План

1. Невідкладні слідчі дії у справах про крадіжки.

2. Обставини, що підлягають встановленню у справах про крадіжки.

3. Ревізія і бухгалтерська експертиза у справах про розкрадання.

4. Допит заявника у справах про хабарництво.

5. Порушення кримінальної справи щодо хабарництва.

6. Криміналістична класифікація службових злочинів.

7. Обставини, що підлягають встановленню про зловживання службовим становищем.

8. Експертизи у справах про ДТП.   

1. Невідкладні слідчі дії у справах про крадіжки.

Вихідними даними для порушення кримінальної справи про вчинення крадіжок є такі: а) заяви громадян чи посадових осіб; б) заяви очевидців чи інших осіб, які дізналися про крадіжку; в) заяви громадян про злочинну діяльність конкретних осіб; г) затримання з краденим; ґ) інші джерела. Кожне повідомлення про факт крадіжки вимагає негайного реагування. Насамперед необхідно встановити, на якому об’єкті чи в кого, де, коли вчинена крадіжка, що саме при цьому викрадено.

Найбільш типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування крадіжок є такі:

1.Факт крадіжки виявлено і підозрюваного затримано з речовими доказами або по «гарячих слідах». Як правило, це ті випадки, коли інформування про проникнення злодія у приміщення здійснюється за допомогою заздалегідь установлених у ньому засобів охоронної сигналізації чи інформація надійшла від конкретних очевидців злочину, які часто самостійно або з участю працівників міліції затримують злочинців з краденим.

З метою перевірки цих версій провадяться такі слідчі дії: обшук особи, огляд одягу, речей, вилучених у затриманого, а також його допит. Після виконання вказаних слідчих дій слідчий проводить огляд місця події (завчасно забезпечивши його охорону), в тому числі й місця затримання підозрюваного з метою виявлення, фіксації, вилучення інших речових доказів, що підтверджують причетність затриманого до розслідуваної крадіжки. Початковий етап розслідування в даній ситуації закінчується проведенням обшуку за місцем проживання затриманого; пред’явленням для впізнання потерпілому або матеріально відповідальній особі майна (матеріальних цінностей), вилученого у підозрюваного; криміналістичними експертизами.

2.Факт крадіжки встановлено, є відомості про гаданого злочинця (групу осіб), проте нікого не затримано. У розслідуваній ситуації визначальним чинником є час. Дії слідчого і працівника кримінального розшуку мають відзначатися максимальною оперативністю і спрямованістю на збирання пошукової експрес-інформації шляхом короткого опитування обізнаних осіб про кількість, індивідуальні прикмети зовнішності злочинців (стать, вік, особливі прикмети, одяг та ін.), в якому напрямі вони зникли, можливі місця їх знаходження, а також характер чи специфічні ознаки викраденого ними майна. Після чого негайно здійснюється переслідування злодія (злодійської групи) по «гарячих слідах», а також використання оперативних можливостей органів дізнання. Зокрема, організовуються тактичні операції: «Розшук злочинця», «Затримання по «гарячих слідах», «Розшук викраденого майна», «Встановлення свідків», що містять різноманітні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.

Якщо внаслідок проведення названих тактичних операцій злочинця встановлено і затримано, надалі необхідно дотримуватися порядку дій слідчого, викладеного щодо першої слідчої ситуації.

3.Факт крадіжки встановлено (зламані вхідні двері, своєрідний безлад у приміщенні, відсутнє певне майно), але дані про суб’єкта злочину відсутні. Така слідча ситуація в інформаційному плані є найменш сприятливою, а в організаційному - найскладнішою. Основні завдання - встановлення особи, яка вчинила крадіжку, і виявлення викраденого.

Одночасно з процесуальними діями здійснюються оперативно-розшукові заходи, характер яких визначається зібраними даними про злочинця (злочинців) і викрадені цінності.

Ефективність розслідування крадіжок багато в чому обумовлена наявністю погоджених планів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Планами розслідування передбачаються заходи щодо встановлення і затримання злочинця, виявлення співучасників, виявлення і вилучення викраденого, відшкодування шкоди, розпізнання інсценування тощо. Організуюча роль у цій діяльності належить слідчому, який визначає пріоритетні напрями розслідування, дає окремі доручення органу дізнання щодо проведення оперативно-розшукових заходів.


2. Обставини, що підлягають встановленню у справах про крадіжки.

Основні обставини, які слід встановити під час розслідування крадіжок, такі:

а) факт таємного викрадення майна;

б) місце, час та умови вчинення крадіжки;

в) предмет крадіжки (що викрадено злочинцем), його вартість, ознаки;

г) спосіб вчинення крадіжки, технічні засоби, що були застосовані для таємного викрадення і приховування;

ґ) тривалість перебування і конкретні дії злочинця на місці крадіжки;

д) суб’єкт крадіжки (ким воно вчинене), винність в її вчиненні,мотиви поведінки;

е) наявність злочинної групи та роль кожного з її членів;

є) спосіб, час та місце збуту вкраденого;

ж) обставини, що сприяли вчиненню крадіжки;

з) обставини, що впливають на ступінь і характер обвинувачення.

У кожному конкретному випадку може виникнути потреба у встановленні й інших важливих у справі обставин


3. Ревізія і бухгалтерська експертиза у справах про розкрадання.

У багатьох випадках для встановлення ознак розкрадання необхідним є проведення дослідчої перевірки. У процесі такої перевірки здійснюється інвентаризація та призначається документальна ревізія. Інвентаризація дозволяє перевірити збереження товарно-матеріальних цінностей, вияви-

ти їх нестачу або надлишки та ін. Документальна ревізія передбачає вивчення бухгалтерського обліку і документообігу, правомірності проведення розрахунків з дебіторами та кредиторами, оприбуткування виторгу від реалізації товарів та ін. У перебігу дослідчої перевірки можуть проводитися різні оперативно-розшукові та організаційні заходи.

На підставі дослідчої перевірки вирішується питання про порушення кримінальної справи. Підставою для цього є достатні дані, щовказують на наявність ознак злочину (створення неврахованих надлишків продукції, продаж товарів поза касою, знищення звітних документів, безпідставне списання майна тощо).

Для початкового етапу розслідування розкрадань характерні такі типові ситуації: 1) виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, відомі матеріально відповідальні особи, однак незрозуміло - чи виникла нестача як результат розкрадання; 2) виявлено невраховані надлишки у матеріально відповідальних осіб. Причина виникнення таких надлишків невідома; 3) виявлено підроблення документів бухгалтерського обліку та інших. На початковому етапі розслідування найбільш часто призначаються такі судові експертизи: судово-економічні (судово-бухгалтерські),судово-товарознавчі, судово-технологічні, судово-почеркознавчі, технічні експертизи документів та ін.

Так, завданням судово-економічноїекспертизи є встановлення: документальної обґрунтованості нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду та місця їх утворення, а також розміру заподіяної матеріальної шкоди; правильності документального оформлення операцій щодо приймання, зберігання, реалізації товарно-матеріальних цінностей і руху грошових коштів; відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій вимогам чинних нормативних актів; недоліків в організації бухгалтерського обліку та ін. Судово-технологічна експертиза допомагає встановити вплив зміни технології виробництва на якість виробів, можливу економію сировини, її фактичні витрати при виготовленні певного виробу готової продукції тощо.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Криминалистика 15

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.