План

1. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи, дізнання та досудового слідства.

2. Загальні положення судового розгляду.

Список використаної літератури     

1. Основні напрями, завдання прокурорського нагляду при порушенні кримінальної справи, дізнання та досудового слідства.

Завданням прокурорського нагляду на стадії порушення кримінальної справи безпосередньо є те, щоб:

-Повністю були зареєстровані заяви і повідомлення про підготовлю вальні та вчинювані злочини.

-Дотримувалися строки реєстрації і вирішення заяв і повідомлень про злочини.

-Перевірка заяв і повідомлень про злочини проводились шляхом витребування необхідних матеріалів та отримання пояснень, однак без провадження слідчих дій.

-Прийняті по заявах і повідомленнях про злочини рішення були законними та обґрунтованими і щоб про них повідомлялись особи, установи, від яких надійшла заява чи повідомлення, а також роз`яснювалось їм право на оскарження прийнятого рішення.

-Вживались заходи до усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяли, а винні в порушеннях закону посадові особи притягались до відповідальності.

-Забезпечувались права і законні інтереси учасників процесу.

Виявити порушення вимог закону про своєчасну, повну і правильну реєстрацію заяв і повідомлень про злочини прокурор може в результаті використання різних способів. До них відносять:

-Перевірку матеріалів, за якими прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи.

-Вивчення кримінальних справ чи тих заяв і повідомлень, у яких вказано про вчинення конкретного злочину.

-Отримання пояснень від відповідних осіб.

-Витребування документів з установ та організацій різних форм власності.

-Заслуховування доповідей чи звітів слідчих та осіб, які проводять дізнання.

-Розгляд скарг громадян на дії посадових осіб міліції.

Прокурор має перевірити законність та обґрунтованість рішення, прийнятого за заявою чи повідомленням про злочини; про порушення кримінальної справи, про передачу заяв чи повідомлень з підслідності чи підсудності.

Отже, сам акт порушення справи накладає свій відбиток на всю подальшу діяльність органів розслідування, прокуратури та суду. Від того, наскільки правильно і своєчасно порушуються кримінальні справи, значною мірою залежить додержання гарантованих Конституцією прав та свобод людини, успіх розслідування та ефективність кримінального правосуддя. Правильне порушення кримінальної справи – обов`язкова передумова, необхідна для законності усіх подальших дій органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури та суду. Прокурорський нагляд на початковій стадії процесу буде задовільним, якщо він забезпечує порушення кожної кримінальної справи лише за наявності до того законного приводу та достатньої підстави і водночас виключає можливі випадки неправильної відмови в порушенні кримінальної справи.

Відповідно до ст.227 КПК України здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання та досудового слідства, прокурор у межах своєї компетенції:

1) вимагає від органів дізнання та досудового слідства для перевірки кримінальна справи, документи, матеріали та інші відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз на місяць виконання вимог закону про приймання, реєстрацію заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини;

2) скасовує незаконні та необгрунтовані постанови слідчих та осіб, які проводять дізнання;

3) дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про обрання, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які вчинили злочини;

4) доручає органам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а також дає вказівки про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і виявлення осіб, які їх вчинили, по справах, що перебувають у провадженні прокурора або слідчого прокуратури;

5) бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в необхідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або розслідування в повному обсязі по будь-якій справі;

6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та інші дії слідчого і органу дізнання;

7) продовжує строк розслідування

7-1) дає згоду або подає до суду подання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також про продовження строку тримання під ватрою;,

8) повертає кримінальні справи органам досудового слідства з своїми вказівками щодо провадження додаткового розслідування;

9) вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку справу, передає справу від одного органу досудового слідства іншому;

10) усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого від подальшого ведення дізнання або досудового слідства, якщо вони допустили порушення закону при розслідуванні справи.

Також при здійсненні нагляду за додержанням законів органами досудового слідства і дізнання прокурор зобов'язаний:

 • суворо наглядати за тим, щоб жоден громадянин не зазнав незаконного та безпідставного притягнення до кримінальної від­повідальності або іншого незаконного обмеження у правах;
 • стежити за неухильним додержанням встановленого кри­мінальним законодавством порядку провадження дізнання та по­переднього слідства;
 • суворо стежити за тим, щоб ніхто не був заарештований інакше як відповідно до закону;
 • при вирішенні питання про арешт ретельно ознайомитися з усіма матеріалами, що обрунтовують проведення арешту, а у разі потреби особисто допитати підозрюваного або обвинуваче­ного.
 • Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 23

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Уголовный процесс 1

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.