Правовой статус Общества с ограниченной ответственностью

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 54

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ... 5

1.1. Поняття та особливості статусу товариства з обмеженою відповідальністю   5

1.2 Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю.. 9

1.3 Державна реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю.. 14

1.4. Припинення діяльності  товариства з обмеженою відповідальністю.. 17

РОЗДІЛ 2. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ... 26

2.1 Правовий режим майна товариства з обмеженою відповідальністю.. 26

2.2 Управління товариством з обмеженою відповідальністю.. 29

2.3 Правовідносини та відповідальність товариства і учасників товариства. 37

ВИСНОВКИ.. 46

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 48

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми. Нова економічна орієнтація України сприятливо вплинула на розвиток різноманітних організаційно-правових форм підприємництва. Можливість людини розкрити свій талант, прагнення, реалізувати свої знання, вміння і навики законодавчо закріплена у ст.42 Конституції України, де записано, що “кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом”.

Визначальними серед комерційних юридичних осіб у сфері підприємництва є господарські товариства, що мають найбільшу значимість і дають велику можливість прояву ініціативи.

Поширеність господарських товариств спричинило відокремлення як комплексного правового інституту корпоративного права, норми якого регулюють приватноправові і публічно-правові відносини, що складаються у зв'язку з утворенням, діяльністю і ліквідацією господарських товариств, включаючи відносини внутрішньо-фірмового характеру.

Господарські товариства займають важливе місце серед суб'єктів підприємництва, що діють на території України. їх діяльність регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та Законом України "Про господарські товариства". Згідно зі ст. 113 ЦК України господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.

Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Об’єктом даної роботи виступає товариство з обмеженою відповідальність, як одне із видів господарських товариств.

Предметом дослідження є сутність товариства з обмеженою відповідальністю, момент виникнення, його особливості, правосуб’єктність, припинення діяльності, порівняльно-правовий аналіз із законодавством іноземних держав.

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу науково-теоретичних джерел, діючого законодавства України, розробки узагальнень практики виявити стан і визначити правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

Мета дослідження зумовила необхідність виконання таких завдань:

- здійснити загальну характеристику товариства з обмеженою відповідальністю;

- охарактеризувати правосуб’єктність товариства з обмеженою відповідальністю;

- дослідити порядок припинення діяльності товариства з обмеженою відповідальністю;

Загалом структура курсової роботи визначена метою та завданнями дослідження та складається зі вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Правовой статус Общества с ограниченной ответственностью

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.