Музыкально-ритмические движения на уроках музыкального искусства в общеобразовательной школе

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Роль ритмічних рухів в концепціях музичного виховання на початку ХХ ст. 5

1.1. Система Жака-Далькроза. Основні принципи. 5

1.2. Сутність імпровізації рухів у системі К. Орфа. 8

Розділ ІІ. Використання музичних рухів на уроках музичного мистецтва. 11

2.1 Значення музично-ритмічних рухів у музичному вихованні молодших школярів  11

2.2. Застосування музично-ритмічних рухів в навчальній діяльності молодших школярів. 20

Висновки. 30

Список використаної літератури. 32

Додаток

Вступ

Актуальність дослідження. Створенню творчої атмосфери на уроках сприяють музично-ритмічні рухи як один з видів музично-виконавської діяльності. Ще на початку XXстоліття поширення в багатьох країнах набула система ритмічного виховання, яку розробив швейцарський педагог Е. Жак Далькроз. Вона спрямована на те, щоб, використовуючи спеціально дібрані вправи, розвивати в дітей музичний слух, пам'ять, чуття ритму пластичну виразність рухів. Відповідні дослідження проводять і у вітчизняній педагогіці (Н. Вєтлугіна, С. Конорова, М. Румер, К. Самолді на та ін.).

Музично-ритмічні рухи мають велике значення. Слухаючи музику діти стежать за розвитком художнього образу. У свою чергу, слуховаувага сприяє збагаченню музичної пам'яті, що спирається на слуховий руховий аналізатори. Виконуючи рухи під музику, діти уявляють той чи інший образ. Рухи бувають зафіксованими, складеними із знайомих елементів, але в окремих випадках музично-ігровий образ відтворюється по-новому, зі змінами — отже, в процесі музично-ритмічних рухів розвивається не тільки відтворювальна, а й творча уява. Крім того, цей вид діяльності спонукає дітей переживати музику. Відчуваючи красу музичного твору і своїх рухів, вони емоційно збагачуються.

У школі доцільно застосовувати різноманітні музично-ритмічні рухи, що пов'язані з навчальним матеріалом уроку, які можуть виконувати роль як методу, за допомогою якого діти усвідомлюють окремі поняття музичної грамоти, так і засобу самовиявлення дитини.

Музично-ритмічні рухи, як їх часто називають у методичній літературі, спрямовані на пластичне вираження музики. А саме:

-загальних особливостей — характеру, настрою, образу музичного твору;

-специфічних властивостей — засобів музичної виразності (елементів музичної мови), жанрових особливостей (пісенність, танцювальність, маршовість), оркестровки (імітація гри на музичних інструментах).

Завдання учителя — навчити реагувати на всі ці особливості, навчити пластично-ритмічному відтворенню музики.

Тому тема нашої курсової роботи є досить актуальною, а значить застосування музично-ритмічних рухів на уроках музики в школі є необхідним для підвищення загальної музичної культури учнів, розширення їх музичного світогляду.

Об'єкт дослідження. Формування музичної культури молодших школярів.

Предмет дослідження.Розвиток відчуття ритму в процесі формування музичної культури молодших школярів.

Мета курсової роботи -теоретично обгрунтувати і практично перевірити шляхи розвитку відчуття ритму як умови формування музичної культури молодших школярів.

Виходячи з мети курсової роботи, її завданнями є:

- розкрити значення та завдання музично-ритмічного розвитку молодших школярів;

- показати роль рухів під музику як засобу опанування знань з музичної грамотності;

- ознайомитись з різновидами музично-ритмічних рухів на уроках музичного мистецтва.

Розвиток музично-ритмічного почуття – процес тривалий і різнобічний. Рух є основним засобом розвитку відчуття ритму, природної музикальності, уяви, прагнення до самовираження, емоційного відгуку на музику, здатності осмислено, усвідомлено сприймати і виконувати музичні твори, основним способом розвитку діяльності й мислення, тренування нервово-психічних процесів, засобом розвитку соціально-комунікативних навичок, джерелом ні з чим незрівнянної радості для дітей. Тому рух — це найважливіший компонент у музичному вихованні.

Закрыть

Музыкально-ритмические движения на уроках музыкального искусства в общеобразовательной школе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.