Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ.. 5

1.1. Сутність поняття «просторове мислення». 5

1.2. Використання просторового мислення в кресленні і технології 8

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ.. 11

2.1. Роль і місце розвитку просторового мислення на уроках креслення. 11

2.2. Навчально-тематичний план занять. 14

2.3. План-конспекти уроків креслення. 20

ВИСНОВКИ.. 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ.. 30

ДОДАТОК.. 32

ВСТУП

Розвиток просторового мислення, відбувається у процесі оволодіння дитиною накопиченими людством знаннями і є однією з істотних характеристик онтогенезу психіки дитини. Високий рівень розвитку просторового мислення є необхідною умовою успішного засвоєння різноманітних загальноосвітніх та спеціальних технічних дисциплін на всіх етапах навчання, підкреслюючи тим самим актуальність даної теми дослідження.

Просторове мислення є істотним компонентом у підготовці до практичної діяльності за багатьма спеціальностями.

За твердженням багатьох дослідників практика навчання постійно виявляє слабкий розвиток просторового мислення учнів, починаючи з початкової школи і закінчуючи вузом.

Крім того, досвід роботи викладачів середніх і вищих навчальних закладів, а також психологів та педагогів-дослідників показує, що учні часто не справляються з завданнями як теоретичного, так і практичного характеру, що вимагають для свого розв’язання сформованості специфічного виду мисленнєвої діяльності, що забезпечує аналіз просторових властивостей.

Недоліки в даній галузі освіти позначаються на успішності учнів з різних шкільних предметів як, наприклад, креслення.

Все це свідчить про те, що середня загальноосвітня школа не створює достатніх умов для розвитку просторового мислення, так як шкільне навчання будується таким чином, що словесно-логічне мислення отримує переважний розвиток. Хоча це і відповідає тенденціям розвитку дитячого мислення, але збіднює інтелект дитини.

Можна сказати, що в даний час процес становлення просторового мислення вивчений не повністю. Невідомі в повній мірі умови його повноцінного формування у шкільному віці. До цих пір не було проведено досить повного порівняльного дослідження рівня розвитку просторового мислення залежно від характеру навчальної діяльності на різних вікових етапах.

Мета дослідження - розробити методи розвитку просторового мислення учнів на уроках креслення в 8 класі.

Предмет дослідження - застосування методів розвитку просторового мислення на уроках креслення.

Об'єкт дослідження - навчальний процес у 8 класах.

Завдання дослідження:

- Проаналізувати існуючі в педагогіці підходи до розробки і застосування методів і прийомів розвитку просторового мислення у школярів;

- Розробити тематичний план і плани-конспекти уроків креслення із застосуванням методів розвитку просторового мислення в учнів 8 класів.

Методи дослідження:

- Аналіз теоретичних джерел з теми дослідження;

- Узагальнення передового досвіду вчених-педагогів;

- Спостереження;

- Бесіда;

- Пошук рішення педагогічних ситуацій;

- Аналіз роботи учнів. 

Закрыть

Развитие пространственного мышления на уроках черчения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.