План

1. Яким чином у практиці Антимонопольного комітету України здійснюється контроль за економічною концентрацією?

2. Які процедурні правила здійснення контролю за економічною концентрацією?

Список використаних джерел 

1. Яким чином у практиці Антимонопольного комітету України здійснюється контроль за економічною концентрацією?

Кожного разу при створенні, реорганізації (злитті, приєднанні) господарюючих суб'єктів (далі зазначені перетворення називаються злиттям) структура ринку змінюється, а за певних умов зазначені дії можуть призвести до його монополізації. Саме тому Антимонопольний комітет України уважно аналізує результати злиття, їх можливі наслідки для конкуренції, враховуючи як позитивні, так і негативні сторони цього явища.

Концентрація матеріальних, фінансових і людських ресурсів може сприяти більш ефективному їх використанню, здешевленню виробництва продукції. В той же час злиття може завдати шкоди конкуренції і, як наслідок, споживачам, створюючи основу для підвищення цін, обмеження вибору, зниження якості товарів. В останньому випадку всю вигоду від злиття одержує тільки постачальник (виробник) товару, а споживач лише програє або, принаймні, не виграє. Метою контролю Антимонопольного комітету за злиттями є запобігання їх негативним наслідкам, які викликані обмеженням конкуренції. Але якщо ці негативні ефекти адекватно компенсуються економічним виграшем для споживачів, Комітет, як правило, дає згоду на злиття.

Розгортання процесів приватизації, залучення іноземних інвестицій,

розвиток приватного підприємництва зумовили необхідність розширення сфери державного контролю на усі види дій, що можуть призвести до монополізації ринків, і на господарюючих суб'єктів всіх організаційно-правових форм усіх форм власності.

Будь-яка значна за своїм обсягом економічна концентрація, в результаті якої один підприємець прямо або опосередковано набуває

вирішального впливу на господарську діяльність іншого підприємця, вимагає одержання згоди на такі дії органів Антимонопольного комітету.

Крім того, Комітет має надійні засоби у разі невиконання встановленого порядку відновити початкове становище, якщо конкуренції було завдано шкоди.

Контроль за економічною концентрацією, метою якого є протидія монополізації ринків, зловживанню домінуючим становищем і обмеженню конкуренції, є пріоритетним напрямком діяльності Антимонопольного комітету України.

Згода на концентрацію органами Антимонопольного комітету надавалася здебільшого у випадках створення: об'єднань, які є вертикально інтегрованими структурами; асоціацій, які не обмежують конкуренцію на товарних ринках, замість структур монопольного типу; об'єднань, створення яких не призведе до появи монопольних утворень і не створить загрози конкуренції на відповідних товарних ринках.

В окремих випадках, керуючись повноваженнями, передбаченими ст. 8 Закону "Про Антимонопольний комітет України", Комітет давав згоду на економічну концентрацію, яка призводила до монополізації певних товарних ринків, якщо виграш для суспільних інтересів переважав негативні наслідки обмеження конкуренції.


2. Які процедурні правила здійснення контролю за економічною концентрацією?

Процедурне регулювання розгляду заяв і справ про надання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання міститься в розділі VI Закону "Про захист економічної конкуренції".

Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання дозволу на концентрацію протягом тридцяти днів з дня прийняття її до розгляду відповідним органом Антимонопольного комітету України.

У разі виявлення підстав для заборони концентрації, а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи відповідні органи Антимонопольного комітету України розпочинають розгляд справи про концентрацію, про що приймається розпорядження та письмово повідомляється особа, яка подала заяву.

Разом із повідомленням про початок розгляду справи надсилається перелік інформації, яку заявник повинен надати для прийняття органами Антимонопольного комітету України рішення у справі.

Строк розгляду справи про концентрацію не повинен перевищувати

трьох місяців.

За результатами розгляду справ про концентрацію приймається

рішення:

 • Антимонопольним комітетом України - про надання дозволу на
 • концентрацію; погодження установчих документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них; заборону концентрації;

 • адміністративною колегією Антимонопольного комітету України - про надання дозволу на концентрацію; погодження установчих
 • документів господарських товариств, об'єднань чи змін до них.

  Рішення органів Антимонопольного комітету України про надання

  дозволу на концентрацію може бути зумовлено виконанням учасниками концентрації певних вимог і зобов'язань, які усувають або пом'якшують негативний вплив концентрації на конкуренцію. Такі умови і зобов'язання можуть стосуватися, зокрема, обмеження щодо управління, користування чи розпорядження майном, а також зобов'язання суб'єкта господарювання здійснити відчуження майна.

  Концентрація має бути здійснена протягом року з дня прийняття

  рішення про надання дозволу на концентрацію, якщо у рішенні не визначений більший строк. Якщо концентрацію у цей строк не здійснено, учасники концентрації мають подати нову заяву про отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України на концентрацію.


  Список використаних джерел

  1. Закон України від 26.11.93 р. «Про Антимонопольний комітет України»//Відомості Верховної Ради України. – 1993р.

  2. Закон України від 07.06.96 р. «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 1996р.

  3. Валітов С.С. Конкурентне право України. – К.: 2006р.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 5

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Конкурентное право 4

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.