Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ДИДАКТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИТУАТИВНОГО НАВЧАННЯ.. 4

1.1. Використання методу ситуативного навчання у загальноосвітніх школах. 4

1.2. Технології ситуативного моделювання. 6

1.3. Навчально-виховний потенціал проблемно-ситуативних завдань. 14

РОЗДІЛ 2. МОВЛЕННЄВО-СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ У СИСТЕМІ ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 21

2.1. Структура і основні компоненти навчально-мовленнєвої ситуації 22

2.2. Вправи, спрямовані на оволодіння мовною теорією, формування умінь вживати самостійні частини мови у власному мовленні 23

2.3. Вправи, спрямовані на побудову власних висловлювань з використанням виучуваного мовного матеріалу у певних стилях та жанрах мовлення. 27

2.4. Вправи, поштовхом до виконання яких виступають уявні ситуації без опори на готовий текст. 31

ВИСНОВКИ.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ВСТУП

Метод ситуативного навчання передбачає використання на уроках ситуацій з повсякденного життя, що дає можливість змоделювати цілісний контекст реального спілкування з поєднанням мовленнєвих і немовленнєвих дій, вербального й невербального спілкування, візуальної та звукової репрезентації змісту і форми.

Технологія ситуативного моделювання — це побудова навчального процесу за допомогою включення учнів у гру. Використання гри завжди стикається з протиріччям: навчання є завжди процесом цілеспрямованим, а гра за своєю природою має невизначений результат (інтригу). Тому завдання вчителя при застосуванні гри у навчанні полягає у підпорядкуванні гри визначеній дидактичній меті.

Останнім часом в організації самої гри відбувається зміщення акцентів з драматизації (форм, зовнішніх ознак гри) на її внутрішню сутність (моделювання події, явища, виконання певних ролей). У західній дидакції вищої школи поступово відходять від терміна „гра” і вживають поняття „симуляція, імітація” тощо.

Імітаційні ігри розвивають уяву та навички критичного мислення, сприяють застосуванню на практиці вміння вирішувати проблеми.

Складніші імітаційні ігри називаються симуляціями, або ситуаційним моделюванням, хоча чіткого розмежування в навчально-методичній літературі немає.

Отже, важлива роль ситуативних завдань, нерозробленість цієї проблеми в шкільній практиці, необхідність створення ефективної методики визначили актуальність теми та її вибір.

Об’єктом дослідження є процес розвитку умінь і навичок учнів за допомогою застосування ситуативних завдань.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та прийоми роботи з використанням ситуативних завдань.

Мета дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої та експериментально перевіреної методики роботи шляхом застосування ситуативних завдань.

Для досягнення мети дослідження визначені такі завдання:

- здійснити теоретичний аналіз досліджуваної проблеми в методичній літературі;

- визначити дидактичні передумови ситуативного навчання;

- визначити навчально-виховний потенціал ситуативних завдань;

- розглянути мовленнєво-ситуативні завдання при вивченні частин мови у початкових класах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Дидактические предпосылки ситуативного обучения в начальных классах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.