План

1. Поновлення шлюбу

2. Позбавлення батьківських прав

Задача

Використана література

1. Поновлення шлюбу

Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою

1. Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасовано та актовий запис про смерть анульовано, її шлюб з іншою особою поновлюється за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

2. Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася, і відповідне рішення суду скасоване, її шлюб з іншою особою може бути поновлений за їхньою заявою, за умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, державний орган реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про розірвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі.

1. В коментованій статті визначається порядок поновлення шлюбу, який було припинено внаслідок:

а) оголошення особипомерлою(ч.1ст.104СК України);

б) розірвання шлюбу в адміністративному порядку за заявою одного з подружжя у зв'язку з оголошенням другого з подружжябезвісно відсутнім(п.2ч.1ст.107СК України).

Як у першому, так і у другому випадку шлюб в юридичному сенсі вважається припиненим. На підтвердження цього факту відповідними органами видаються спеціальні документи (свідоцтво про смерть особи або свідоцтво про розірвання шлюбу на підставі рішення суду про розірвання шлюбу з безвісно відсутньою особою).

Проте як при оголошенні особи померлою, так і при визнанні її безвісно відсутньою закон дозволяє певний «зворотний рух» відносин подружжя, а саме- поновлення шлюбу, який припинився.

2.Фізична особа може бутиоголошена судом померлою,якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців. Фізична особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій (ч. ч. 1,2ст. 46 ЦК України).

Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які виникають у випадку смерті людини (ч.1ст.47 ЦКУкраїни). Зокрема оголошення фізичної особи померлою слугує підставою для припинення шлюбу (див. ч.1ст.104СК України та коментар до неї). Втім, на відміну від смерті, оголошення особи померлою є лишеправовою презумпцією,тобто припущенням про смерть людини. У зв'язку із цим не можна повністю виключи ти можливість повернення особи, оголошеної померлою. Закон передбачає на слідки появи такої особи.

Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що постановив рішення про оголошення її померлою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення суду про оголошення фізичної особи померлою (ч. 1 ст. 48 ЦК України).

Якщо особа, яка була оголошена померлою, з'явилася і відповідне рішення суду скасоване, в області сімейних відносин настають важливі правові наслідки. Шлюб особи, яка з'явилася; з іншою особоювідновлюєтьсяза умови, що ніхто з них не перебуває у повторному шлюбі.

Таким чином, шлюб з особою, яка була оголошена померлою, відновлюється, якщо мають місце наступні обставини:

 • рішення суду про оголошення особи померлою скасоване судом за заявою особи, яка була оголошена померлою, або іншої заінтересованої особи;
 • на підставі рішення суду державним органом РАЦС анульовано актовий запис про смерть особи;
 • ніхто із подружжя не зареєстрував повторний шлюб.
 • Поновлення шлюбу в цих випадках відбуваєтьсяавтоматично.Подання спільної заяви подружжя не вимагається. Це пояснюється тим, що після анулювання актового запису про смерть особи, яка була визнана померлою, у юридичному плані вважається, що людина є живою. Відповідно, вона має сімейні права, аналогічні тим, які вона мала за життя.

  Якщо за час відсутності такої особи наміри дружини або чоловіка щодо збереження шлюбу змінилися і сторони або одна з них не бажають надалі про живати однією сім'єю, то шлюб між ними може бути розірваний на загальних підставах.

  3.Фізична особа може бутивизнана судом безвісно відсутньою,якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування (ч.1ст.43 ЦКУкраїни).

  Причини відсутності особи можуть бути різними (важка хвороба, сварки з родичами, небажання підтримувати відносини з другим із подружжя тощо). Проте згодом такі причини можуть зникнути і особа може повернутися додому. Законодавство закріплює норми, які регулюють відносини, пов'язані з поверненням відсутньої особи. Відповідно до ст. 45 ЦК України, якщо фізична особа, визнана безвісно відсутньою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем її перебування або суд, що постановив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.

  Скасування судового рішення має значення і для розвитку сімейних відносин сторін. Якщо особа, визнана безвісно відсутньою, з'явилася, її шлюб з іншою осо бою може бути поновлений. Для поновлення шлюбу в цьому випадку необхідно з'ясувати волю сторін. Поновлення шлюбу здійснюється відділом реєстрації актів цивільного стану лишеза спільною заявою дружини та чоловіка.В цьому суттєва відмінність поновлення шлюбу з особою, яка була визнана безвісно від сутньою, від поновлення шлюбу з особою, оголошеною померлою. В останньому випадку шлюб припиняється автоматично і другий з подружжя не висловлює свого бажання припинити шлюб. На відміну від цього припинення шлюбу з осо бою, яка була визнана безвісно відсутньою, можливе лише при розірванні шлюбу судом за заявою другого з подружжя. Таким чином, тут другий з подружжя висловив своє бажання розірвати шлюб і цей факт не можна ігнорувати. Шлюб може бути поновлений лише за умов, що обидві сторони (у першу чергу, той з подружжя, хто розірвав шлюб у судовому порядку), підтвердять своє бажання поновити шлюб.

  Таким чином, для поновлення шлюбу з особою, яка була безвісно відсутньою, а потім з’явилася, необхідна сукупність наступних обставин:

  - рішення суду про оголошення особи безвісно відсутньою скасовано судом;

  - дружина та чоловік не перебувають у повторному шлюбі;

  - сторони подали до органу РАЦС спільну заяву про поновлення шлюбу. При поновленні шлюбу з особою, яка була визнана безвісно відсутньою, дер­жавний орган реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про розі рвання шлюбу та відповідне свідоцтво, видане на його підставі (ч. З коментованої статті). В правилах реєстрації актів цивільного стану вказується, що анулювання актового запису провадиться відділом реєстрації актів цивільного стану, у якому зберігається актовий запис, тільки за наявності рішення суду про скасування по переднього рішення суду про визнання цієї особи безвісно відсутньою (п.5.24).

  Якщо другий з подружжя особи, визнаної безвісно відсутньою, вступив у новий шлюб, то шлюб не може бути поновлений. У цьому разі той з подружжя, який з'явився, вправі одержати або витребувати свідоцтво про розірвання шлюбу з відділу реєстрації акті в цивільного стану, у якому було зареєстровано розірвання шлюбу. При цьому актовий запис про розірвання шлюбу доповнюється тими відомостями, яких бракує (п. 5.24 Правил реєстрації актів цивільного стану).

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 20

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Семейное право 3

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.