Формирование научного мировоззрения учащихся в процессе изучения биологии в общеобразовательной школе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Методика викладання біології в школі. Вплив біологічної освіти на всебічний та гармонійний розвиток учнів. 4

Розділ 2. Проблема формування наукового світогляду та переконань учнів у процесі вивчення біології, вплив екологічних знань. 10

2.1 Мета, зміст і структура курсу. 15

2.2. Місце життя в системі форм руху матерії. Принцип розвитку. 18

2.3. Єдність і боротьба протилежностей – рушійна сила розвитку. 20

2.4. Перехід кількісних змін у якісні 25

2.5. Випадковість і необхідність. 30

2.6. Причина і наслідок. 30

2.7. Можливість і дійсність. 35

Висновки. 40

Список використаної літератури. 41

Вступ

Приступаючи до викладання біології, учитель насамперед повинен продумати, яке навчально-виховне значення має цей предмет в загальній системі шкільної освіти і виховання.

Різке погіршення екологічного стану в багатьох регіонах нашої країни підіймає проблему відповідального ставлення до природи, раціонального використання її багатств і ставить екологічну освіту поряд з іншими основними завданнями держави.В зв’язку з цим актуальним стає завдання формування екологічної свідомості молодого покоління. Провідну роль у виконанні цього завдання відіграє система освіти і загальноосвітня школа зокрема. Метою сучасного вчителя біології повинна бути пояснення тісних зв’язків, які існують в природі (взаємозв’язок між живою і неживою природою; зв’язки між окремими компонентами живої природи).

Впродовж викладання курсу біології, вивчаючи типи тварин, рослин, необхідно використовувати такі екологічні поняття, як адаптація до умов середовища існування організму, саме з екологічної точки зору, види живлення організмів: гетеротрофи, фаги, сапротрофи, паразити; біоритми тварин як універсальне пристосування до циклічних змін навколишнього середовища.

Отже, на уроках біології необхідно використовувати біологічну екологію, яка розглядає питання складних взаємозв'язків, що виникли в природі, серед тварин, від популяційно-видового до біосферного рівнів. Особливе значення необхідно приділяти охороні навколишнього середовища.

Закрыть

Формирование научного мировоззрения учащихся в процессе изучения биологии в общеобразовательной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.