Педагогическое мастерство классного руководителя в воспитательной работе с учениками 5-7 классов

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу
ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ.. 5

1.1. Загальні вимоги до роботи класного керівника. 5

1.2. Напрями і форми роботи класного керівника. 7

1.3. Місце класного керівника в системі виховання учнів. 13

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА З УЧНЯМИ 5-7 КЛАСІВ. 19

2.1. Форми організації виховної роботи в класі 19

2.2. Виховний захід „Добро починається з тебе”. 21

2.3. Виховна година «Будь обережним на дорозі!». 29

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 37

ВСТУП

Класний керівник - це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства - душі, розуму, почуттів дітей, підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені, вистраждані протягом століть, з другого - багатство народу, його майбутнє, його надія - молоде покоління. Класний керівник творить найбільше багатство суспільства - Людину. (В. О. Сухомлинський)

Розбудова Української держави на демократичних і гуманістичних засадах вимагає вдосконалення системи виховання молоді, зміни світоглядних орієнтацій, розширення національної самосвідомості, підвищення духовності вчителя-наставника. Функції класного керівника, хоч і нормативно визначені, але недостатньо втілюються в практику шкільного життя. Загально визнано, що в школі потрібен не “керівник”, а “наставник”, товариш, умілий помічник, здатний зрозуміти окремого учня і цілий клас, забезпечити їхню партнерську взаємодію, добрати ефективні форми й методи індивідуальної та групової роботи.

Отже, актуальність дослідження визначається вагомістю ролі класного керівника у вихованні учнів та впливу на них в умовах розвитку та реформування системи освіти в Україні.

Об'єкт дослідження - виховна робота в сучасній середній школі.

Предмет дослідження - напрямки діяльності класного керівника в сучасній середній школі.

Мета дослідження - визначити роль класного керівника у виховній роботі з учнями 5-7 класів, дослідити різноманітні напрямки діяльності класного керівника та виявити найбільш продуктивні з них.

Для досягнення мети дослідження поставлені такі завдання:

Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури та практики виховання учнів.

Теоретично обґрунтувати необхідність індивідуального підходу при плануванні виховної роботи з класом.

Перевірити ефективність використання різноманітних форм організації виховної роботи в класі.

Визначити найбільш ефективні форми організації виховної роботи в класі.

Для розв'язання цих завдань дослідження застосовувалися такі методи: Теоретичний аналіз наукової літератури вітчизняних та зарубіжних дослідників з названої теми у сферах педагогіки, психології з метою відбору і систематизації фактичного матеріалу; систематизація, порівняння, співставлення здобутих фактів, узагальнення результатів дослідження.

У житті кожної людини, яка свого часу була учнем, помітну роль відігравав класний керівник. “У вихованні, - зазначав К. Д. Ушинський, - усе повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в справі виховання” (Ушинський) .

Закрыть

Педагогическое мастерство классного руководителя в воспитательной работе с учениками 5-7 классов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.