План

1. Методика вивчення позатабличних випадків множення та ділення. Методика вивчення ділення з остачею.

2. Методика вивчення письмових прийомів множення та ділення у межах тисячі.

3. Методика вивчення табличних випадків множення та ділення.

4. Методика вивчення усних і письмових прийомів множення та ділення у концентрі «Багатоцифрові числа».

5. Методика вивчення особливих випадків множення та ділення з 0 і 1, 10, круглими числами.

6. Методика вивчення нумерації чисел в межах 10 і 20.

Пам’ятка письмового ділення: 1. виділяємо перше неповне ділене і встановіть кількість цифр у частці. 2. знайдіть першу цифру частки. Дізнайтесь ск од першого неповного діленого поділили і ск залишилось поділити. 3. Утворіть друге неповне ділене і т.

_ 936|3

9 312

_3

3

_6

6

0

Алгоритм детального пояснення для випадку ділення:

Утворюємо перше неповне ділене. Перше неповне ділене 9сот.

Визначаємо скільки цифр буде у частці.Отже, у частці буде 3 цифри: сотні, десятки, одиниці (ставлю три точки у частку).

Знаходимо першу цифру частки: 9сот.: 3 = 3сот. Записуємо в частку на місці сотень цифру 3.

Перевіряємо скільки сотень поділилось: 3сот.3=9сот. Підписую 9 під першим неповним діленим і віднімаю: 9сот.-9сот.=0сот. Всі сотні поділились. Цифра підібрана правильно.

Утворюємо друге неповне ділене: це 3дес.

Знаходимо другу цифру в частці: 3дес.:3=1дес. Записуємо в частку на місці десятків цифру1.

Перевіряємо скільки десятків поділилось: 1дес.3 =3дес. Підписую 3 під другим неповним діленим і віднімаю: 3дес.-3дес.=0дес. Всі десятки поділились. Цифра підібрана правильно.

Утворюємо третє неповне ділене: це 6од.

Знаходимо третю цифру частки: 6од.: 3 =2од. Записуємо в частку на місці одиниць цифру 2.

Перевіряємо скільки одиниць поділилось:2од.3=6од. Підписую 6 під третім неповним діленим і віднімаю: 6од.-6од.=0од. Всі одиниці поділились. Цифра підібрана правильно.

У частці отримали 312.


3. Методика вивчення табличних випадків множення та ділення.

Методичні підходи існують до розгляду табличних випадків множення

Як відомо, одним з основних завдань вчителя при розгляді табличних випадків множення є створення умов для запам’ятовування учнями таблиць напам’ять.

Аналогічно будуються таблиці множення чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Після того, як складено відповідну таблицю множення, розпочинається робота з її заучування напам’ять. З цією метою використовується, як свідчить аналіз системи вправ підручника і методичних посібників для вчителів, така система вправ:

1) завдання, які виконуються з використанням відповідної таблиці множення,до яких відносяться:

- вправи виду “Користуючись таблицею, розв’яжіть приклади: 35+10, 36-5 тощо”;

- вправи на розв'язування текстових задач з використанням відповідної таблиці, наприклад: “У кожній вазі стояло по три жоржини. Скільки жоржин у п’яти вазах?”;

2) завдання, основним призначенням яких є створення умов для запам’ятовування учнями відповідних таблиць і до яких відносять:

- вправи на читання відповідної таблиці з наступним використання її для перевірки правильності розв’язання прикладу, наприклад: “Прочитайте таблицю множення числа 4 і поясніть, як дізналися, що 46=24”;

- вправи на читання представленої таблиці за поданим зразком, наприклад: “Прочитайте таблицю множення числа 3 за поданим зразком”;

- вправи на відтворення з пам’яті відповідної таблиці, розпочинаючи її з найменшого числа, з найбільшого числа, з вказаного випадку тощо;

- вправи на відтворення з пам’яті відповідної таблиці множення, наприклад: “Відтворіть з пам’яті таблицю множення числа 8”;

Який же порядок вивчення таблиць множення і ділення? – аналіз нині діючих підручників з математики для початкових класів М.Богдановича та програми з математики для І-ІУ класів свідчить, що там дотримуються такої послідовності розгляду матеріалу:

- розкриття конкретного змісту дії множення;

- складання таблиці множення числа 2;

- розкриття конкретного змісту дії ділення;

- вивчення зв'язку між діями множення і ділення;

- складання таблиці ділення на 2;

- складання таблиці спочатку множення, а через кілька уроків – ділення на 3,4,5,6,7,8,9.


4. Методика вивчення усних і письмових прийомів множення та ділення у концентрі «Багатоцифрові числа».

Які ж завдання розгляду усних прийомів обчислень у концентрі “Багатоцифрові числа”? – повторення та систематизація умінь і навичок учнів про усні прийоми обчислень, підготовка до закріплення алгоритмів письмового множення і ділення. Які ж випадки усного множення і ділення розглядаються у цьому концентрі? – 1) випадки множення і ділення на 10, 100, 1000, наприклад 21000, 3200010, 4000:10, 4000:100, 4000:1000; 2) випадки множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число, наприклад 20004, 6000:3, 120003, 84000:2. Якщо у першому випадку відповідні дії виконуються на основі правил множення чи ділення на 10, 100, 1000, то у другому вони зводяться до множення чи ділення іменованих чисел на одноцифрове число. Оскільки ТМО ознайомлення учнів з випадками усного множення чи ділення виду 21000, 3200010, 4000:10, 4000:100, 4000:1000 аналогічні до відповідних випадків у концентрі “Тисяча”.

Система цих вправ може містити принаймні такі:

1) скільки тисяч міститься у числах 4000, 40000, 400000? Запиши їх у вигляді добутків, одним з множників якого є число 1000;

2) дано числа 8750, 9741, 9000, 8300, 5724, 51320. Випиши числа, які без остачі діляться на 10, 100 і 1000, та запиши з ними можливі приклади на ділення на 10, 100 і 1000;

3) серед чисел 8000, 82710, 2700, 2707, 45730, 95002, 375000 назви числа, які можна записати у вигляді добутку, де одним з множників будуть числа 10, 100, або 1000;

4) склади з кожного приклада на ділення 3800:100=38, 70000:1000=70, 5400:10=540 приклад на множення;

5) для того, щоб перевірити наскільки свідомо діти засвоїли прийоми множення і ділення на 10, 100, 1000, корисно запропонувати їм завдання, які вимагають застосування засвоєних знань у дещо змінених умовах: а) порівняй вирази 7000+700+70+7 і 71000+7100+710+7, 81000+800+710 і 8000+8100+70+4, 910000+81000+5100+310+3 і 90000+8000+500+30+3; б) розв’яжи рівняння: х1000+200=3200, 5100+х4=540, 8000+х100+50=8750; в) запиши можливі приклади на множення і ділення, використовуючи наступні числа: 1, 10, 20, 100, 1000; г) склади можливі рівняння, використовуючи числа 2, 10, 20, 100, х та розв’яжи їх.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изучения математики 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.