УРОК-ЕКСКУРСІЯ

Написання м'якого знака. Апостроф

Мета: узагальнити і закріпити знання учнів про вживання м'якого знака та апострофа; удос­коналювати навички правильно вимовляти й писати слова з м'яким знаком та апострофом; формувати вміння використовувати здобуті знання на практиці; розвивати усне й писемне мовлення; вчити визначати істотне в мовному явищі й робити висновки; закріплювати вміння редагувати текст; сприяти розвиткові мислення; формувати культуру спілкування; удосконалю­вати навички роботи в групі; виховувати любов до рідного слова, почуття гордості за свій народ, шану до геніального українського письменника Т.Шевченка.

Епіграф: Кобзарем його ми звемо,

Так від роду і до роду,

Кожен вірш свій і поему

Він присвячував народу.

М.Рильський

Техніка мовлення.

Прочитайте текст, додержуючи норм літера­турної мови. До якого типу мовлення його мож­на віднести? Свою відповідь аргументуйте.

"Кобзар" належить до найволелюбніших книгу сіх часів... Кожен, відкривши томик "Кобзаря"... відчує, що книгу цю написала людина, яка воістину вистраж­дала свої відкриття, людина, яка піднялася до вершин мудрості, на верхогір'я людського духу (3 журн.).

Назвати всі м'які приголосні у словах і пояс­нити, чим позначається їхня м'якість.

У виділених словах пояснити орфограму, навести відповідне правило.

Евристична бесіда.

- Хто вдома має "Кобзар"?

- Назвіть автора цієї книги.

- Що ви знаєте про життя Тараса Шевченка?

- Які вірші цього поета ви вчили в молодших класах?

Учитель. Зверніть увагу на карту Укра­їни. Сьогодні ми уявно проведемо екскурсію по тих місцях, які пов'язані з іменем великого Кобзаря, і позначимо їх на карті.

Дорога буде далека, на нашому шляху можуть трапитися різні несподіванки, тому нам потрібно підготуватися.

Репродуктивна бесіда з метою повторення і систематизації знань учнів.

-Який розділ науки про мову ми вивчаємо? (Орфографія)

-Якими буквами позначається м’якість приголосних на письмі? (ь, і, є, ю, я)

-Назвіть всі правила написання м’якого знака.

-Коли не пишеться м’який знак?

-Назвіть основні правила вживання апострофа.

-Коли не пишеться апостроф?

-Поясніть випадки чергування у-в та і-й.

Робота в парах. Взаємоперевірний диктант.

Учитель диктує слова, учні записують, потім обмінюються зошитами для взаємоперевірки.

Тьохкати, сільський, пір'їнка, щастя, морквяний, ненька, слов'яни, міжгір'я, льотчик, подвір'я, доньчин, любов'ю, Лук'ян, менший, женьшень, під'їзд.

Вибіркова робота (за варіантами).

Прочитати, пояснити розділові знаки. Дібра­ти заголовок.

Виписати виділені слова й утворити спільнокореневі, які пишуться з м'яким знаком.

З дитинства запали нам глибоко в душу назви двох сіл на нашій славній Україні:... й ... . TTТе відтоді, коли ми вперше почули про Тараса Шевченка, хотілося поглянути на ті рідні села, де народився і жив великий Кобзар, уклонитися священній землі, долам і горам, дорогам і стежкам, які сходив Тарас малими босими ногами (За І.Цюпою).

Зразок відповіді.

І варіант глибоко – глибочінь сіл - сільський

Україна - український

рідні - ріднесенький

великий - велетенський

землі - земелька

IIваріант долам - долинонька дорогам - доріженьки

стежкам - стежиноньки

малими - маленькими босими - босенькі

ногами - ніженьки

Робота з лінгвістичним ключем.

Щоб дізнатися назви сіл, де народився і про­вів дитячі роки Шевченко, виконаємо роботу з ключем.

I варіант.

Записати спочатку слова з м'яким знаком, а потім ті, що пишуться без м'якого знака.

Жмен...ці, ін...ший, ЛОС...ЙОН, одц...вітати, Ірпін..., жін...ці, щиріст....

Ключ. У кожному слові підкреслити другу від початку букву - прочитаєте назву села, де народився Т.Шевченко.

Відповідь. Моринці.

IIваріант.

Записати спочатку слова з апост­рофом, а потім - без апострофа.

зб...зок, тьм...яні, реп...яхи, солов...йоб, арф...яр, пор...ядок, бур...яни, п...єдестал, духм...яна.

Ключ. У кожному слові підкресліть останню букву, прочитаєте назву села, де жив Т.Шевченко.

Відповідь. Кирилівка.

Учитель. Знайдімо на карті Черкаську об­ласть, на території якої містяться ці села.

Усне малювання.

Дібрати за змістом і римою слова і вставити в текст. (У разі потреби можна скористатися до­відкою.)

Виразно прочитайте поезію. Усно намалюйте картину, яка постає у вашій уяві.

Хто бачив схід сонця? Передайте свої вра­ження.

Визначте граматичну форму дієслів, поясніть написання в них м'якого знака.

...Світає.

Край неба

Соловейко в темнім гаї

Сонце....

Тихесенько вітер...,

Степи, лани

Меж ярами над ставами

Верби ....

Сади рясні...,

Тополі по волі

Стоять собі, мов сторожа,

... з полем.

Т.Шевченко

Довідка. Палає, віє, зустрічає, мріють, похилились, зеленіють, розмовляють.

Учитель. Т.Шевченко приїжджав до Києва, хотів там працювати в університеті.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Урок-экскурсия. Написание мягкого знака. Апостроф

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.