План

Принципи вивчення біографії

Джерела вивчення біографії

Форми і методи вивчення біографії

Список літератури         

Кожний справжній письменник — людина широкого обрію. Дев’яти­класникам слід знати І.Франка не лише як прозаїка, поета, а й як драма­турга, літературного критика, прекрасного знавця народної творчості, філософа, перекладача, визначного громадського діяча, борця за народне щастя, титана праці в широкому розумінні слова.

Про автора «Зачарованої Десни», «Поеми про море» кінорежисера О.Дов- женка треба сказати, що він ніколи не вміщувався у рамки своєї професії. В молодості О.Довженко був учителем, художником, потім став кіносценарис­том і кінорежисером, письменником памфлетистом, драматургом.

Максим Рильський зазначав, що в особі Олександра Довженка поєднали­ся найрізноманітніші інтереси, властиві людині. “...Коли він розгортав перед вами свої плани реконструкції міст, — пише М.Рильський, — зокрема так любленого ним Києва, свої проекти серії пам’ятників в історичних місцях України... ви могли подумати, що перед вами блискучий архітектор і скуль­птор. Коли він удавався в розмову про улюблене ним садівництво, то вам могло здатись, що маєте справу з першорядним спеціалістом садової справи. Коли він освітлював огнем свого натхненного слова безмежно дорогу йому тему — тему оновлення нашої природи, зволоження наших ланів і садів, впровадження нових культур, то він міг вам здатися і велетенського розмаху інженером, і глибоких знань агрономом... І ви починали, зрештою, думати, що справді — коли б цей чоловік працював чи в інженерній справі, чи в архітектурі, чи в історичній науці, чи в філософії, чи в біології, чи навіть, скажімо, в медицині, то скрізь би прокладав він свої сміливі шляхи, скрізь би виявив свій надзвичайний талант.”

У розповіді про Лесю Українку, слід підкреслити, що вона була однією з найосвіченіших жінок свого часу, не лише обдарованою поетесою, драма­тургом, етнографом, знавцем багатьох мов, прекрасним перекладачем, а й виявляла неабиякі здібності до музики. В одному з листів до М.Драгоманова Леся Українка писала, що з неї вийшла б добра піаністка, навіть краща, ніж поетеса, та хвороба не дала можливості розвинути ці здібності.

Високою ерудицією відзначався М.Рильський. Талановитий поет, він був і не менш талановитим фольклористом, краєзнавцем, перекладачем, ученим, громадським діячем. “Максим Рильський — то ціла установа, що працює ритмічно, чітко, в добрій напрузі. Тут безнастанно збагачується рідна куль­тура. Цех поезії, цех прози, цех науки, цех публіцистики, цех перекладів... Щодня сюди надходило безліч листів. Вони адресовані поетові, вченому, депу­тату, визначному громадському діячеві, коротше кажучи — Серцю Золотому.

Заплющимо очі, і перед нами виникне його підпис — розбірливий, кра­сивий підпис під віршами, під дружнім вітанням, під діловим документом голови Спілки письменників України чи директора інституту, під листом депутата.”’

Секретар М.Рильського — С.Майстренко, який щоденно міг спостеріга­ти за працею поета, у своїх спогадах так характеризує масштаби роботи майстра слова в останні місяці життя: "В його голосіївському буднику до пізньої ночі не гасло світло... Передмови майже до всіх шевченківських видань, що виходили в Москві і Ленінграді до ювілею великого поета, монографія про Т.Шевченка на замовлення ЮНЕСКО. А на столі листи з Казані, Пензи, Івано-Франківська, Звенигородки та багатьох інших міст країни з проханням написати до ювілейного номера газети статтю про великого Кобзаря. На черзі — велика стаття до п’ятитомного видання творів О.Довженка... Листи йдуть і йдуть... Пишуть молоді поети і прозаїки, пишуть виборці з Житомирщини, пишуть з Луганська, Закарпаття, Криму, пишуть люди з виправно-трудових колоній, які випадково оступилися в житті і тепер просять поради й допомоги...

І не було листа, не було такого прохання, яке б залишилося не почутим”.

Важливе місце належить фактам, які допомагають учням зрозуміти сус­пільне середовище, в якому зростав письменник, історичні події, що визначили напрям його творчості, зв’язок з передовими людьми часу, розкривають секрети творчої лабораторії, визначають його місце в літературному процесі.

Наприклад, під час вивчення життя І.Франка в 10 класі дібраний до уро­ку матеріал може бути згрупований навколо таких питань: сімейне оточення, письменник у вирі людського життя, потяг до світла і прогресу, дружба з світочами культури, збирання фольклору, титан праці, вчений, людина все­бічних обдарувань, всенародна любов до великого Каменяра, світова велич поета. Про широту наукових інтересів І.Франка свідчить те, що в його осо­бистій бібліотеці налічувалось понад 6 тисяч томів, серед яких — 1300 літе­ратурознавчого характеру, 750 — з усної народної творчості, 1200 — з історії. Чимало тут було літератури з політекономії, соціології тощо.

Інший факт. “Батько, — згадує син І.Франка, Петро, — свобідно читав російською, сербською, польською, німецькою, французькою, англійською мовами. Окрім того, знав по-іспанськи, італійськи... чеськи, болгарськи, білоруськи і єврейськи. По-литовськи розумів сяк-так, бо коли раз до нас зайшов один молодий литовець і говорив з батьком, — ми не розуміли ані словечка, але батько переказав нам його слова.”

Не можна перевантажувати учнів відомостями, зосереджувати їх увагу на дріб’язковому, тим більше такому, що спрощує образ митця. У відборі біографічного матеріалу повинно бути збережене почуття міри, наукова логіка.


Джерела вивчення біографії

Оскільки біографія письменника нерозривно пов’язана з його творчістю, то виникає необхідність звертатися до художніх творів, у яких безпосередньо виражене його життєве кредо, ідейно-мистецькі переконання. У новелі «Intermezzo» устами ліричного героя М.Коцюбинський визначає своє місце, місце письменника в суспільстві: “...життя безупинно і невблаганно іде на мене, як хвиля на берег. Не тільки власне, а й чуже. А врешті — хіба я знаю, де кінчається власне вжиття, а чуже починається? Я чую, як чуже існування входить в моє, мов повітря крізь вікна і двері, як води притоків у річку. Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім

Хіба рядки, написані Лесею Українкою в останні роки свого життя, не свідчать про мужність поетеси:

Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі?

Хіба тремтить моя рука, чи цісня й думка кволі?

Або звернімось до творів Василя Стефаника. Кожне слово письменника — це його власне життя, це трагедії і болі, які він у своєму власному серці пережив і вистраждав.

А ось вірш В.Сосюри “Марія”, присвячений дружині поета, якої не минули важкі роки репресій, тюремні камери під час панування в Україні тоталітарної системи:

Ти вернулась, нарешті вернулась, мов життя усміхнулось мені, і душа для любові проснулась, як до сонця земля навесні.

Розгорнулись сувої тумана, і розвіялась ночі імла.

Скільки мук ти зазнала, кохана, скільки сліз ти у тьмі пролила!..

Ними я свою душу тривожу, серце в грудях так стомлено б’є.

І дивитись без сліз я не можу на печальне обличчя твоє.

Але вірю я в щастя безкрає, вірю в щастя моє золоте.

Знову зірка моя засіяє, знов троянда моя розцвіте.

Коли можна од горя проснуться, значить можна радіти ізнов.

Знов пісні мої з серця поллються про мою неповторну любов.

Тут уся поетична душа В.Сосюри, який так ніжно кохав свою дружину. Марія була завжди з ним. Її трагедія була і його трагедією. Наведемо ще кілька рядків з поезії В.Сосюри, присвячених Марії:

Хай тебе немає, але ти зі мною, це любов малює образ твій в тиші...

Дивишся на мене з сумом і мольбою, плачуть сині очі у моїй душі...

Може, й я, кохана, в камері з тобою, й каяття малює тихий образ мій...

Я дивлюсь на тебе з болем і журбою, плачуть карі очі у душі твоїй...

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 24

Бесплатная работа

Закрыть

Исследование биографии писателя на уроках литературы в школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.