Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЮЖЕТНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ЯК ЗАСОБУ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ  6

1.1. Психологічні особливості дошкільних рольових ігор. 6

1.2. Соціальна адаптація дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності 15

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА ЗА ДОПОМОГОЮ СЮЖЕТНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР. 22

2.1. Гіпотеза, процедура та методи дослідження. 22

2.2. Аналіз результатів дослідження. 25

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 44

ДОДАТКИ.. 46

ВСТУП

У дошкільному віці закладаються основи соціальної компетентності дитини, визначається напрямок її розвитку і успішної адаптації у соціумі. Формування соціальної компетентності протягом дошкільного дитинства відбувається у різних видах діяльності. Проте, кожному етапу розвитку притаманна провідна діяльність.Сюжетно-дидактичнагра як провідна діяльність для дитини дошкільного віку має найкращі можливості для соціального розвитку дошкільника.

Одним із завдань дошкільної освіти, як зазначаєтьсяу ЗаконіУкраїни «Про дошкільну освіту», є формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Базовий компонент дошкільної освітив Українівизначає обов’язковий мінімальний ступінь компетентності, необхідний для нормального функціонування дитиниу навколишньомусередовищі.У ньомунаголошено, що дошкільний заклад є відповідальнимза процессоціального розвитку особистості та передбачено набір елементарних знань, уявлень, практичних умінь і навичок, які гарантують дитині адаптацію до життя,здатність орієнтуватисяу ньому,адекватно реагуватина явища,події, людей.

У монографіях відомих дитячих психологів Л. Виготського, О. Запорожця, В. Котирло визначаються методологічні підходидо розв’язання питання формування соціальної компетентності дошкільників.

Вітчизняні вченіО. Кононко,В. Кравченко,Т. Кузьменкота інші підкреслюють, що ігрова діяльність є першою сходинкоюу формуванні соціальної компетентності дошкільника.

Провідний вид діяльності дітей дошкільного віку –сюжетно-рольовагра. Її впливна формуваннясоціальної компетентності дошкільника полягаєу тому,що завдяки ігровому наслідуванню і рольовому перевтіленню дитина знайомиться з нормами і моделями людської діяльності та взаємовідносин, які стають зразками для її власної поведінки.

Ґрунтовні психолого-педагогічні дослідження зарубіжних та вітчизняних науковців: Л. Артемової,Д. Ельконіна,К. Гросса,та інших довели значеннясюжетно-рольовоїгри для соціального розвитку дошкільника.

Об’єкт дослідження: соціальна адаптація дошкільника.

Предмет дослідження: сюжетно-дидактична гра, як засіб формування соціальної компетентності дошкільника.

Метадослідження: дослідити питання впливусюжетно-дидактичноїгрина формуваннясоціальної компетентності дітей дошкільного віку, апробувати інноваційні методи і прийоми керівництвасюжетно-дидактичноюгрою та визначити їх ефективність для соціальної адаптації дошкільників різнихвікових груп.

Гіпотезадослідження: формування соціальної адаптації дошкільників будевідбуватися більш ефективно, якщо педагоги оволодіють дійовими методами та прийомами керівництвасюжетно-дидактичною грою та створять предметно-розвивальне середовище для її виникненняу групахдітей, які відвідують дошкільний навчальний заклад.

Завданнядослідження сформульовані відповіднодо поставленоїмети і гіпотези:

вивчити та проаналізувати психолого-педагогічну літературу з питань організації гри та її впливуна формуваннясоціальної компетентності дітей дошкільного віку;

ознайомитись з сучасними методами організації та керівництвасюжетно-дидактичноюгрою;

розробити критерії та показники визначення рівня сформованості соціальної компетентності дошкільниківу ходісюжетно-дидактичної гри;

експериментально дослідити впливсюжетно-дидактичної гри, як засобу соціальної адаптації протягом дошкільного дитинства.

У процесі реалізації поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні: аналіз, порівняння, узагальнення філософської, психолого-педагогічної літератури з питаньсюжетно-дидактичної гри у дошкільномувіці та її впливуна формуваннясоціальної компетентності дошкільників; емпіричні методи: спостереженняза організацієюта ходомсюжетно-дидактичних ігор; бесіди з педагогами щодо бачення ними сутності досвіду; узагальнення перспективного педагогічного досвіду.

Закрыть

Сюжетно-дидактические игры как средство социальной адаптации ребенка-дошкольника

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.