ЗМІСТ

ВСТУП

1. Теоретичне питання. Адміністративний арешт активів платників податків

2. Ситуаційне завдання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В примітках даної статті визначено, що під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов'язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов'язкових платежів, які в п'ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В умові задачі визначено, що загальна сума недоплати податків та штрафних санкцій 24240 грн (більше тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян), тобто така сума відповідно до статті приміток 212 відноситься до значних розмірів коштів., що відноситься до частини першої статті 212 ККУ, а кримінальна справа була порошина за частиною 2 статті 212 ККУ де сума, щоб притягнути особо до відповідальності повинна три тисячі і більше разів перевищувати установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Отже,в даному випадку дії суду є правомірними.


ВИСНОВКИ

Отже, арешт активів платника податків — це спосіб забезпечення стягнення податкового боргу шляхом обмеження або позбавлення права власності платника податків щодо активів, на які накладено такий арешт

Арешт активів може бути застосовано, якщо з’ясовується одна з таких обставин: платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу; відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності реєстраторів розрахункових операцій, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, крім випадків, визначених законодавством; відсутня реєстрація особи як платника податків у контролюючому органі, якщо така реєстрація є обов'язковою відповідно до цього Кодексу, або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам; платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі; платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України 28 червня 1996 року,//Відомості Верховної Ради України. – 2016 р.

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року № 1618-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2016. – № 40–41, 42. – Ст. 492.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2016

4. Заболотній О. Порядок застосування адміністративного арешту активів платника податків / О. Заболотній // Підприємництво, госп-во і пра- во. – 2013. – № 8. – С. 55.

5. Кириченко В. В. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку : автореф. дис. … канд. юрид. наук / В. В. Кириченко. – Ірпінь, 2005. – С. 12.

6. Коломоєць Т. Адміністративний примус у податковому праві як складовій публічного права України: до питання невизначеності у використанні термінології / Т. Коломоєць // Підприємництво, госп-во і право. – 2012. – № 12. – С. 107

7. Латыпова Е. У. Обеспечение исполнения обязанности по уплате на- логов и сборов: финансово-правовой аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Е. Латыпова. – М., 2004. – С. 29

8. Хомич К. В. Административно-правовое принуждение в сфере на- логовых отношений : автореф. дис. … канд. юрид. наук / К. В. Хомич. – Минск : БГУ, 2002. – С. 8–10.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Налоговое право 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.