Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   5

1.1 Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження. 5

1.2. Методика математичного виховання дітей дошкільного віку. 15

1.3. Вплив сім'ї на розвиток математичних уявлень дошкільнят. 22

РОЗДІЛ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РОЗВИТКУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ. 25

2.1 Визначення показників первинного рівня сформованості елементарних математичних уявлень в експериментальній і контрольній групі 25

2.2 Методика розвитку елементарних математичних уявлень в умовах сім’ї засобами дидактичної гри. 29

2.3 Аналіз результатів експериментальної роботи. 32

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 35

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Дитина дуже багато може засвоїти в перші роки життя. Період дошкільного дитинства щодо всього життя людини недовгий, але дуже насичений пізнанням. Великий потік інформації, який обрушує на маленьку людину навколишнє життя. На багато питань він знаходить відповідь, йдучи шляхом проб і помилок, осягаючи закономірності.

Психолого-педагогічні дослідження, що проводяться неодноразово, показали, що у дитини можуть бути сформовані досить складні форми аналізу і синтезу властивостей сприймаються об'єктів, зіставлення і узагальнення спостережуваних явищ, розуміння найпростіших зв'язків та їх взаємозалежностей. Джерелом пізнання дошкільника є чуттєвий та інтелектуальний досвід. Але слід зазначити, що такий досвід може бути об'ємним, але не впорядкованим, неорганізованим. Направити його в потрібне русло покликаний педагог, який не тільки знає, чому вчити дитину, але і як навчати, щоб навчання було розвиваючим. Тому потреби нинішнього часу вимагають від вихователя перебудови в змісті і формах роботи з дітьми, творчих зусиль, пошуку нових підходів до кожної дитини з урахуванням його рівня розвитку, особливості нервової системи та здібності до засвоєння знань, активного використання наукових досягнень у галузі педагогіки і психології.

Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку пройшла тривалий шлях свого розвитку. У ΧVΙΙ - ΧΙΧ ст. питання змісту і методів навчання дітей дошкільного віку арифметиці і формування уявлень про розміри, заходи вимірювання, часу і просторі знайшли відображення в передових педагогічних системах виховання, розроблених Я.А. Коменським, І.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинського, Л.М. Толстим та ін Сучасниками методики математичного розвитку є такі вчені як Р.Л. Березіна, З.А. Михайлова, Р.Л. Ріхтерман, А.А. Столяр, А.С. Метліна та ін.

Діти дошкільного віку проявляють спонтанний інтерес до математичних категорій: кількість, форма, час, простір, які допомагають їм краще орієнтуватися в речах і ситуаціях, впорядковувати та пов'язувати їх один з одним, сприяють формуванню понять.

Дитячі садки та підготовчі класи враховують цей інтерес і намагаються розширити знання дітей у цій області. Однак знайомство зі змістом цих понять і формуванням елементарних математичних уявлень часто, хочеться бажати кращого.

У зв'язку з цим нас зацікавила проблема: використання формування елементарних математичних уявлень у дошкільників в умовах сім’ї.

Об’єкт дослідження – розвиток елементарних математичних уявлень у дошкільників.

Предмет дослідження – дидактичні ігри як засіб розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільнят.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання дидактичних ігор при розвитку елементарних математичних уявлень у дошкільників в умовах сім’ї.

Завдання дослідження:

1. Вивчити історію розвитку питання.

2. Виявити рівень математичного розвитку дітей 4-5 років.

3. Провести порівняльний аналіз рівня математичного розвитку дітей до експерименту і після.

Гіпотеза дослідження - організована робота з використанням дидактичних ігор в умовах сім’ї сприятиме підвищенню рівня математичного розвитку дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури з теми дослідження, аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду, спостереження, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Закрыть

Формирование элементарных математических представлений в условиях семьи

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.