План

1. Геометрична пропедевтика на уроках математики в 1-4 класах.

2. Розвиток просторових уявлень молодших школярів.

3. Методика формування уявлень про точку, прямі і криві лінії, відрізок.

4. Методика ознайомлення учнів початкових класів з:

а) многокутником, кутом, колом, кругом;

б) ламаною лінією, довжиною ламаної лінії, периметром многокутника, площею многокутника.

5. Ознайомлення з геометричними тілами в 1-4 класах.

1. Геометрична пропедевтика на уроках математики

Вивчення елементів геометрії розвиває просторові уявлення, образне мислення. Геометрична пропедевтика поділяється на такі складові: розвиток просторових уявлень молодших школярів; формування уявлень про лінії і відрізок, креслення і вимірювання довжин відрізків, ознайомлення з многокутниками, колом і кругом, вимірювання і площ многокутників, спостереження геометричних тіл і введення їх назв.

Мета вивчення елементів геометрії буде досягнута, якщо на кінець навчання в початковій школі учні будуть орієнтуватися в основних напрямах положення і руху на площині і в просторі; знати найпростіші геометричні форми, пізнавати і знаходити їх у навколишньому середовищі; знати назви основних елементів фігур і деяких тіл, уміти їх показати і полічити; знати, якими поверхнями обмежена просторова форма простіших многогранників; вміти вимірювати довжину відрізків і креслити відрізки заданої довжини, знаходити довжину ламаної і периметр многокутника, вміти будувати прямокутники на папері в клітинку.

Навчальна діяльність, в процесі якої діти оволодівають геометричним матеріалом, включає такі варіанти робіт: організоване вчителем спостереження різних геометричних форм і відношень; практика дітей у вимірюванні, побудові, конструюванні, малюванні; практика розв'язування задач з геометричним змістом.

Через спостереження починається ознайомлення дітей з геометричними формами, їх істотними ознаками, положенням у просторі і на площині. Важливо, щоб учні не лише сприймали готові образи, що їх діє вчитель, а й самі відтворювали геометричні форми, в процесі моделювання, креслення, вирізування, малювання. Тому центральне місце у формуванні геометричних понять займає практика самих школярів.

Враховуючи завдання, визначені програмою, під час вивчення геометричного матеріалу треба широко використовувати різні наочні посібники. Це демонстраційні, загальнокласні посібники: геометричні фігури, виготовлені з кольорового картону або цупкого паперу, плакати із зображеннями фігур, предметів різної форми, а також геометричних фігур, креслення на дошці. Крім того, корисні індивідуальні наочні посібники – це роздатковий матеріал, як смужки на паперу, палички різної довжини, вирізані з паперу фігури і частини фігур. Під час вивчення окремих тем корисно виготовити з дітьми саморобні наочні посібники: рухому модель кута (малку), палетку, зразки одиниць вимірювання площі тощо.

У класі слід мати набір креслярсько-вимірювальних інструментів для виконання креслень на дошці: лінійку, косинець, циркуль. Аналогічні інструменти повинні бути і в кожного учня.

Найефективнішими прийомами вивчення геометричного матеріалу є лабораторно-практичні, зокрема, моделювання фігур з паперу, з паличок, з дроту; креслення, вимірювання тощо. При цьому важливо забезпечити різноманітність об'єктів для того, щоб, варіюючи неістотні ознаки (колір, розмір, розміщення на площині тощо), допомагати дітям, виділити і засвоїти істотні ознаки – форму предметів, властивості фігур тощо.

Там, де можливо, вивчення геометричного матеріалу на уроці слід пов'язувати з вивченням арифметичного і алгебраїчного матеріалу, хоч формування геометричних уявлень і понять є самостійною і досить специфічною лінією роботи.

Розкриваючи геометричний матеріал учням 1-4 класів, слід враховувати, що перші уявлення про форму, розміри і взаємне положення предметів у просторі діти нагромаджують ще в дошкільний період.


2. Розвиток просторових уявлень молодших школярів

Термін "просторові уявлення" до свого змісту включає знання про форму, протяжність і направленість предметів, сприймання відстані, на якій предмети на якій предмети розміщені від нас і один від одного, напряму, в якому вони перебувають. На основі сформованого відчуття простору зміцнюються просторові уявлення дітей про форми окремих предметів і суто геометричні форми: про їх довжину, ширину і висоту і т.п.

Основою формування просторових уявлень є практичний досвід, що набувається дітьми в процесі вимірювання, розв'язування задач, креслення, малювання, конструювання, при виконанні фізкультурних вправ, трудових процесів тощо.

Вправи з питань геометрії положення опрацьовуються в кожному класі початкового навчання, а найбільше їх у першому та другому класах.

Серед вправ на розвиток просторових уявлень можна виділити такі види:

1)Орієнтування в напрямах руху і в розміщенні предметів відносно самого себе.

Орієнтування в напрямах руху і в розміщенні предметів включає такі поняття: вперед, назад, наліво, направо, вгору, вниз; спереду, позаду; зліва, справа.

З цими поняттями діти ознайомлюються ще в дошкільному віці. У 1 класі їх потрібно уточнити й закріпити. Це роблять за допомогою різних ігрових вправ, відповідних індивідуальних завдань, фізкультхвилинок.

Зразки вправ даного типу такі:

1.Назвіть два предмети, що знаходяться попереду від тебе (від учня); позаду від тебе; ліворуч від тебе; над тобою.

2.Опустіть руки вниз; праву руку підніміть вгору; витягніть руку вперед; ліву руку опустіть.

2) Орієнтування в розміщенні частин предмета, що розташовані перед суб'єктом. Порядкове розміщення предметів.

Вправами даного типу є такі:

1.Прочитайте, які числа записані у правому стовпчику? У середньому? У лівому?

2.Які фігури накреслено у нижній половині круга? У правій половині?

3.Покажіть верхній край дошки; лівий край дошки.

4.Яка фігура на малюнку зліва? Яка справа? Яка посередині?

5.Від чисел, записаних біля вершин квадрата, відніміть число, записане в середині квадрата.

6.Назвіть точки, що лежать на прямій; поза прямою.

3) Визначення положення предметів відносно певної особи.

Це, наприклад, такі вправи:

1.Який овоч зліва від часнику? (Помідор).

2.Який овоч зліва від дівчинки? (Зліва від дівчинки розміщено моркву).

За такими малюнками зручно уточнити поняття "наступний", "попередній", "останній" тощо.

4) Визначення горизонтального, вертикального і похилого положення.

До даного типу належать такі вправи:

1.Візьміть олівець і розмістить його в горизонтальному положенні, в похилому, у вертикальному.

2.Покажіть, який з відрізків на малюнку займає вертикальне, похиле, горизонтальне положення.

3.Накресліть відрізок у вертикальному положенні; похилому положенні.

4.Порівняйте, який відрізок довший: накреслений у вертикальному положенні, чи похилому.

Пізніше просторові уявлення учнів розвиваються під час креслення відрізків, площинних фігур, на уроках праці, малювання, фізкультури, в процесі виконання вимірювальних робіт на місцевості, зокрема вправ, метою яких є розвиток окоміру.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 19

Бесплатная работа

Закрыть

Методика изучения геометрического материала в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.