Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 24

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ  3

Характеристика розділу “Словникова робота”  5

Психолого-педагогічні дослідження мовленєвого розвитку дітей дошкільного віку  9

Система словникової роботи з дошкільниками  17

Вивчення стану словникової роботи з дітьми старшого дошкільного віку  19

Висновки  21

Використана література  24

Вступ

Сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти знайшли своє відображення в тих матеріалах, що зобов'язані реалізувати зміст навчання і виховання. Це, насамперед, програма виховання і навчання дошкільників «Дитина». Основні її принципи - гуманізація виховного процесу, що полягає в орієнтації вихователя на особистість дитини, на її вікові та індивідуальні особливості, у підтримці пізнавальної активності, корекції негативних проявів; принцип узгодження колективних та індивідуальних форм і методів роботи з дітьми в усіх вікових групах з метою принципового збільшення питомої ваги індивідуальної роботи.

Державна національна програма «Освіта: Україна ХХІ століття», закон України «Про освіту», закон України «Про дошкільну освіту», «Базовий компонент дошкільної освіти» визначають пріоритети сучасного розвитку дошкільної освіти. Складовими цієї системи є гуманізація, демократизація, національна спрямованість освіти та індивідуалізація виховання та навчання. Як зазначено в цих документах, сучасна освітня система повинна забезпечити різнобічний розвиток особистості дитини як найвищої цінності, сприяти виявленню талантів, здібностей, зміцненню фізичного здоров'я, формування самоповаги, почуття власної гідності, позитивної оцінки, самостійності, творчості, винахідливості та відповідальності за свої слова та вчинки.

Творча мовленнєва діяльність виникає у дошкільному віці у процесі комунікації та активного пізнання навколишнього світу. Дитина як суб'єкт життєдіяльності займає переважно активну пошукову і перетворювальну позицію в пізнанні світу, у розвитку зв'язного мовлення. Здобуті уявлення про життя справляють у малюка велике враження, викликають сплеск емоцій, думок, почуттів, образних уявлень та гостру потребу діяти.

Психологічний механізм цих явищ полягає в дозріванні дитячих вражень - найбільш яскравих і неопосередкованих - в образні слова, вислови, фразеологічні звороти протягом усього подальшого життя. Саме в цей період у дітей спостерігається мовленнєво-творча діяльність. Отже, мовленнєво-творча діяльність - це діяльність в якій через мовлення передаються почуття, уявлення, враження, образи уяви навіяні художніми творами та сприйманням довкілля.

Об'єктом роботи є виховання мовної культури дошкільників та збагачення їх словникового запасу.

Предметом даної роботи є методики проведення словникової роботи з дітьми дошкільного віку на матеріалі усної народної творчості.

Спираючись на актуальність обраної теми була сформована мета курсової роботи - проаналізувати види та хід роботи щодо збагачення словникового запасу дітей дошкільного віку.

Для досягнення поставленої мети були сформовані та окреслені наступні завдання:

1. Розглянути місце та значення методів та прийомів збагачення словникового запасу дошкільнят.

2. Висвітлити основні види, типи та етапи словникової роботи з дошкільниками

3. Проаналізувати ефективність педагогічних технологій щодо збагачення лексичного запасу дитини;

4. Побудувати методику ведення словникової роботи з дітьми дошкільного віку засобами усної народної творчості.

Закрыть

Формирование словаря детей

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.