План

1. Договір транспортного експедирування.

2. Договір позики

3. Кредитний договір.

4. Договір факторингу.

5. Договір банківського вкладу.

6. Договір банківського рахунку.

7. Договір комісії.

8. Договір доручення.

9. Договір зберігання.

10. Зберігання на товарному складі.

11. Види та форми страхування.

12. Сторони договору страхування.

13. Зміст договору страхування.

14. Договір управління майном.

15. Авторські договори.

16. Ліцензійні договори.

1. Договір транспортного експедирування.

За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов’язується за плату і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов’язаних з перевезенням вантажу. Договором транспортного експедирування може бути встановлено обов’язок експедитора організувати перевезення вантажу транспортом за маршрутом, вибраним експедитором або клієнтом, зобов’язання експедитора укласти від свого імені або від імені клієнта договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов’язання, пов’язані з перевезенням. Договором транспортного експедирування може бути передбачено надання додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу: перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей тощо. Договір транспортного експедирування укладається в письмовій формі. Сторонами за договором є клієнт і експедитор. Клієнтом може бути будь-яка фіз або юр особа. Експедитор - фізична особа (суб’єкт підприємницької діяльності) або юридичні особи будь-якої форми власності. Договір експедиції є двостороннім, оплатним, консенсуальним.


2. Договір позики

За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. Договір позички речі побутового призначення між фіз особами може укладатися усно. Договір позички між юр особами, а також між юр та фіз особою укладається у письмовій формі. Договір позички будівлі, ін капітальної споруди (їх окремої частини) строком на один рік і більше укладається у письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню та держ реєстрації.

Позичкодавцем може бути фіз або юр особа. Юр особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю. Договір позички є безоплатним, двостороннім, може бути реальним та консенсуальним. Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички. Договір позички припиняється у разі смерті фіз особи або ліквідації юр особи, якій річ було передано в користування, якщо ін не встановлено договором.


3. Кредитний договір.

За кредитним договором банк або ін кредитна організація зобов’язується надати кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов’язується повернути грошову суму та сплатити проценти по ній. Кредитний договір є різновидом договору позички, тому до правовідносин, що виникають на його основі, застосовуються ті ж правила, що діють для договорів позички. Кредитний договір укладається в письмовій формі, недодержання якої призводить до недійсності договору.

Він є оплатним, консенсуальним, двостороннім. Кредитодавець вправі відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту повністю або частково у разі порушеня процедури визнаня позичальника банкрутом або ж за наявності ін обставин, які явно свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута своєчасно. У разі порушеня позичальником передбаченого договором зобов’язаня щодо цільового використаня кредиту кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитуваня позичальника за договором. Кредитодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму кредиту у розмірах і в порядку, що встановлені договором.


4. Договір факторингу.

Факторинг - це операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредиторові. Предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк платежу за якою настав, а також право вимоги, яке виникне в майбутньому. Сторонами у договорі факторингу є фактор і клієнт. Фактором може бути банк або фін установа, а також фіз. Особа (СПД), яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції. Клієнтом у договорі факторингу може бути фіз або юр особа, яка є суб’єктом підприємницької діяльності. Договір факторингу є двостороннім, платним, може бути реальним або консенсуальним. Договір факторингу буде дійсним незалежно від наявності домовленості між клієнтом та боржником про заборону відступлення права грошової вимоги або його обмеження. Наступне відступлення фактором права грошової вимоги третій особі допускається лише у випадку, коли це прямо зазначено в договорі. Клієнт несе відповідальність перед фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не встановлено договором факторингу.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Гражданское право 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.