Эстетическое воспитание школьников в процессе внеклассной образовательно-воспитательной работы

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ  1. Теоретико-методологічні основи проблеми естетичного виховання. 5

1.1. Сутність і завдання естетичного виховання. 5

1.2. Критерії естетичного виховання. 11

1.3. Особливості  естетичного виховання молодших школярів. 12

Розділ 2. Розвиток естетичних почуттів дітей в позакласній освітньо-виховній роботі 16

2.1 Позакласна робота як засіб формування естетичної культури. 16

2.2. Естетичне виховання дітей за допомогою гуртків образотворчого мистецтва  22

2.3. Здійснення естетичного виховання засобами природи. 27

2.4. Формування емоційно-естетичної культури молодших школярів засобами мистецтва  29

2.5. Праця як фактор естетичного розвитку дитини. 32

Висновки. 34

Список використаної літератури. 36

Вступ

На сьогоднішній день актуальною проблемою є рівень культури в шкільному середовищі. Учні не уміють бачити красу повсякденного життя, слухаючи музику, не чують її, дивлячись на великі витвори мистецтва, не бачать їх краси, величі. Зараз дуже важливо сформувати в учнів почуття прекрасного, навчити бачити красу, відрізняти оригінали.

Темою даної роботи є естетичне виховання школярів в процесі позакласної освітньо-виховної роботи.

Під час шкільних уроків просто необхідно вказувати учням на красу здійснюваних дій, наприклад, написання формул з математики, написання слів у диктанті з української мови, поєднання кольорів на уроках малювання. Зрозуміло, що виховати з учнів повноцінних поціновувачів прекрасного неможливо тільки за допомогою учбового процесу. Цьому повинні сприяти виховання в сім'ї, а також гуртки різних видів діяльності, походи в театри, на екскурсії, а також живе слово вчителя або вихователя. В результаті проведених позакласних заходів значно підвищується рівень естетики, учні починають дивитися по-іншому на навколишній світ, довкілля. Отже, перед учнями ставляться завдання побачити що-небудь нове, що раніше не було помічене в собі, в друзях, в навколишніх предметах.

Одна з особливостей естетичного виховання полягає в багатогранності, цілісності його впливу на людину. Прекрасне завжди виступає як могутній стимул діяльності і спілкування. Головним в естетичному вихованні є відтворення всього багатства людського чуттєвого відношення до світу.

Отже, естетичне ставлення до світу передбачає насамперед збудження позитивних почуттів у дитини, які поступово трансформуються у властивості особистості. Тому, один із основних принципів системи естетичного виховання є прийнятність. Естетичний розвиток дітей молодшої шкільної ланки є тією базою, на якій починається етап формування гармонійної розвиненої особистості. Тому школа з перших років навчання має максимально використовувати можливості навчального предмета для збагачення емоційно-чуттєвого досвіду дітей. Особливо слід звернути увагу на ті дисципліни, які безпосередньо пов’язані з мистецтвом.

Естетичне виховання є дуже важливим компонентом усього виховання в цілому, і неможливо бачити нинішній світ без прекрасного. Внаслідок усього цього необхідно прищеплювати учням любов до природи, життя. Необхідно поставити перед собою завдання знайти шляхи вдосконалення естетичного виховання, способи його гармонійного і безперервного розвитку.

Предмет дослідження - використання засобів мистецтва в естетичному вихованні молодших школярів.

Об'єкт дослідження - естетичне виховання молодших школярів.

Мета - виявлення можливостей та засобів естетичного виховання в процесі позакласної навчально-виховної роботи.

Завдання:

- Вивчити і проаналізувати літературу з проблеми естетичного виховання молодших школярів.

- Провести дослідно-експериментальну роботу по дослідженню рівня інтересу молодших школярів до мистецтва.

- Провести роботу по естетичному вихованню молодших школярів в процесі позакласної освітньо-виховної роботи.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Эстетическое воспитание школьников в процессе внеклассной образовательно-воспитательной работы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.