Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 43

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Поняття, сторони та зміст трудового договору. 5

2. Характеристика видів трудового договору. 14

3. Загальний порядок укладення трудового договору. 30

Висновки. 41

Список використаної літератури. 43

Вступ

Влаштування на роботу є одним із життєвих рішень, що доводиться приймати майже кожній людині хоча б один раз у житті. І від того, наскільки вибір роботи є вдалим, залежить зміст життєдіяльності конкретної людини. Але це не означає, що проблема вибору професії та місця роботи носить особистий характер. У вирішенні цієї проблеми зацікавлене також суспільство, оскільки чим повніше використовуються здібності та знання кожного працівника, тим вищою є ефективність праці, а отже й більше простору для подальшого розвитку особистості. З другого боку, чим швидше зайняті всі робочі місця здібними працівниками, тим вищою є суспільна продуктивність праці.

Переважна більшість громадян влаштовуються на роботу, укладаючи трудовий договір. Термін "договір" має багато значень, які передбачаються різними нормами цивільного, трудового, земельного, міжнародного права. Кожна з цих та інших галузей права розглядає договір як різновид угод, що визначаються природою відносин, які становлять предмет регулювання цієї або іншої галузі права.

Трудовий договір у системі трудового права займає центральне місце. Його можна розглядати в трьох аспектах:

1) як угоду про працю працівника;

2) як юридичний факт, що є однією з головних підстав виникнення і формою існування трудового правовідношення у часі;

3) як один із центральних інститутів трудового права, тобто систему правових норм, які регулюють укладення трудового договору, зміну трудового договору і припинення трудового договору.

На сьогодні частка приватних підприємств, порівняно з державними, дуже значна, великим є відсоток безробіття, тому актуальною є проблема компетентності та інформованості працівників щодо умов їхнього прийняття та звільнення з роботи.

Об’єкт дослідження - трудовий договір як один з інститутів трудового права.

Предметом дослідження є з’ясування особливостей умов укладання та підстав припинення окремих видів трудових договорів на Україні.

Завдання дослідження:

- розкрити поняття і визначити зміст тудового договору;

- описати порядок укладання трудового договору;

- охарактеризувати умови його укладення;

- визначити закономірності та відмінності укладання трудових договорів тимчасових, сезонних та працівників за сумісництвом;

- означити підстави припинення трудового договору;

- пояснити особливості цих підстав.

При написанні роботи були використані праці вчених правознавців, що внесли істотний вклад у розроблення теоретичних проблем трудового договору, пов'язаних з його соціальним змістом. Це зокрема: В.Венедиктов, В.Ротань, Л.Лазор, В.Прокопенко, А.Мацюк та інші.

Закрыть

Виды трудового договора

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.