ПЛАН

Вступ

1. Теоретичне завдання. Правове становище холдингової компанії

1.1. Поняття та ознаки холдингової компанії

1.2. Державна реєстрація холдингових компаній та основні особливості їх створення

1.3. Особливості правового статусу холдингової компанії

Висновки

ПИТАННЯ 2. Ситуаційне завдання

ПИТАННЯ 3. Практичне завдання. Документи

Список використаної літератури

1.2. Державна реєстрація холдингових компаній та основні особливості їх створення

Холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід’ємною частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Державна реєстрація холдингових компаній проводиться державним реєстратором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" та інших нормативно-правових актів.

Статутний фонд холдингової компанії формується за рахунок вкладів засновників у формі холдингових корпоративних пакетів акцій (часток, паїв), а також додаткових вкладів у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії. Частка у формі майна, коштів та нематеріальних активів, необхідних для забезпечення діяльності холдингової компанії, не повинна перевищувати 20 відсотків статутного фонду холдингової компанії.

Рішення про утворення холдингової компанії приймається власниками холдинговихкорпоративних пакетів акцій (часток, паїв) та оформлюється відповідним договором.

В Україні діяльність холдингів у цілому не урегульована законодавством. Регламентована тільки діяльність холдингів, створюваних у процесі корпоратизації і приватизації, що діють на підставі Указу Президента України “Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації” від 11.05.94 р. № 222/94 і затвердженого цим Указом Положення про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації (далі — Положення).

До основних передумов створення холдингових компаній в Україні можна віднести такі:

1)наявність значної кількості підприємств, що мають багаточисельні зв'язки за «технологічними ланцюгами»;

2)потреба узлитті промислового і фінансового капіталу;

3)розвиток галузей промисловості, в котрих об'єктивно є необхідність у достатньо жорсткому і постійному галузевому управлінні;

4)нездатність підприємств власними силами організувати процес постачання виробництва і збуту продукції як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

5)дефіцит інвестиційних ресурсів підприємств в умовах несприятливого інвестиційного клімату в Україні;

6)структурна криза.

Відповідно до Указу Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» основними способами створення холдингових компаній є:

a)передавання контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств холдинговій компанії;

b)поглинання одного господарського суб'єкта іншимшляхом придбання контрольного пакету акцій.

Як правило, найбільш вагомими мотивами створення холдингових компаній у країнах з розвинутою економікою є такі:

придбання контролю над підприємствами;

можливість концентрації капіталів, більш вільне їх переливання і на цій основі оптимізація інвестиційного процесу;

консолідація діяльності групи підприємств з метою зменшення податкових платежів. Це досягається шляхом укладення угод між підприємствами, відповідно до яких їх прибутки чи збитки переводяться безпосередньо до холдингової компанії, що дозволяє холдингу враховувати збитки одного підприємства та прибутки іншого для сплати податку з решти частини прибутку;

залучення додаткових виробничих потужностей у результаті поглинання підприємств;

можливість диверсифікації виробництва, зниження ризику при виході на ринок;

розподіл господарських ризиків між різноманітними дочірніми фірмами;

проникнення через холдинг в інші сфери виробництва і збуту товарів;

проведення загальної технічної, економічної, кадрової політики та здійснення контролю за дотриманням спільних інтересів підприємств. При цьому до уваги не береться такий спосіб утворення холдингової компанії, про який зазначалося в Указі Президента від 11.05.1994 р. «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації», що втратив чинність згідно з Указом Президента від 12.07.2007 р. № 640/2007, як поглинання, тобто набуття одним господарським товариством контрольних пакетів акцій або відповідної частки в статутному фонді інших господарських товариств. Проте Закон встановлює (ч. З ст. 3), що холдинговими компаніями є лише організації, створені згідно з цим Законом, і, відповідно, використання словосполучення «холдингова компанія» дозволяється лише таким організаціям.

У випадках, передбачених Законом «Про захист економічної конкуренції», створення холдингових компаній обумовлюється необхідністю отримання попереднього дозволу Антимонопольних органів або Кабінету Міністрів України на економічну концентрацію, узгоджені дії.

Так, створення холдингових компаній у процесі корпоратизації та приватизації не допускається в таких галузях:

торгівля товарами народного споживання та продукцією виробничо-технічного призначення;

виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

громадське харчування та побутове обслуговування населення;

автомобільний транспорт (крім підприємств, що виконують переважно міжнародні перевезення).

Не допускається створення холдингової компанії, якщо вона та її дочірні підприємства або два і більше дочірніх підприємств реалізують взаємозамінні товари (роботи, послуги) та їхня сукупна частка на відповідному загальнодержавному або регіональному ринку перевищує 35 відсотків.

Поглинання господарюючих суб'єктів у процесі приватизації здійснюється за згодою Антимонопольного комітету України в порядку, установленому ним.

Таким чином, основними особливостями, що характеризують холдингові компанії за законодавством України, є:

холдингові компанії можуть бути дочірнім підприємством інших холдингових компаній;

дочірнє підприємство не може володіти акціями холдингової компанії;

законодавство передбачає низку обмежень стосовно створення і діяльності холдингових компаній.

Отже, холдингова компанія набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації в Державному реєстрі холдингових компаній України, який є невід'ємною частиною Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 29

Бесплатная работа

Закрыть

Предпринимательское право 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.