План

Вступ

1.Теоретичне питання

Види та порядок застосування фінансових санкцій (фінансової відповідальності).

Види фінансових санкцій.

Порядок застосування фінансових санкцій (фінансової відповідальності).

2. Ситуаційне завдання

ТОВ «Аскольд» подало скаргу в ДПА Київської обл. на дії працівників ДПІ м. В. В скарзі зазначалося, що податківцями незаконно та безпідставно була проведена позапланова документальна перевірка через два місяці після закінчення проведення планової перевірки. Працівники ДПІ мотивували свої дії тим, що їм стало достовірно відомо про реорганізацію ТОВ, яка проводиться цей час.

Яка відповідь ДПА на представлену скаргу?

Список використаної літератури

2. Ситуаційне завдання

ТОВ «Аскольд» подало скаргу в ДПА Київської обл. на дії працівників ДПІ м. В. В скарзі зазначалося, що податківцями незаконно та безпідставно була проведена позапланова документальна перевірка через два місяці після закінчення проведення планової перевірки. Працівники ДПІ мотивували свої дії тим, що їм стало достовірно відомо про реорганізацію ТОВ, яка проводиться цей час.

Яка відповідь ДПА на представлену скаргу?

На представлену скаргу буде надано відповідь,що про проведення документальної позапланової перевірки приймається рішення керівником контролюючого органу, яке оформлюється наказом.Право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Документальна невиїзна перевірка здійснюється у разі прийняття керівником контролюючого органу рішення про її проведення та за наявності обставин для проведення документальної перевірки, визначених у ст.78 ПК згідно якої документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: в даній ситуації обставиною для проведення перевірки є реорганізація ТОВ, а відповідно ст.78.1.7 ПК якщо розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків.

Також згідно ЗУ «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» а саме ст.7 в якій вказано що для здійснення планового або позапланового заходу орган державного нагляду (контролю) видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. Також перед початком здійснення заходу посадові особи органу державного нагляду (контролю) зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій ним особі посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходу, якщо вони не пред’явили документів, передбачених цією статтею.

Тому дії працівників ДПІ м. В щодо проведення позапланової документальної перевірки були законними та правомірними.


Список використаної літератури

Конституція України (з офіційним тлумаченням Конституційного суду України) Відповід. редакт. канд. юрид. наук С.Б. Чехович. – К.: Ліра, 2006.

Податковий кодекс України – С.:ТОВ «ВВП НОТІС», 2013.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V зі змінами від 11.08.2013 року.

Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник. – К.: Прецедент: Моя книга, 2006.

Костюченко O.A. Бюджетне, податкове та митне законодавство України: посібник. – К.: Прецедент, 2006.

Нагребельний В.Л. Фінансове право. Загальна частина: навч. посіб. – С.: Університетська кн., 2004.

Легкова М.Ф. Фінансове право: навч. - метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2006. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Налоговое право

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.