План

Вступ

1. Cуть нестандартних форм діяльності при викладанні математики

2. Класифікація нестандартних форм організації навчання

3. Педагогічні умови використання нестандартних форм навчання на уроках математики

4. Підвищення пізнавальної активності учнів з використанням нестандартних форм проведення уроків математики

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Математика – один з основних і найскладніших предметів у початковій школі. Перед сучасною освітою стоїть проблема недостатнього інтересу до набуття математичних знань, інтересу до предмета, небажання працювати самостійно. Активізувати пізнавальну діяльність учнів, надаючи їй характер творчої, дослідницької роботи – головне завдання вчителя.

Педагогічна творчість учителя повинна бути спрямована на розробку цікавих нестандартних форм навчання, що дозволять привернути інтерес учнів до вивчення математики. Ні програма, ні підручник, ні методичний посібник не можуть надати педагогу готову схему уроку. Вчитель повинен сам сконструювати його, враховуючи умови навчання та індивідуальність учнів.

Нестандарті уроки – це уроки, що дозволяють максимально залучити учнів до активної пізнавальної діяльності, допомагають вчити активно, самостійно здобувати знання, розвивають інтерес до предмета.

Нестандартний урок – це урок, що має нетрадиційну структуру. Такий урок включає в себе прийоми і методи різних форм навчання. Він заснований на спільній діяльності вчителя і учнів, спільному пошуку, апробуванні нових форм роботи, що впливає на пізнавальну активність учнів на уроках і підвищення ефективності викладання.

Існує кілька різновидів нетрадиційних форм уроку, кожна з яких вирішує свої освітні завдання. Однак всі вони переслідують спільну мету: підняти інтерес учнів до навчання і до математики.


1. Cуть нестандартних форм діяльності при викладанні математики

Сучасна освіта — це освіта, спрямована на розвиток дитини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя.

Головною в роботі вчителя постала проблема зробити навчання цікавим: для учня це означає посильним і успішно-результативним, для вчителя — радісним.

Готуючись до уроків математики, учитель повинен дотримуватися таких правил:

■ Урок має бути продуманим до дрібниць, щоб його етапи логічно випливали один з одного, а учні розуміли, чому, що і за чим вони роблять на занятті.

■ Корисно діяти за принципом «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Усе, що вчитель говорить, бажано втілювати в зримі образи. Наочність має бути динамічною, щоб показати невидиме: хід міркувань, зв'язок між поняттями.

■ Учнів потрібно ретельно готувати до усвідомлення теми уроку, а не записувати її наперед.

■ На уроці повинно бути цікаво. Адже без емоцій, без переживань розум не напружується. Велику увагу необхідно приділяти розвитку уяви, нестандартного мислення і фантазії учнів. Тому уроки можуть бути грою, змаганням з появою казкових героїв тощо.

Останнім часом у педагогічній літературі широко вживається поняття «нетрадиційний урок», «нестандартний урок».

Нестандартний урок має на меті не розвагу, а навчання з інтересом. Необов'язково весь урок повинен стати нетрадиційним, можливе використання «захоплюючих добавок», які спрямовані на активізацію навчання. Це можуть бути уроки з використанням комп’ютерних технологій і методу проектів, нестандартних форм тестування і т.д.

Для вчителя нестандартний урок, з одного боку, це можливість краще пізнати і зрозуміти учнів, оцінити їх індивідуальні особливості, з іншого боку, це можливість для самореалізації, творчого підходу до роботи, здійснення власних цілей.

Для учнів нестандартний урок – це перехід в інший психологічний стан, стиль спілкування, позитивні емоції, відчуття себе в новій якості. Такий урок – це можливість оцінити роль знань і побачити їх застосування на практиці, відчути взаємозв’язок різних наук, розвивати творчі здібності та особистісні якості учнів.

Одним з видів нетрадиційної форми роботи можна назвати створення ситуації успіху – методу стимулювання інтересу до навчання в учнів, які відчувають труднощі в навчанні. Без переживання радості успіху неможливо посправжньому розраховувати на подолання навчальних труднощів. Ось чому треба підбирати такі завдання, які доступні учням, а потім переходити до більш складних. Ситуація успіху створюється шляхом диференційованої допомоги учням при виконанні завдання однієї і тієї ж складності. Учням з низькими навчальними можливостями дається завдання, яке дозволяє їм на даному рівні впоратися з ним, а потім виконувати його самостійно. Ситуація успіху організовується шляхом заохочення до них дій учня. Стан тривожності при цьому змінюється станом впевненості в собі, без чого неможливі подальші навчальні успіхи.

До нетрадиційних уроків відносяться: інтегровані, коли вивчається матеріал декількох тем одним блоком; міжпредметний, який об'єднує споріднений матеріал декількох предметів; театралізований урок; урок-конкурс; урок-аукціон; урок КВК; урок-телеміст; урок-прес-конференція; урок-ділова гра; урок-концерт; урок-вечорниці; урок-суд; урок-практикум; урок-семінар; урок-екскурсія; урок-діалог; урок-гра «Поле чудес»; урок-брейн-ринг тощо.

Нетрадиційні форми навчання дозволяють урізноманітнювати форми і методи роботи з учнями, відходити від шаблонів, сприяють вихованню творчої особистості школяра, розширенню функцій учителя, дають можливість враховувати специфіку навчального матеріалу та індивідуальні особливості учнів.

Сьогодні нестандартний урок - це імпровізоване навчальне заняття, що не має традиційної структури. Такі уроки не вкладаються (повністю або частково) в рамки виробленого і сформованого дидактикою. Учитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, традиційних методів, видів роботи.

В сучасних умовах особливість нестандартних уроків полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало зацікавлення в учнів, сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню. Для нестандартних уроків характерною є інформаційно-пізнавальна система навчання - оволодіння готовими знаннями, пошук нових даних, розкриття внутрішньої сутності явищ через диспут, змагання. На цьому уроці вчитель може організувати діяльність класу так, щоб учні в міру можливості працювали самостійно, а він керував цією діяльністю, забезпечуючи її необхідними матеріалами.

Порівняно із звичайним, нормативним заняттям нестандартний урок максимально стимулює пізнавальну активність та ініціативу школярів. Навчання на ньому спрямоване на підвищення якості їхніх знань, формування працьовитості, цілеспрямованості, потрібних у житті навичок і вмінь. Крім цього такі уроки більше подобаються учням, ніж буденні навчальні заняття. Насамперед тому, що навчальний процес тут має багато спільного з ігровою діяльністю дітей. Майже всі прийоми, способи дії нестандартних уроків відзначаються ігровим спрямуванням.

Таким чином, нестандартні форми і види роботи вчителя на уроках математики дають змогу розвивати логічне мислення учнів, розвивати індивідуальні і пізнавальні здібності кожної дитини, виховувати в учнів впевненість, віру в свої можливості, взаєморозуміння в класному колективі, що характеризується залучення всіх учнів до спільної діяльності.  

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 22

Бесплатная работа

Закрыть

Нестандартные уроки математики в 1-4 классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.