План

1. Невідкладні слідчі дії у справах про ДТП.

2. Початкові слідчі дії у справах про пожежі.

3. Експертизи у розслідуванні справ про розкрадання.

4. Експертизи у справах про пожежі.

5. Криміналістична характеристика організованої злочинності.

Загальними об’єктами для зоотехнічної, ветеринарної і біологічної (зоотехнічної) експертиз є тварини і продукція тваринництва. Перша вирішує питання, пов’язані зі встановленням приросту поголів’я тварин, його обліку, кількістю виходу і видів продукції; друга - питання щодо правильності умов догляду, годування і використання тварин, визначення причин виснаження, мору тварин; третя призначається з метою встановлення родової, видової належності часток, однаковості зоологічного складу вовни, кісткових залишків, виявлених у певному місці, і наявних зразків.

З класу криміналістичних експертиз необхідно виділити почеркознавчу і технічну експертизу документів, оскільки значна частина розкрадань вчиняється шляхом внесення до документів тих або інших змін; трасологічну, зокрема дактилоскопічну експертизу, яка проводиться для ідентифікації особи за слідами папілярних візерунків на документах, чорнових записах, упаковках, відношення до яких особа, яка підозрюється, заперечує; транспортно-трасологічну експертизу, що призначається, наприклад, для ідентифікації або встановлення групової належності шини автомобіля, на якому було перевезено невраховану сировину або готову продукцію без належного оформлення документів. Можливі також експертизи з визначення джерела походження конкретних предметів шляхом ідентифікації, наприклад, штампу верстату за особливостями його відбитків на виробах, встановлення цілого за частинами того або іншого виробу та ін.


4. Експертизи у справах про пожежі.

Найпоширеніша експертиза у справах про пожежі - пожежно-технічна, основним завданням якої є встановлення причини виникнення пожежі, місця початку (осередку) горіння, напрямку поширення вогню, способу підпалу тощо. Перед експертами, зокрема, можуть бути поставлені такі питання:

1) Де знаходиться осередок пожежі

2) Яка причина виникнення пожежі?

3) Чи має відношення до виникнення пожежі електрична мережа (система опалення)?

4) Яка максимальна температура горіння даних матеріалів?

5) Які пожежонебезпечні властивості має та чи інша речовина тощо?

Судово-медична експертиза призначається у разі виявлення на місці пожежі трупа або за наявності постраждалих, яким під час пожежі заподіяні тілесні ушкодження. Ця експертиза вирішує такі питання: яка причина смерті та час її настання; прижиттєвість чи по-смертність спричинених вогнем тілесних ушкоджень; характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, їх локалізація тощо.

Судово-хімічна експертиза призначається для з'ясування складу предметів, що згоріли, та властивостей речовин, вилучених на місці пожежі під час огляду. Залежно від обставин справи про пожежу, яка розслідується, на розв'язання судово-хімічної експертизи можуть бути поставлені такі питання:

1) Чи присутні у попелі, обвуглених залишках домішки пального?

2) Чи є на предметах, вилучених з місця пожежі, сліди горючих речовин?

3) Що являє собою вміст осередку пожежі тощо?

Досліджуються також сліди нафтопродуктів або паливно-мастильних матеріалів, які використовувалися для підпалу. Зокрема, перед експертом (експертиза нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів) можуть бути поставлені питання:

1) Чи є на вилученому об'єкті сліди (плями) нафтопродуктів і якщо це так, то які їх вид, тип, група, марка, призначення?

2) Яка паливно-мастильна речовина виявлена на місці пожежі?

3) Чи могла вона бути використана для підпалу об'єкта тощо? При розслідуванні справ про пожежі використовуються також висновки експертиз: дактилоскопічної (на предмет виявлення відбитків пальців рук на предметах, вилучених на місці події); почеркознавчої (встановлення особи за почерком, наприклад, на записці, знайденій на місці пожежі); трасологічної; технічного дослідження документів (відновлення змісту документів, що згоріли) та деяких інших експертиз.


5. Криміналістична характеристика організованої злочинності.

Організована злочинність - складне явище, чинник політичної і економічної нестабільності у суспільстві. Організовані злочинні формування модернізуються, змінюють свої види, виходять за межі національних кордонів однієї держави, набувають транскордонний і транснаціональний характер. Сьогодні в Україні можна говорити про наявність професійної злочинності, її зрощеність з ешелонами влади, суттєвого контролю над господарчими суб’єктами. Організоване злочинне середовище інколи називають «п’ятою владою» держави.

Злочинні групи можуть розрізнятися за ступенем їх організованості, стійкості, складності ієрархічної структури. Найбільш небезпечними злочинними групами є організовані групи та злочинні організації, які є активним елементом організованої злочинної діяльності.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його приготуванні або вчиненні брало участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися в стійке об’єднання для вчинення цього або іншого (інших) злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Необхідно зазначити, що організована злочинна група характеризується стабільністю складу, жорсткою дисципліною, певними правилами поведінки. Ознаки організованості і стійкості злочинної групи можуть виявлятися: у стабільності її складу; труднощах для осіб, які бажають вийти з групи; швидкій заміні співучасників, які вибувають; систематичності зустрічей і контактів злочинців поміж собою; у наявності в групі певної структури (ієрархії); наявності суворого порядку, дисципліни, безумовного підкорення лідеру, системи заходів заохочення і покарання; постійно здійснюваній злочинній діяльності, розширення її масштабів і підвищення технічної оснащеності; наявності спільно використовуваної зброї, технічних засобів, автотранспорту; планування злочинної діяльності.

У структурі організованих груп можуть бути особи, які здійснюють функції: лідера; ідеологічного забезпечення; охорони лідера; бойовиків; забезпечення дисципліни; переслідування осіб, які намагаються припинити злочинну діяльність; реалізації викраденого; підтримання зв’язків із корумпованими представниками владних структур.

Організованими злочинними групами можуть вчинятися різні злочини. Залежно від сфери злочинної діяльності розрізняють злочинні групи: 1) з обмеженою сферою злочинної діяльності (наприклад, шахрайство з фінансовими ресурсами); 2) з універсальною злочинною діяльністю (кілька видів злочинної діяльності, пов’язаних поміж собою). Злочинні групи можуть відрізнятися вузькою спеціалізацією і зосереджувати свою діяльність на якій-небудь сфері; діяльність інших може мати розповсюдженість у кількох галузях, характеризуватися універсальністю.

Існують організовані злочинні групи, що поділяються за етнічними, культурними та історичними зв’язками. Деякі з них відомі під своїми національними назвами («в’єтнамське земляцтво», «китайська дружба», «африканська єдність» та ін.). Злочинні групи можуть мати регіональний рівень, охоплювати більшість регіонів України, виходити за межі національних кордонів і набувати транснаціональний характер. Найбільш відомими транснаціональними злочинними організаціями є: італійська мафія, китайські «тріади», японська «якудза», колумбійські картелі, негірійські злочинні організації, турецькі організації наркобізнесу, ямайські організації «Посес» та ін.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Криминалистика 17

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.