План

Створення ринку землі.

Іпотека земельних ділянок   

1. Створення ринку землі

Створення вдосконаленого ринку земель в Україні можливо через визначення загальноприйнятих організаційних засад та механізмів проведення земельних торгів щодо продажу земельних ділянок, права на їх оренду, речових прав на земельні ділянки, встановлення норм поведінки та взаємодії учасників земельних торгів з метою удосконалення процедури набуття об'єктів земельних торгів відповідно до земельного законодавства України.

Відповідно до земельного законодавства земельні ділянки державної або комунальної власності, вільні від забудови та визначені для продажу підлягають відчуженню на конкурентних засадах (аукціон, конкурс).

Земельним кодексом України (статті 127, 134-138) визначені основні засади проведення земельних торгів та закріплено, що порядок їх проведення має здійснюватись згідно закону. Відповідними законами України у значній мірі також врегульовується порядок проведення торгів.

Наприклад, Цивільним кодексом визначені відповідні положення щодо проведення торгів (ст. 591). Законом України "Про іпотеку", яким регулюються зокрема і питання іпотеки земельних ділянок, у статтях 43 - 48 визначено: порядок підготовки проведення прилюдних торгів; початкову ціну продажу; повноваження спеціалізованої організації у проведенні прилюдних торгів; особи, які можуть прийняти участь у торгах; розмір гарантійних внесків; порядок реєстрації учасників торгів; порядок та умови проведення торгів; документи, які складаються за результатами їх проведення; проведення розрахунків за придбаний об'єкт; оформлення результатів прилюдних торгів, розподіл доходів від реалізації об'єкта; розмір комісійної винагороди спеціалізованій організації, якою проведено торги; оскарження результатів прилюдних торгів та ін.

На основі зазначеного законодавства деякими місцевими органами влади затверджені відповідні положення (порядки) проведення земельних торгів у регіонах. Не зважаючи на певні відмінності у цих документах практика продажу земельних ділянок згідно цих нормативно-правових актів показує, що ціна проданих земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах збільшується від її початкової (стартової) ціни у декілька разів.

Наведені вище положення законодавства України у цій сфері розпорошені у різних законодавчих актах та регулюють правила проведення земельних торгів без відповідної системної послідовності їх здійснення. Проект Закону України "Про ринок земель", у якому повинні бути комплексно вирішені порушені питання, у Верховній Раді підготовлено до другого читання ще в минулому році, проте до цього часу не розглянуто.

Неприйняття Закону України "Про ринок земель" тягне за собою блокування деякими центральними органами виконавчої влади вирішення питань, пов'язаних з проведенням земельних торгів. Зокрема неврегульованим залишається питання щодо ліцензування спеціалізованих організацій, які мають проводити земельні торги. Не визначено ні орган, який має ліцензувати проведення земельних торгів, ні вимоги до спеціалізованих організацій, які організовують торги, відкритим є питання підготовки ліцитаторів - осіб, які проводять земельні аукціони.

Таким чином, склалася ситуація, коли місцеві органи влади - розпорядники земельних ділянок державної та комунальної власності - керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування" та "Про місцеві державні адміністрації", власними нормативно-правовими актами встановлюють автономні правила проведення земельних торгів, які не завжди відповідають вимогам законодавства і, як наслідок, можуть призвести до визнання таких торгів недійсними.

Аналіз низки місцевих правил показує, що вони різноманітні, визначають різні механізми набуття у власність земельних ділянок, починаючи від формування стартової ціни і закінчуючи критеріями визначення переможців земельних торгів та ролі спеціалізованих організацій - організаторів торгів. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Земельное право

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.