План

1. Вступ.

2. Заохочення у трудовому праві.

3. Задача.

Семенова домовилася з начальником відділу кадрів Льонокомбінату про прийняття її на роботу на посаду бухгалтера. Наступного дня Семеновій сказали, що хоча вакансія і є, але її на роботу не ймуть, оскільки вона протягом останнього двічі звільнялася за власним бажанням.

Чи обґрунтована відмова адміністрації в прийнятті на роботу? В якому порядку може бути оскаржена відмова в прийняття на роботу?

4. Задача.

Студент IV курсу Агутін звернувся до ведучого юрисконсульта академії за роз’ясненням з питання про правову природу відносин між ним і академією, між ним і торговою фірмою, куди він влаштувався працювати юрисконсультом. Агутін також просив роз’яснити, чи має право директор фірми встановити йому почасову оплату, оскільки основну роботу він виконує в дома, а на фірмі працює декілька годин. Директор же фірми наполягає на тому, що Агутін працює за сумісництвом і як сумісник не має права на почасову оплату, а повинен знаходитися на роботі цілий робочий день.

Дайте відповідь Агутіну.

5. Висновок.

6. Список використаних джерел.

3. Задача

Відповідно до ч. 1 ст. 22 Дана відмова у прийнятті на роботу є необґрунтованою.

Відповідно до Конституції України будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Ч. 2 ст. 233 КЗпП України передбачає, що громадяни можуть звернутись з заявою про вирішення спору з приводу необгрунтованої відмови в прийнятті на роботу безпосередньо до районного (міського) суду в тримісячний строк, з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення* свого права. У разі пропуску цього терміну з поважних причин суд може поновити його.

4. Задача

Директор не має права вимагати знаходитися на роботі цілий робочий день, а не більше 4 годин, відповідно до Постанови Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1033 ( 1033-96-п ) від 31.08.96)

Також в даній постанові встановлено, що оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу.

Трудові відносини регулюються нормами трудового права (зокрема, Кодексом Законів про працю (КЗпП)) та виникають на підставі укладення між працівником і роботодавцем відповідного договору.

Трудовий договір між працівником і роботодавцем є перш за все організаційної-правовою основою, що дозволяє, по-перше, визначити умови праці автора та соціальні гарантії, а по-друге, встановити ефективний порядок використання матеріальних, фінансових, технічних, інформаційних та інших ресурсів, які має роботодавець.

Система заробітної плати, за якою працю оплачують за твердими годинними, денними або місячними тарифними ставками (окладами) відповідно до відпрацьованого часу в даному розрахунковому періоді. Розмір заробітної плати при почасовій оплаті праці залежить від тривалості відпрацьованого часу, кваліфікації працівника, умов праці, складності роботи. Мірою праці при почасовій оплаті праці є відпрацьований час, а не кількість виробленої продукції, як при відрядній оплаті праці.

5. Висновок

Таким чином, значення заходів заохочення дуже важливе (дозволяє кожному працівнику трудиться з повною віддачею, позитивно діє на прояв ініціативи в праці, сприяє підвищенню якості продукції, послуг і т.д.).

Заходи морального і матеріального стимулювання, знаходяться в органічній єдності, мають на своїй меті забезпечення високої трудової дисципліни, зміцнення порядку і організованості в кожній організації.

Розвитку моральних і матеріальних стимулів до праці покликана сприяти встановлена українським законодавством система заходів заохочення за успіхи в роботі.

Заходи заохочення поділяються:

за способом дії на працівників – на моральні і матеріальні.

по оформленню і закріпленню в правових актах – на правові і не правові.

по сфері дії загальні, вживані до будь-яких працівників, і спеціальні, а також по тих, що застосовують їх органів.

6. Список використаних джерел

1. Кодекс законів про працю України: Чинне законодавство зі змінами та доповненнями на 15 серпня 2005 р.– К.: вид. Паливода А.В.,2005. – 112 с.

2. Бабаскін А.Ю. Трудове право України: підручник / А.Ю. Бабаскін.- К.: вид. А.С.К., 2004. – 608 с.

3. Баранюк Ю.В. Трудове право України: підручник / Ю.В. Баранюк.- Видавничий Дім “ Ін Юре “, 2004. – 536 с.

4. Запара С. Підвищення ефективності правового регулювання дисципліни праці // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції (9-10 лютого 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 282-283.

5. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / За ред. В. І. Прокопенко. – Харків, 2003. – 832 с.

6. Льовіна В. Заохочення та порядок їхнього застосування // Юридичний журнал. – 2009. - № 1. – С. 102-104.

7. Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України. – 2007. - № 11. – С. 35-40.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Поощрение в трудовом праве

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.