Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 66

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні засади дослідження стану екології на сучасному етапі 5

1.1. Стан дослідження проблеми у педагогічній науці і практиці 5

1.2. Сучасні проблеми екологічного виховання дошкільників. 9

Розділ ІІ. Формування екологічних знань у дітей  дошкільного віку. 16

2.1. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу з питань екологічного виховання в дошкільних навчальних закладах України. 16

2.2. Система роботи з екологічного виховання. 22

2.2.1. Дитяче експериментування. 25

2.2.2. Спостереження за вказівками вихователя. 28

2.2.3. Пошуки і відкриття. 31

2.2.4.  Проблемні запитання. 34

2.2.5. Порівняння. 40

2.3. Методичні рекомендації щодо формування екологічної відповідальності дітей дошкільного віку. 43

Висновки. 48

Список використаних джерел. 50

Додатки. 53

Вступ

Природа – могутнє джерело пізнання, яке через спілкування розкриває людині свої таємниці й робить її більш чутливою до навколишнього світу. Людина – частина природи, потяг до всього живого закладений у ній від самого народження, та чи не найяскравіше виявляється в дитячому віці.

Дошкільний вік – найважливіший етап у становленні екологічного світогляду людини, передбачає створення передумов гуманної взаємодії з природним довкіллям.

Головною умовою реалізації завдань екологічного виховання є створення еколого – розвивального предметного середовища, яке сприяє формуванню в дошкільнят екологічної вихованості, яка передбачає набуття уявлень про самоцінність та неповторність компонентів природи, прояв гуманних почуттів до живих істот, оволодіння початковими вміннями відчувати красу та милуватися нею, виважено поводитися в довкіллі, знати правила безпечної поведінки в природі.

Вивченням даної проблеми займалися видатні педагоги минулого: О.Духнович, К.Ушинський, В.Сухомлинський. І в наш час багато науковців та педагогів – практиків присвятили свої дослідження проблемі екологічного виховання, серед них: Лисенко Н.В., Яришева Н.Ф., Глухова Н., Скребець В., Фокіна В., Ніколаєва С., Плохій З., Кондратьєва Н. та ін.

Об’єктом нашого дослідження є: екологічне виховання дошкільників в системі всебічного та гармонійного розвитку особистості дитини.

Предмет дослідження: формування екологічної свідомості та екологічної культури у дітей дошкільного віку шляхом цілеспрямованого впливу сім’ї та дошкільного навчального закладу.

Мета дослідження: вивчити особливості екологічного виховання в ДНЗ і механізми стимулювання цього процесу.

Завдання:

- З’ясувати стан проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці.

- Обґрунтувати основні етапи формування екологічних знань у дітей дошкільного віку.

- Вивчити стан досліджуваної проблеми в практиці сучасних ДНЗ України.

- Окреслити шляхи вдосконалення навчально – виховної роботи з формування екологічної свідомості та екологічної культури дошкільнят.

Структура та обсяг роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

Закрыть

Формирование экологического воспитания детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.