Урок. Общая характеристика класса пресмыкающиеся. Разнообразие пресмыкающихся, их значение в природе и жизни человека. охрана пресмыкающихся

Мета. Вивчити особливості будови плазунів, які пов'язані з наземним способом життя, показати риси ускладнення будови у порівнянні з земноводними. Ознайомити з різноманітністю плазунів. Формувати в учнів вміння аналізувати одержані знання, розвивати навички самостійної дослідницької роботи. Здійсню­вати екологічне виховання учнів.

Основні поняття. Рогові щитки, лусочки, регене­рація, автотомія, акомодація.

Обладнання. Вологі препарати, таблиці: «Скелет |;аби і ящірки», «Клас плазуни», картини, листівки, фотографії плазунів.

Тип уроку. Урок-лабораторія.

ХІД УРОКУ

I. Психологічний настрій уроку.

Сьогодні у нас буде не звичайний урок, а урок-лабораторія. Що ж роблять у лабораторіях?

Вчені досліджують різні явища і предмети приро­ди, відкривають нові знання, виконують різні досліди. Давайте спробуємо стати лаборантами і поринемо у загадковий, фантастичний світ знань, досліджень. Спробуємо перетворитися у різних тварин і їхніми очима побачити навколишній світ.

II.Загальна характеристика класів земноводні та плазуни.

До нас у лабораторію поступили на прописку два представники класів, але щоб їх прописати, вони по­винні відповісти на запитання анкети. А ви, за їхніми відповідями, пропишете їх до того чи іншого класу: або ,о класу Земноводні, який ми вже вивчили, або ж до нового класу Плазуни, який будемо сьогодні вивчати.

Анкета N 1

1.Покриви тіла: У нас шкіра гола, багата на слизові залози.

2.Чим дихаєте: Ми дихаємо за допомогою легень та через шкіру.

3.Орган зору: Очі захищені трьома повіками, але бачимо лише рухомі предмети.

4.Температура тіла: Ми холоднокровні тварини.

5.Грудна клітка: Грудна клітка у нас відсутня.

6.Відомості про розмноження: Ми роздільностатеві тварини, у нас зовнішнє запліднення, відкладаємо у воді ікринки, захищені слизовими оболонками.

7.Тип розвитку: Прямий. Пуголовок розвивається у воді.

Анкета № 2

1.Покриви тіла: Шкіра суха, практично немає залоз, вкрита роговими лусками, щитками.

2.Чим дихаєте: Дихаємо за допомогою легень.

3.Орган зору: Наші очі захищені трьома повіками і ми добре бачимо предмети на різній відстані.

4.Температура тіла: Ми — холоднокровні тварини.

5.Грудна клітка: З'являється грудна клітка, яка утворюється грудними хребцями, ребрами та грудною кліткою.

6.Відомості про розмноження: Ми — роздільноста­теві тварини, маємо внутрішнє запліднення і відкладаємо яйця, вкриті шкірястою оболонкою.

7.Тип розвитку: Прямий розвиток на суходолі.

Прошу, напишіть на листочках клас, до якого ви віднесли першого представника. Чому ви прописали представника до класу Земноводні? За якими ознака­ми? Отже, другий представник відноситься до нового Класу — класу Плазуни.

ІІІ. Оголошення теми і завдань уроку.

Сьогодні в нашій лабораторії будемо досліджувати особливості зовнішньої та внутрішньої будови пред­ставників класу Плазуни. Але, щоб правильно все дослідити, потрібно буде перетворюватися у різні ре­човини, органи, і тоді ми зрозуміємо, як живуть пла­зуни, що вони відчувають, як відносяться до людей, яке значення мають у природі.

IV. Середовище життя плазунів.

1. Вступне слово головного лаборанта. Розповідь про зовнішню будову представників класу з викори­станням малюнків, фотографій.

Клас Плазуни — це хребетні тварини, які перей­шли до наземного способу життя і розмножуються на суходолі. Відомо близько 8000 видів сучасних пла­зунів, які поширені на всіх континентах, окрім Ан­тарктиди.

До класу входять три ряди:

                                              Р. Лускаті Р. Черепахи Р. Крокодили

                                             (4 тис. видів)   (250 видів)     (20 видів)

До ряду Лускаті відносять ящірок, які мають доб­ре розвинуті кінцівки, але є види, в яких ніг зовсім не­має. Це веретільниця і жовтопуз — від змій вони відрізняються наявністю середнього вуха та рухливи­ми повіками. Сюди ж відносять геконів, які мають ве­ликі очі, бо активні вночі; велетенських варанів, які поширені у тропіках та пустелях; хамелеонів, які при­стосувалися до життя на деревах і можуть змінювати своє забарвлення тіла залежно від змін навколишньо­го середовища. А також безногих лускатих — змій. У них нема барабанної перетинки, а прозорі та нерухомі повіки приросли до поверхні ока. Тільки у них дифе­ренційовані зуби. На верхній щелепі є отруйний зуб, у якому є канал, по якому тече отрута. Цю отруту ви­робляють видозмінені залози. За стану спокою отруй­ний зуб пригинається до піднебіння, а під час укусу вигинається вперед. Серед отруйних змій найбільша королівська кобра (до 5 метрів). Всіх цих тварин об'єднують в один ряд за наявністю рогових лусок і щитків на поверхні тіла.

До ряду Черепахи відносять близько 250 видів, які живуть на суходолі або у водоймах. Ці плазуни відрізняються від інших наявністю кісткового панци­ра, який вкритий роговими щитками. Панцир захи­щає плазунів від ворогів.

Ряд Крокодили — плазуни, які пристосовані до напівводяного способу життя. Налічується близько 20 видів, їх тіло вкрите роговими лусочками та щитками, довгий хвіст слугує для плавання.

Отже, у всіх представників шкіра суха, вкрита ро­говими лусками, щитками або пластинками, немає за­лоз. Покриви захищають тварину від втрати вологи, від механічних ушкоджень. Плазуни часто линяють, бо роговий покрив заважає росту, і зроговіла шкіра скидається пластинками або цілком, і тварина росте, поки новий покрив не зроговів.

V. Внутрішня будова плазунів.

1. Порівняння скелету земноводних і плазунів. (Перетворення у вчених-лаборантів). З чого складається скелет земноводних? А пла­зунів? Що спільне? Чому кінцівки не одинакові? Як пересуваються земноводні? А як плазуни?

2. Кровоносна система. (Перетворення у артеріальну і венозну кров).

Зараз пройдете шлях, по якому тече кров у тілі плазунів. Для цього згадаємо, яка буває кров? Яким газом багата артеріальна кров і яким веноз­на? Яка кров потрібна всім органам тіла, мозку? Придивіться до кровоносної системи плазунів? Чи відрізняється вона від кровоносної системи земно­водних?

Скільки кіл кровообігу? Скільки камер має серце? Які камери? Яка кров тече до легень? Яка кров те­че від серця до всіх органів тіла? А якою повер­тається?

(Учні описують свій шлях і кольоровою крейдою замальовують свій шлях).

Артеріальна кров. Я народжуюся в легенях. Я багата на кисень, тому маю червоний колір, течу по венах у серце і потрапляю у ліве передсердя, звідти у шлунок і по найбільших аортах течу до всіх органів тіла, найперше до мозку, бо його клітинам дуже потрібен кисень. Усім клітинам я віддаю кисень і поживні речовини, а забираю вуглекислий газ і перетворююся на венозну кров. Тут мій шлях закінчується.

Венозна кров. Мій шлях починається тоді, коли за­беру вуглекислий газ від клітин усіх органів і по капілярах течу по венах до серця. Впадаю у праве пе­редсердя, звідти у шлуночок, а потім по аорті прямую до легень. У легенях мій шлях закінчується, бо там я віддаю вуглекислий газ і перетворююся на артеріаль­ну.

А чому до серця по вені тече венозна кров, тоді як у земноводних змішана?

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 9

Бесплатная работа

Закрыть

Урок. Общая характеристика класса пресмыкающиеся. Разнообразие пресмыкающихся, их значение в природе и жизни человека. охрана пресмыкающихся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.