План

1. Поняття та особливості міжнародного права.

2. Об’єкт і система міжнародного права

3. Основні функції міжнародного права

4. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права

5. Виникнення міжнародного права

6. Міжнародне право в епоху вестфальської системи

7. Міжнародне право в епоху віденської системи міжнародного порядку

8. Міжнародне право періоду гаазьких конференцій миру

9. Міжнародне право в період Версальсько вашингтонської системи міжнародного порядку

10. Розвиток Міжнародного права після Другої світової війни. Створення ООН

11. Міжнародне право і Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин

12. Україна і сучасне міжнародне право

13. Суб'єкт міжнародного права

14. Держава як основний суб'єкт міжнародного права

15. Правосуб'єктність міжнародних організацій

16. Правосуб'єктність державоподібних утворень

1. Поняття та особливості міжнародного права.

Міжнародне право - це система договірних і звичайних міжнародних норм, що створюються державами та іншими суб’єктами міжнародного права, спрямованих на підтримку миру та зміцнення міжнародної безпеки, встановлення і розвиток всебічного міжнародного співробітництва, які забезпечуються сумлінним виконанням суб’єктами міжнародного права своїх міжнародних зобов’язань, а при необхідності і примусом, які здійснюються державами в індивідуальному чи колективному порядку відповідно до діючих норм міжнародного права.

- Особливий предмет правового регулювання. Міжнародне право регулює суспільні відносини, що виходять за межі як внутрішньої компетенції, так і територіальних кордонів держав.

- Особливі суб’єкти міжнародного права. Суб’єктами міжнародного права виступають головним чином суверенні держави, нації і народи, які борються за свободу, незалежність і створення власної державності, міжнародні міжурядові організації. Серед самих суб’єктів головне місце належить суверенним державам.

- По-третє. Особливі об’єкти міжнародного права. Об’єктами міжнародного права є все те, з приводу чого суб’єкти міжнародного права можуть набирати міжнародні правовідносини, що не відносяться виключно до внутрішньої компетенції держави і можуть виходити за межі державної території кожної конкретної держави.


2. Об’єкт і система міжнародного права

Об'єктом міжнародного права є міжнародні (міждержавні) відносини.

Система міжнародного права являє собою комплекс юридичних норм, що характеризується принциповою єдністю й одночасно упорядкованим підрозділом на відносно самостійні частини (галузі, підгалузі, інститути).

Класифікація норм. Взявши за основу лише найважливіші критерії, можна припустити наступну класифікацію міжнародно-правових норм:

 • за змістом і місцем в системі - цілі, принципи, норми;
 • за сферою дії - універсальні, регіональні, партикулярні;
 • за юридичною силою - імперативні, диспозитивні;
 • за функціями в системі - матеріальні, процесуальні;

 • 3. Основні функції міжнародного права

  координуюча функція - полягає в тому, що за допомогою його норм встановлюють правила поведінки, які є стандартами для всіх держав у їх взаємовідносинах, щоб взаємодіяти сприяючи, а не заважаючи одна одній;

  регулююча функція - полягає в тому, що в нормах і загальновизнаних принципах держав закріплюються правила, без яких неможливе їх спільне існування та спілкування;

  забезпечувальна функція - полягає в тому, що міжнародне право містить норми, які спонукають держави дотримуватись певних правил поведінки як у мирний час, так і в період війни;

  охоронна функція - полягає в тому, що міжнародне право закріплює механізми, які захищають законні права й інтереси держави та дозволяють спільно (колективно) карати порушників.

  головною функцією міжнародного права є забезпечення нормального функціонування міждержавної системи в межах, визначених нормами міжнародного права. Останнє діє у тісному взаємозв'язку з політикою, виявляючи відповідний вплив на функціонування міждержавної системи через встановлення прав та обов'язків суб'єктів міжнародного права, запровадження санкцій за невиконання цих обов'язків та ін.


  4. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права

  Слід зазначити, що і міжнародне, і внутрішньодержавне право-дві самостійні системи права, що перебувають у взаємозв'язку і взаємодії. Об'єктивно немає примату однієї системи права над іншою, оскільки вони регулюють різні види соціальних відносин. Проте у зв'язку з тим, що норми міжнародного права мають на меті забезпечити загальний мир і безпеку, захистити права й основні свободи людини, сприяти плідній співпраці держав у різних сферах, тобто закріплюють і забезпечують досягнення вищих цілей та цінностей людства, держави можуть у своєму конституційному і поточному законодавстві проголосити визнання верховенства норм міжнародного права над нормами внутрішньодержавного права. Робиться це не через об'єктивно властиве верховенство системи міжнародного права над внутрішньодержавним, а з метою свідомого об'єднання потенціалу двох систем права в справі прогресивного розвитку людства й охорони вищих цінностей людської цивілізації.


  5. Виникнення міжнародного права

  Міжнародне право зародилося під час розпаду родоплемінних відносин і становлення перших держав. У ту епоху у стародавніх людей вже накопичився досвід міжродових і міжплемінних відносин. Склалися певні правила, що регламентували ці відносини, які отримали закріплення в звичаях. Звід цих правил, що існував у первісно-общинному суспільстві і регулював відносини між пологами і племенами, з певною натяжкою можна назвати додержавні міжплемінних "правом". Потім в ході свого розвитку воно перетворилося на міжнародне право.

  З утворенням держав виникають і відносини між ними. З'являється потреба врегулювання міждержавних відносин. Тут і народжуються перші норми міжнародного права, в основі яких лежать вже існували міжплемінні правила. Так, в Стародавньому Римі виникає "право народів" (Jus gentium). Воно являло собою сукупність правил, які регулювали відносини з приводу ведення війн, заснування царств, поділу майна, встановлення меж полів, побудови будівель, торгівлі, купівлі-продажу та ін "Право народів" регулювало як внутрішньодержавні, так і частково міждержавні відносини, оскільки на початковому етапі становлення міжнародного права не було чіткого відмінності між внутрішньодержавним і міжнародним правом.


  6. Міжнародне право в епоху вестфальської системи

  Вестфальський мирний конгрес завершив поділ Європи після Тридцятирічної війни підписанням Вестфальського трактату (Вестфальського миру) 1648 р. Умови цього договору обговорювались ще з 1634 p., серед яких ключовими стали: релігійні відносини; територіальні зміни; політичний устрій

  Європи. Міжнародні принципи, які історично створені цим договором, пізніше, в 1789 p., були відтворені у Декларації прав людини і громадянина.

  Фактично за Вестфальським миром, що містить два договори - Оснабрюцький і Мюнстерський, низка потужних державних утворень домовились про систему майбутніх, іще зародкових, міжнародних відносин, визнавши появу нових суверенних держав. Наступний історичний період міжнародної взаємодії розглядається багатьма дослідниками як історія єдиної Вестфальської системи міжнародних відносин, домінантними суб'єктами якої виступають суверенні держави. У системі немає найвищого арбітра, тому держави є незалежними у проведенні внутрішньої політики в межах своїх національних кордонів і в принципі є рівноправними. Суверенітет передбачає невтручання у справи одне одного. З часом держави, спираючись на ці принципи, виробили низку правил, що регулюють міжнародні відносини.

  Рушійною силою Вестфальської системи міжнародних відносин стало суперництво між державами за панування над іншими. Результат такого суперництва визначався співвідношенням сил між державами або союзами держав.

  Встановлення рівноваги, або балансу сил, означало період стабільних мирних відносин, порушення балансу призводило до конфлікту, найвищим ступенем якого була війна. У цій системі зіткнень, суперечностей і протистоянь розвивалася нинішня система міжнародних відносин, де основним критерієм була сила, а найважливішим принципом - власна вигода.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 14

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Международное право 2

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.