Развитие и особенности кассационного производства в гражданском процессе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Право касаційного оскарження рішень і ухвал суду та процесуальний порядок його реалізації 5

2. Порушення касаційного провадження. Підготовка касаційного розгляду справи і порядок її розгляду. 9

3. Порядок розгляду касаційних скарг і касаційних подань прокурора складом судової палати. 16

4. Повноваження суду касаційної інстанції. Підстави для скасування рішення суду в касаційному порядку. 19

5. Суть і значення касаційного оскарження рішення суду і внесення на нього подання прокурора. 26

Висновки. 28

Використана література. 30

Вступ

Вперше інститут касаційного перегляду судових рішень у його сучасному вигляді у судочинство України введений Законом від 21 червня 2001 р. "Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України". Подальше реформування і розвиток касаційне провадження отримало у новому ЦПК України (далі — ЦПК), який набрав чинності з 1 вересня 2005 р.

Згідно зі ст. 323 ЦПК, а також Законом "Про судоустрій України" судом касаційної інстанції у цивільних справах є Верховний Суд України. Перегляд судових рішень у касаційному порядку — додаткова гарантія захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб та держави. Не зважаючи на те, що будь-яка цивільна справа, яка надходить для перевірки у касаційну інстанцію, вже була розглянута у суді першої і апеляційної інстанцій, у окремих випадках мають місце судові помилки чи упущення, що тягнуть винесення незаконних або необґрунтованих рішень.

Закон надає особам, які брали участь у справі, а також тим, котрі не брали у ній участь, якщо суд вирішив питання про їх права і обов'язки, право оскаржити рішення, що набрало чинності. Одночасно він покладає обов'язок на суд касаційної інстанції перевірити законність і обґрунтованість судових рішень. Завдання суду касаційної інстанції не обмежується лише перевіркою законності судових рішень, які набрали чинності, та виправленням судових помилок. Особливе значення у даному контексті має пов'язана з розглядом конкретних справ діяльність суду касаційної інстанції із спрямування судової практики, забезпечення суворого й неухильного додержання судами норм матеріального і процесуального права, однакового та правильного застосування законодавства.

Стадія перегляду судових рішень у касаційному порядку має специфічні ознаки, які відрізняють її від провадження у суді апеляційної інстанції.

Це обумовлює актуальність обраної теми та визначає необхідність в більш докладному розгляді питань касаційного провадження. Представляється доцільним проаналізувати сутність і значення касаційного провадження, розглянути особливості права касаційного оскарження та процесуального порядку його реалізації, висвітлити процесуальні питання прийняття касаційної скарги до розгляду і підготовки розгляду справи касаційним судом. Важливо також проаналізувати особливості розгляду справи судом касаційної інстанції, розглянути повноваження суду касаційної інстанції, визначити процесуальний порядок ухвал і рішень касаційного суду.

Предметом дослідження в роботі виступає діяльність касаційного суду і виконувані ним функції.

Об’єктом є стадія перегляду судових постанов у касаційному порядку.

В роботі використовувалися наступні методи дослідження: метод аналогії, спостереження, порівняння, метод узагальнення тощо.

Закрыть

Развитие и особенности кассационного производства в гражданском процессе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.