План

1. Розгляд справи судом апеляційної інстанції.

2. Повноваження суду апеляційної інстанції.

3. Сутність, значення, особливості касаційного провадження

4. Право касаційного оскарження та порядок його реалізації

5. Попередній і судовий розгляд справи у касаційному порядку.

6. Повноваження суду касаційної інстанції

7. Рішення та ухвала суду касаційної інстанції

8. Загальні засади провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

9. Підстави для перегляду у зв'язку з нововиявленими обставинами визначені

10. Подання та розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

11. Перегляд судових рішень Верховним судом України

12. Порядок вирішення питання про поворот виконання

13. Судовий контроль за виконанням судових рішень

14. Відновлення втраченого судового провадження.

15. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду

16. Провадження у справах за участю іноземних осіб

17. Загальна характеристика ЦПКУ

У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про проведення підготовчих дій та обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції за результатами попереднього розгляду зазначена колегія суддів правомочна ухвалити одне з таких рішень:

1) відхилити касаційну скаргу і залишити без змін судове рі­шення суду першої або апеляційної інстанції,якщо відсутні підстави для його скасування;

2) скасувати судове рішення суду першої або апеляційної інстанціїза наявності підстав, які тягнуть за собою обов'язкове його скасування;

3) призначити справу до судового розглядув порядку касацій­ного провадження за наявності однієї із таких умов:

- відсутні підстави для відхилення касаційної скарги і залишення судового рішення без змін або його скасування;

- хоч один суддя із складу колегії суддів дійшов висновку про необхідність призначення справи до судового розгляду.

Під час розгляду справи в касаційному порядку суд касаційної інстанції:

1) перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права;

2) не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним;

Постановлене рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції оголошує негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків розгляду справи у закритому судовому засіданні

Рішення та ухвали суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголошення. Одночасно із цим скасовані рішення або ухвали суду першої чи апеляційної інстанції втрачають законну силу.


6. Повноваження суду касаційної інстанції

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суду має право:

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суд і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення не передаючи справи на новий розгляд.

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суду має право:

1) постановити ухвалу на відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін;

2) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справ, і направити справу для продовження розгляду до суду першої або апеляційної інстанції;

3) змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті;

4) скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що помилково скасована апеляційним судом.


7. Рішення та ухвала суду касаційної інстанції

Рішення та ухвали приймаються у нарадчій кімнаті, більшістю голосів суддів колегії, жоден із суддів не має права утримуватися від голосування та підписання рішення чи ухвали, суддя не згідний з рішенням може письмово викласти свою окрему думку.

Зміст рішення суду касаційної інстанції відповідно до ст. 346 ЦПК України має включати:

1) час і місце його ухвалення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;

6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;

7) мотиви, на підставі яких, суд касаційної інстанції змінив або скасував рішення суду і ухвалив нове;

8) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону яким суд керувався;

9) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили.

В ухвалі суду касаційної інстанції, відповідно до ст. 345 ЦПК України, зазначають:

1) час і місце її постановлення;

2) найменування суду, прізвища і ініціали головуючого і суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;

6) узагальнені доводи касаційної скарги;

7) мотиви суду з посиланнями на закон, яким він керувався;

У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.


8. Загальні засади провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Нововиявленими обставинами є юридичні факти, які мають істотне значення для розгляду справи та існували під час розгляду справи, але не були і не могли бути відомі заявнику, а також обставини, які виникли після набрання судовим рішенням законної сили та віднесені законом до нововиявлених обставин.

Тобто перегляд справи у зв'язку з нововиявленими обставинами має на меті не усунення судових помилок, а лише перегляд уже розглянутої справи з урахуванням обставини, про існування якої стало відомо після ухвалення судового рішення.

Від нововиявлених обставин слід відрізняти нові обставини, тобто такі, які виникли чи змінилися тільки після ухвалення судового рішення і не пов'язані з вимогою в цій справі, а тому не могли бути враховані судом при ухваленні судового рішення (наприклад, погіршення майнового стану відповідача після ухвалення рішення про стягнення з нього аліментів). У цьому випадку нові обставини можуть бути підставою для пред'явлення нової вимоги. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданский процесс 9

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.