План

1. Мета та завдання освітньої галузі «Людина і світ» в початковій школі.

2. Принципи на яких ґрунтується освітня галузь «Людина і світ».

3. Змістовні лінії освітньої галузі «Людина і світ».

4. Структура уроку громадської освіти в початковій школі.

5. Форми організації учнівської діяльності на уроках «Я і Україна».

6. Інтерактивні технології в реалізації завдань освітньої галузі «Людина і світ»

7. Різновиди нестандартних уроків «Я і Україна» в початкових класах.

8. Методи навчання в реалізації завдань освітньої галузі «Людина і світ».     

1. Мета та завдання освітньої галузі «Людина і світ» в початковій школі.

Вивчення суспільствознавства в сучасній початковій школі передбачає певний рівень підготовки учнів до вимог суспільства. До складу суспільствознавчої освіти входить формування початкових уявлень та понять про людину, навколишній світ, країну, громадянство, державу, про правила та норми життя в суспільстві, про взаємозв’язки навколишнього світу.

Уже в назві програми навчальної дисципліни «Людина і світ» з методикою навчання визначено її основну мету: а ) привернути увагу до найвищої цінності – людини, яка живе в об’єктивно існуючому, якісно різноманітному світі: сприяти соціальному самовизначенню людини, виробленню в неї свідомої соціальної позиції, яка б характеризувалася громадянською активністю, соціальною відповідальністю, демократичною і гуманістичною спрямованістю; б) використовуючи та інтегруючи фундаментальні знання про світ і людину допомогти молодій людині глибоко осмислити логіку подій, своєрідність нової ситуації; виробити нове ставлення до світу і самої себе; формувати інтелектуально-творчу особистість у гуманістичному культурному середовищі;в) оволодіти методикою викладання навчального предмету «Я і Україна» в початковій школі.

Завдання дисципліни «Людина і світ»:

1) формування життєвих, соціальних, громадських компетентностей молодших школярів у їхньому ставлені до природи, суспільства, людей і до самих себе, а також найважливіших людських чеснот, необхідних у власному житті, в різних сферах діяльності й співіснування з іншими живими істотами;

2) виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює свою належність до різних елементів етносоціального й соціально-культурного середовища, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності; усвідомлювати переваги чеснот, цивілізованих норм, настанов та якостей, притаманних громадянинові демократичного суспільства;

3) оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які відповідають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми;

4) розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві через активне спілкування із соціальним оточенням;


2. Принципи на яких ґрунтується освітня галузь «Людина і світ».

Освітня галузь ґрунтується на реалізації загальних та спеціальних принципах.

Загально дидактичні принципи: принцип систематизації, наступності, наочності,…….

Освітня галузь ґрунтується на реалізації таких принципів:

відповідність цінностей українського суспільства особистісній формі їх існування, тому до галузі включено не лише елементи знань про навколишній світ і місце в ньому людини, певні способи діяльності, але й досвід особистісного ставлення до системи цінностей українського суспільства, зокрема етнічних, загальнонаціональних, загальнолюдських;

взаємодія змістової і процесуальної сторін навчання означає врахування специфіки діяльності молодших школярів шляхом забезпечення чуттєвого сприймання, організацію активного спілкування дітей із соціальним і природним оточенням, накопичення досвіду ціннісного ставлення до навколишнього середовища;

наступність і перспективність у межах предмета і його зв'язок з іншими дисциплінами в системі початкового навчання.

Визначення змістового наповнення освітньої галузі вимагає розв'язання загальної проблеми конструювання змісту початкової ланки освіти, взаємозв'язку його елементів, що дасть змогу запобігти дублюванню матеріалу, орієнтуватися на перспективи навчання, виховання і розвиток молодших школярів.

3. Змістовні лінії освітньої галузі «Людина і світ».

Змістовні лінії: " людина " ( в 1-2 класі вивчають про себе самого ), " людина серед людей ", " природа навколо нас, " правила життя в суспільстві ", " культура", " твій рідний край", " твоя країна - Україна ".

Змістова лінія "людина" включає в себе такі елементи знань про людину: 1клас: вивчається про себе самого( прізвище, ім'я, по батькові; для чого потрібні руки; чим людина бачить, чує, відчуває запах, біль; як бути здоровим; та українські народні іграшки); 2клас: вивчається людина, як частина живої природи, неповторність кожної людини; необхідність води, повітря, їжі, холоду, тепла для життя людини; правила харчування; як правильно вести себе за столом; вивчається, що таке чистота; правила поведінки під час гри; 3клас: продовжується тема людини, як частини живої природи та що вирізняє людину від тварини; вивчається розвиток людини після народження; вивчається про необхідність навчання; людське "Я"; зовнішність людини та прояви її характеру; 4клас: вивчають неповторність кожної людини; ознайомлюються з поняттям життя, як найвищої цінності; недопустимість завдання шкоди собі та іншим; продовжується вивчення людського "я"; ознайомлюються з історією досягнень в науці, спорті та інше.

Людина серед людей. 1клас: як потрібно ставитись до людей, щоб вони до тебе добре ставились; культура спілкування; поповнюють словник мовного етикету; як правильно вітатися, як поводитись за столом; обов'язки школяра; правила поводження у школі; 2клас: вивчають культуру спілкування з людьми; до кого потрібно говорити на " ти" а кому на " ви"; ознайомлюються з традиційними поглядами дівчаток та хлопчиків; вивчають правила поведінки в гостях, храмі, музеї та читальні; учні ознайомлюються зі своїми правами та деякими статтями Конституції; 3клас: ознайомлюються з поняттям сім'я та обов'язками в сім'ї; виховують шанобливе ставлення до старших; школа та збереження шкільних традицій; правила поведінки в громадських місцях; навчаються вимогам товаришування, праці; вивчають такі чесно ти: ввічливість, щедрість, доброта, працьовитість; 4клас: вивчають культуру поведінки; взаємодія людей в сім'ї; навчаються обговорювати ситуації; людські чесноти: дружелюбність, милосердя, поступливість, наполегливість, відповідальність.

Змістова лінія "природа навколо нас ": 1клас: вивчають що належить до природи, що можна дізнатись спостерігаючи за сонцем; розширення знань про повітря та проведення дослідів; вивчають властивості повітря, води та ґрунту; далі вивчають рослини та тварини. 2клас: розпочинають вивчати пори року, кожну детально та окрему; " Правила життя в суспільстві": 3 клас: вивчають основні правопорушення яких діти найчастіше припускаються; уміння відповідати за свої вчинки. 4клас: розпочинають вивчати юридичну відповідальність за правопорушення.

Змістова лінія "культура" 3клас: беруть участь в проектах культури, відвідують музеї, виставки, готуються до участі у святкуванні народних свят, досліджують зміст свят. 4 клас: створюють динамічну галерею живопису, беруть участь у святкуванні важливих дат, розробляють сценарії, виступи; вивчають культуру поведінки під час свят.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Я и Украина

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.