План

1. Договір транспортного експедирування.

2. Договір позики

3. Кредитний договір.

4. Договір факторингу.

5. Договір банківського вкладу.

6. Договір банківського рахунку.

7. Договір комісії.

8. Договір доручення.

9. Договір зберігання.

10. Зберігання на товарному складі.

11. Види та форми страхування.

12. Сторони договору страхування.

13. Зміст договору страхування.

14. Договір управління майном.

15. Авторські договори.

16. Ліцензійні договори.

9. Договір зберігання.

За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, яку їй передала друга сторона (поклажодавець), і повернути її поклажодавцеві у схоронності. Юр ознаки договору: односторонній, реальний і безвідплатний. Якщо зберігання здійснюється на засадах підприємницької діяльності, то він перетворюється на взаємний, консенсуальний та відплатний. Поклажодавцем може бути фіз. чи юр особа, яка є власником речі, або інша особа, що уповноважена на передачу речі на зберігання. Предметом договору зберігання є послуга, яка полягає в сукупності корисних дій, що спрямовані на прийняття, зберігання та подальше повернення зберігачем певного об'єкта.

Договір зберігання може бути строковим і безстроковим. Форма договору зберігання може бути як усною, так і письмовою, в тому числі шляхом видання певних документів (розписка, квитанція чи ін документ), що підписано зберігачем. До спеціальних видів зберіганя належать: 1)зберіганя речей у ломбарді; 2)зберіганя ціностей у банку; 3)зберіганя речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту; 4)зберіганя речей у гардеробі організації; 5)зберіганя речей пасажира під час його перевезення; 5)зберіганя речей у готелі.


10. Зберігання на товарному складі.

За договором складського зберігання товарний склад зобов'язується за плату зберігати товар, переданий йому поклажодавцем, і повернути останній у схоронності. Сторонами договору складського зберігання є товарний склад і поклажодавець (товароволоділець). Вказаний договір, укладений складом загального користування, є публічним договором. Договір складського зберігання укладався у письмовій формі. Остання вважається дотриманою, якщо прийняття товару на товарний склад посвідчене складським документом. Товарний склад на підтвердження прийняття товару видає один з таких складських документів: складську квитанцію; просте складське свідоцтво; подвійне складське

свідоцтво. Товарний склад зобов'язаний за свій рахунок оглянути товар при прийнятті його на зберігання для визначення його кількості і зовнішнього стану. Товарний склад або поклажодавець при поверненні товару має право вимагати його огляду та перевірки якості. Витрати, пов'язані з оглядом речей, несе сторона, яка вимагала огляду та перевірки. Якщо для забезпечення схоронності товару потрібна негайна зміна умов його зберігання, товарний склад зобов'язаний самостійно вжити відповідних невідкладних заходів та повідомити про них поклажодавця. У разі виявлення пошкоджень товару склад зобов'язаний негайно скласти акт і того ж дня повідомити про це поклажодавця.


11. Види та форми страхування.

Страхування структурується за галузями, формами і видами. Галузева класифікація страхування здійснюється за об’єктами страхування. Виділення окремих видів характеризує деталізацію об’єктів страхування. Форми організації страхування вказують на їх правову основу: обов’язкове чи добровільне.

Об’єктом майнового страхування є рухоме та нерухоме майно юр і фіз осіб. Нині в У найпоширеніші серед фіз осіб страхування будівель, домашнього майна, транспортних засобів. Основна форма - добровільне страхування. Поступово розширюється майнове страхування у сфері приватного бізнесу. Об’єкти особового страхування - це життя та здоров’я громадян. Видами особового страхування є змішане страхування життя, страхування дітей, весільне страхування тощо. У системі соцо страхування об’єктами страхування є працездатність і працевлаштування. Соціальне страхування має обов’язковий і добровільний характер. У медичному страхуванні об’єктом страхування є здоров’я громадян. У разі страхування відповідальності об’єктом є зобов’язання застрахованої особи виплатити відшкодування за завдані збитки третім особам. Найпоширеніший вид його - страхуваня громадянської відповідальності водіїв автотранспортних засобів. Об’єкт страхуваня ризиків - недоотриманий прибуток чи збитки при здійснені певних господарських і фін операцій,які є ризикованими


12. Сторони договору страхування.

Сторонами договору страхування є 2 особи - страховик і страхувальник. Законодавство містить значні обмеження щодо здійснення страхової діяльності в якості страховика. Страховиками можуть бути тільки юр особи, але не б-я, а створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю. Страховики відносяться до фін установ, є юр особами, які відповідно до закону надають одну чи кілька фін послуг та які внесені до відповідного реєстру у встановленому порядку. Страховою діяльністю може займатися лише новостворена юр особа. Закон "Про страхування" не дозволяє юр особам отримувати статус страховика шляхом внесення змін до статутних документів за умови, що такі особи попередньо займалися ін видом діяльності. Дозволяється здійснення страхової діяльності на території У виключно резидентам У. Страхові компанії - нерезиденти можуть укладати тільки договори перестрахування із страховиками-резидентами. Юр особа - страховик повинна мати не менше 3 учасників. Закон не обмежує участь фіз чи юр осіб у заснуванні страховика. Статутний фонд страховика має бути сплачений виключно в грошовій формі. Страхувальниками можуть бути юр особи і дієздатні фіз особи, які уклали із страховиками договори страхування.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданское право 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.