Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА.. 5

1.1. Суспільна значущість професії вчителя, його функції 5

1.2. Професійно зумовлені вимоги до особистості вчителя. 11

РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ.. 17

2.1. Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи. 17

2.2. Питання професійної підготовки вчителя музики у загальноосвітній школі 24

2.3. Комунікативна компетентність вчителя музики. 31

ВИСНОВКИ.. 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 40

ВСТУП

Актуальність дослідження. Професія вчителя належить до складних видів діяльності в системі “людина – людина”, тобто таких, де, крім суб’єктно-об’єктних, наявні суб’єктно-суб’єктні стосунки. Компонентами педагогічної діяльності, як і будь-якої праці, є об’єкт праці (учень), засоби праці (знання, слово, види навчальної діяльності), результат праці (людина з визначеним світоглядом, побудованим на наукових знаннях і нормах загальнолюдської моралі).

Вчитель музики – це педагог і музикант в одній особі. Тому його творчий потенціал поєднує в собі педагогічно-методичну й музичну творчість. Як будь-який інший за фахом учитель, він весь час знаходиться у нетипових педагогічних ситуаціях, які вимагають швидкого прийняття рішень, миттєвого узгодження різних протиріч, тобто які актуалізують здатність до педагогічної імпровізації. Педагогічна імпровізація вчителя музики є "об’єктивною складовою навчально-виховного процесу, яка виступає засобом інтуїтивного пошуку оперативного розв’язання суперечностей між усталеними, традиційними прийомами музично-виконавської і виконавсько-мовленнєвої діяльності та несподіваною ситуацією взаємодії вчителя й учнів, що потребує нестандартного застосування цих прийомів"

У сучасній літературі існує декілька варіантів будови і змісту структурних компонентів ідеальної моделі вчителя. Але вони здебільшого охоплюють сукупність тих чи інших рис особистості або перелік знань, умінь та навичок, які мають загальне відношення до педагогічної діяльності. Що стосується якісної характеристики вчителя певної спеціальності, зокрема, вчителя музики, то офіційно запропонованих варіантів моделей зазначеного змісту нам знайти в літературі не вдалося. Ця проблема, як свідчить практика, вирішується кожним навчальним закладом самостійно. Подібні характеристики, як правило, складаються формально, без наукового обґрунтування їх структурної будови та змісту. Крім того, вони більшою чи меншою мірою носять узагальнений характер.

Сучасні дослідження стану професійної підготовки вчителя незаперечно доводять необхідність реформування української системи педагогічної освіти. Стало очевидним, що в сучасній соціально-педагогічній ситуації школі потрібні нові науково обґрунтовані концепції, парадигми та методики виховання, які зможуть забезпечити підготовку учнів до життя в суспільстві з новим політичним і соціально-економічним устроєм.

Об’єкт дослідження: професійні вимоги до вчителя музики у середній загальноосвітній школі.

Предмет дослідження: теоретико-методичні засади професійної підготовки вчителя музики.

Мета курсової роботи полягає у всебічному дослідженніпрофесійної підготовки вчителя музики в умовах сьогодення, а також вимог, які до нього ставляться.

Відповідно до мети дослідження поставлені такі завдання дослідження:

- Ознайомитися з педагогічною, психологічною та методичною літературою по темі.

- Розкрити значущість професії вчителя, його функції

- Охарактеризувати професійно зумовлені вимоги до особистості вчителя.

- Проаналізувати професійні вимоги, які ставляться до вчителя музики в загальноосвітній школі.

Теоретичні основи дослідження - праці вітчизняних та зарубіжних авторів.

Методи дослідження: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної літератури; емпіричні: бесіда, тестування, спостереження.

Структура курсової роботи: вступ, два розділи, висновки та список використаної літератури.

Закрыть

Профессиональные требования к учителю музыки средней общеобразовательной школы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.