Зміст

Вступ

1. Криміналістична характеристика податкових злочинів

2. Розслідування податкових злочинів

3. Порушення кримінальної справи

4. Організаційно-тактичні досудові дії слідчого

Висновки

Список використаних джерел 

2. Розслідування податкових злочинів

Під час розслідування ухилень від сплати податків необхідно становити ряд обставин, а саме:

1)факт ухилення від сплати податків;

2)відомості про суб’єкта підприємницької діяльності (найменування, місцезнаходження, вид діяльності, структура, його цілі й завдання);

3)підстави і дотримання встановленого порядку реєстрації об’єкта господарської діяльності;

4)дотримання порядку, встановленого для реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності у територіальних органах податкової адміністрації та інших установах;

5)відповідність діяльності, що виконується господарюючим суб’єктом, статуту;

6)відомості про майно підприємства, наявність розрахункових рахунків в установах банку і грошових коштів;

7)характер і зміст операцій, що виконуються;

8)місце, час, мета, спосіб злочинної діяльності;

9)звітний період, за який учинено ухилення від сплати податків;

10)розмір прихованих доходів (прибутків) і несплачених податків, інших платежів за окремі звітні періоди, види податків, загальний розмір спричинених державі матеріальних збитків;

11)найменування і зміст нормативних актів, положення яких були порушені при вчиненні злочину;

12)коло осіб, які брали участь у виконанні конкретної фінансово-господарської операції (як суб’єкт даного злочину, так і інші особи), їх посадові та функціональні обов’язки;

13)діяння, що виконувались конкретними особами при здійсненні фінансово-господарських операцій і здійсненні ухилення від сплати податків;

14)ознаки інших злочинів, що є в діяннях вказаних осіб (халатність, посадове підроблення, шахрайство з фінансовими ресурсами та ін.);

15)професійна та кримінальна характеристика осіб, які брали участь у діяльності господарюючого суб’єкта;

16)обставини, що сприяли вчиненню злочину.

При порушенні справ про ухилення від сплати податків можливі дві групи слідчих ситуацій. До першої належать ситуації, при яких початкові дані про вчинений злочин отримані:

а) внаслідок проведеної документальної перевірки працівниками територіальної податкової адміністрації;

б) внаслідок оперативно-розшукових заходів підрозділів податкової міліції;

в) внаслідок спільних заходів податкової міліції та відділу документальних перевірок територіальної податкової адміністрації.

До другої групи входять ситуації, в яких інформація про вчинення злочинів отримана внаслідок розслідування інших злочинів.

Перша група – це типові ситуації, що найчастіше трапляються в практичній діяльності і є найбільш сприятливими для розслідування. При цьому слідчий вирішує такі завдання: а) вивчення отриманих первинних матеріалів; б) документальне підтвердження виявлених фактів порушення податкового законодавства; в) забезпечення виконання цивільного позову та можливості конфіскації майна; г) перевірка актів перерахування грошових коштів, не відображених у звіті підприємства; д) виявлення та вилучення матеріальних цінностей і грошових коштів, не відображених у звіті підприємства; е) перевірка діяльності господарюючого суб’єкта з метою виявлення ухилення від сплати податків; є) ознайомлення з необхідними нормативними актами, що регламентують порядок відрахування та сплати податків [4, с. 490-492].

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Криминалистика 2

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.