Зміст

1. Поняття сторін у цивільному процесі

2. Речові докази

1. Поняття сторіну цивільному процесі

Сторонами у цивільному процесі є позивач та відповідач. Ними відповідно до ст. 102 ЦПК можуть бути фізичні та юридичні особи. Правами сторін наділяються також особи, які беруть участь у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин, і у справах окремого провадження за винятками, встановленими відповідними нормами щодо цих видів проваджень у цивільному процесі.

Сторонами слід визнати фізичних та юридичних осіб, матеріально-правовий спір між якими є предметом судового розгляду у порядку цивільного судочинства. Поняття сторони безперечно має прямий зв'язок із матеріальними правовідносинами, хоча спір про право може виникнути не лише між особами, які дійсно перебувають у матеріальних правовідносинах. Він можливий і за відсутності таких відносин (так званий „дефектний спір"), у тому випадку, коли позивач не має права вимоги або відповідач у даній справі не має відповідного обов'язку перед позивачем. Це означає, що суд зобов'язаний розглядати цей спір, оскільки чинне цивільне процесуальне законодавство не вимагає з'ясування наявності матеріальних правовідносин між сторонами при пред'явленні позову. Спором визнаються будь-які непорозуміння між суб'єктами права і достатньою підставою для вступу у процес і набуття правового статусу позивача є суб'єктивна впевненість, що права особи порушені, оспорені чи невизнані (ст. 4 ЦПК). Наявність чи відсутність між сторонами правовідносин ніякою мірою не відбивається на їх правовому становищі. Навіть при очевидній відсутності матеріальних правовідносин між такими суб'єктами слід визнавати позивачем та відповідачем із наділенням усіма процесуальними правами та обов'язками.

Ознаками сторін, які відрізняють їх від інших суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин взагалі та осіб, які беруть участь у справі, зокрема, є такі:

 • сторони — це обов'язкові суб'єкти цивільного процесу у справах позовного провадження та провадження у справах, які виникають із адміністративно-правових відносин;
 • сторони - - це особи, між якими виник спір про право, який є предметом розгляду та вирішення судом;
 • юридична заінтересованість сторін носить особистий характер, тобто вони наділені і матеріально-правовою, і процесуальною заінтересованістю;
 • справа (процес) ведеться від імені сторін;
 • сторони несуть судові витрати у справі;
 • на сторони поширюються всі наслідки та властивості судового рішення;
 • правосуб'єктність сторін допускає правонаступництво.
 • Позивач це особа, на захист суб'єктивних прав якої порушено цивільну справу. Ця особа може звернутися до суду безпосередньо або через представника, процес може бути ініційований також іншими уповноваженими законом органами та особами. Причому у будь-якому випадку на участь у справі повинно бути волевиявлення позивача. Так, при поданні заяви в інтересах особи прокурором, органами державної влади, місцевого самоврядування та іншими особами обов'язково повідомляється особа, в інтересах якої порушено цивільний процес. Вона може брати участь у справі, може відмовитися від участі та порушеного цивільного процесу. В останньому випадку, якщо захищаються інтереси дієздатної фізичної особи, така заява прокурора, органів державної влади, органу місцевого самоврядування та інших залишаються без розгляду.

  Відповідач це особа, яка за заявою позивача або іншого ініціатора процесу залучається судом до участі у справі для визначення підстав покладення на неї обов'язку щодо поновлення суб'єктивного права позивача, яке зазнало посягання. Причому, якщо для залучення до участі у справі позивача необхідна його згода, то згода відповідача не вимагається. Конкретна вказівка на відповідача становить обов'язок позивача або іншого ініціатора процесу. Відповідач легітимізується у позовній заяві до суду, а якщо така вказівка відсутня, то суддя, приймаючи таку заяву має винести ухвалу про залишення її без руху і надати строк для усунення недоліків. Якщо заявник не має відомостей щодо порушника свого права, справа не може бути порушена.

  У справах, що випливають з трудових правовідносин та відшкодування шкоди, заподіяної робітникам і службовцям каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаних з їх роботою, незалежно від того, хто звернеться до суду, позивачем буде працівник або утриманці померлого, а відповідачем -організація, яка оспорює ці вимоги.

  Процесуальні права сторін — це встановлені та гарантовані законом можливості сторін щодо участі у суді при розгляді та вирішенні цивільної справи, які забезпечують отримання захисту своїх суб'єктивних прав, що зазнали посягання або існує ймовірність такого. Як уже зазначалося, права сторін, як і усіх осіб, котрі беруть участь у справі, слід поділити на загальні та спеціальні. Загальні права визначають фактичну та юридичну можливість виступати повноцінним учасником судового розгляду цивільної справи (ст. 99 ЦПК). Спеціальні права визначаються суттю правового статусу сторони. Так, відповідно до ст. 103 ЦПК позивач має право протягом усього часу розгляду справи по суті змінити підставу або предмет позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від позову. Відповідач має право визнати позов повністю чи частково. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою в усякій стадії процесу, вимагати виконання рішення, ухвали, постанови суду.

  На сторони покладаються також процесуальні обов'язки, які також слід поділити на загальні та спеціальні. Загальні полягають у добросовісному користуванні належними їм процесуальними правами (ст. 99 ЦПК). Спеціальні — у виконанні певних процесуальних дій: обов'язок відповідача з'явитись у судове засідання, а також приймати участь у процесі (ст. 74 ЦПК); особа, яка подала клопотання про виклик свідка, експерта, проведення огляду на місці наперед зобов'язана внести кошти (ст. 73 ЦПК); повідомлення про зміну своєї адреси під час провадження справи (ст. 95 ЦПК); зобов'язання подати копії позовної заяви та документів (ст. 138 ЦПК).

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 9

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Гражданское право 5

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.