Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Скасування або зміна вироку апеляційним судом. 5

1.1. Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови. 5

1.2. Зміна вироку (постанови) апеляційним судом. 11

1.3. Скасування вироку (постанови) з поверненням справи прокурору, на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд. 14

Розділ 2. Порядок постановлення ухвали, вироку, постанови апеляційного суду  20

2.1. Розгляд справи судом першої інстанції після скасування вироку (постанови) та закриття справи апеляційним судом. 20

2.2. Ухвала, вирок (постанова) апеляційного суду, їх зміст. 23

2.3. Складання і проголошення вироку апеляційного суду. Окрема ухвала апеляційного суду. 29

Розділ 3. Звернення до виконання  вироку апеляційного суду та порядок перевірки постанов судді 32

3.1. Звернення до виконання ухвали, вироку, постанови апеляційного суду. 32

3.2. Порядок перевірки ухвал суду і постанов судді 34

Висновки. 37

Список використаної літератури. 39 

Вступ

Актуальність дослідження. Справедливість судового рішення неможлива без реалізації права заінтересованої особи на його перевірку іншим складом суду, який є колегіальним, незалежним від суду, що постановлював оскаржуване рішення, та який без відправлення справи в той самий суд може сам скасувати попереднє рішення і, дослідивши необхідні обставини, постановити своє, остаточне. Такий порядок перевірки судових рішень має назву апеляційного.

Апеляційне провадження - самостійна стадія кримінального процесу, в якій суд інстанції вищого рівня на підставі апеляцій перевіряє законність і обґрунтованість вироків, ухвал суду першої інстанції та постанов судді, що не набрали законної сили, а також постанов про застосування чи незастосування примусових заходів виховного і медичного характеру, ухвалених місцевими судами.

Перед судом апеляційної інстанції при перегляді ним кримінальної справи в порядку апеляційного провадження стоять такі завдання:

- не допустити виконання незаконного, необґрунтованого та несправедливого вироку;

- швидко виправити допущені на попередніх стадіях помилки, прорахунки та порушення;

- забезпечити захист і реалізацію прав, законних інтересів учасників процесу;

- сприяти однаковому розумінню та застосуванню законів судами першої інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 378 КПК апеляційний суд скасовує вирок суду першої інстанції і постановляє свій вирок у випадках:

- необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин чи збільшення обсягу обвинувачення, за умови, що засудженому було пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину в такому обсязі та від цього обвинувачення він захищався в суді першої інстанції.

- необхідності застосування більш суворого покарання.

- скасування необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції.

- неправильного звільнення засудженого від відбування покарання.

Перелік випадків, коли апеляційний суд може скасувати вирок суду першої інстанції й постановити свій вирок, вичерпний і не підлягає поширювальному тлумаченню.

Скасування вироку суду першої інстанції і постановлення вироку апеляційним судом у зазначених випадках допускається лише за умови, що в апеляції прокурора, потерпілого чи його представника ставилось питання про скасування вироку саме з наведених підстав.

Об’єктом дослідження в курсовій роботі інститут апеляційного провадження в Україні, а також відповідні норми Кримінально-процесуального кодексу України.

Предметом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі застосування інституту апеляційного провадження в Україні.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики та досвіду розкрити суть та зміст інституту апеляційного провадження в Україні, зокрема підстави зміни або скасування та порядок постановлення вироку апеляційним судом.

Відповідно слід вирішити наступні завдання:

- розкрити можливі підстави для скасування чи зміни вироку;

- висвітлити порядок постановлення ухвали, вироку, постанови апеляційним судом;

- простежити звернення до виконання вироку апеляційного суду та порядок перевірки постанов судді.

Закрыть

Приговор апелляционного суда

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.