослідження за цією проблематикою здійснюють такі вчені як М. Дем'яненко, О. Драпіковський, І. Іванова, О. Євтух, В. Заяць, Р. Корінець, С. Кручок, П. Кулініч, В. Носік, І. Пучковська, М. Федоров, С. Юркевич та інші. Аналіз наукових праць свідчить, що однозначності поглядів на цю проблему поки що немає. Практично відсутні дослідження з приводу можливої методичної та організаційної бази іпотеки землі в Україні, підходів до проблеми за умов, коли не діє ринок землі, коли більшість земель сільськогосподарського призначення передані в оренду.

Формування і поширення інституту застави землі й нерухомості на українських землях розпочалося ще в X –XVIII cт.. Проте незважаючи на давню історію і численні нормативно-правові акти, які в тій або іншій мірі регулюють іпотечні відносини (Закони України «Про іпотеку», «Про заставу», «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обмежень», «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати», «Про нотаріат», тощо), земельну реформу, правові аспекти іпотеки земельних ділянок, залишаються належним чином не впорядкованими.

Іпотека землі, як юридична категорія стосується як речового, так і зобов’язального права, оскільки її правова природа походить від права приватної власності на землю і є видом розпорядження земельною ділянкою – майном та річчю з приналежністю, межами, правами, ціною, ринковою вартістю, прибутковістю, іншими ознаками.

Метою роботи є теоретичний аналіз особливостей правового регулювання та забезпечення іпотеки землі в Україні, аналіз основних правових форм іпотеки землі, їх юридичний зміст, структура.

Закрыть

Договор ипотеки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.