Особенности административной ответственности государственных служащих за коррупционные деяния

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ.. 5

1.1. Державна служба як вид служби. 5

1.2. Категорії та види державних службовців. 7

1.3. Вимоги до державних службовців. 10

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЮ... 13

2.1.Природа і причини виникнення української корупції 13

2.2.Основні фактори існування корупції 15

2.3. Адміністративно-правова відповідальність державних службовців за корупційні діяння. 17

РОЗДІЛ 3. ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОРУПЦІЇ 24

3.1.  Перспективи розвитку протидії корупції 24

3.2. Основні методи та заходи запобігання проявам корупції в системі державного управління. 28

ВИСНОВКИ.. 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Проблема корупції є однією з найбільш актуальних проблем функціонування української держави і розвитку нашого суспільства. За сучасних умов корупція стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу України. Це явище негативно впливає на різні сфери суспільного життя нашої країни : економіку, політику, управління, соціальні та правові відносини, суспільну свідомість, міжнародні зв’язки.

Коли йдеться про поняття “державна служба”, важливо мати на увазі й виборних державних службовців, і державних чиновників, яких призначають на посади, оскільки як перші, так і другі є однаково підзвітними. Проте, політикам легко стверджувати, що зазначеним службовцям треба звітувати на тих самих умовах, що й громадським службовцям, тільки тому, що вони пов’язані з періодичними виборами, які передбачають більшу безпосередню підзвітність суспільству. З іншого боку, ця підзвітність може бути серйозно підірваною, якщо суспільство не усвідомлює зловживання владою чи протизаконні дії і залишається необізнаним стосовно засобів виконання державних обов’язків виборними чиновниками. Тому гласність для виборних державних чиновників не менш важлива, ніж для державних службовців, яких призначають на посади.

Державний чиновник частіше за інших громадян в змозі опинитися в ситуації, де конфлікт інтересів є реальним і значимим, в результаті чого може постраждати неупередженість думок і з’являється спокуса або мотив забезпечити власні, а не державні інтереси.

Система корупції наявна лише там, де вона стає частиною системи управління – у багатьох випадках настільки невід’ємною, що система не функціонує без неї. Система корупції найбільш слабке місце реформаторів, оскільки новий уряд, що зобов’язується боротися з корупцією, виявляється нездатним реформувати систему, якою він править.

Об'єктом курсової роботи є корупційні діяння у сфері державної служби.

Предметом виступає дослідження особливостей адміністративної відпоавідальності державних службовців за корупційні діяння.

Мета курсової роботи полягає в визначенні соціальних детермінантів корупції в умовах сучасного українського соціуму та особливості адміністративної відповідальності за корупційні діяння.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних завдань:

- ознайомитись з поняттям та ознаками державної служби;

- охарактеризувати основні теоретичні підходи щодо визначення поняття корупції та причин її виникнення;

- визначити характер феномену корупції в Україні та причини її поширення;

- дослідити особливості адміністративної відповідальності за корупційні діяння;

- визначити основні методи та заходи протидії корупції.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Закрыть

Особенности административной ответственности государственных служащих за коррупционные деяния

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.