Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ЧИТАННЯ.. 5

1.1 Дидактична гра як один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності 5

1.2 Структура дидактичної гри. 8

1.3 Особливості застосування дидактичних ігор на уроках читання. 9

РОЗДІЛ ІІ. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ ЧИТАННЯ   14

2.1. Ігрова діяльність на основі прочитаного, як засіб поповнення літературних знань  14

2.2. Літературні ігри на уроках читання у молодших класах. 24

РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ЧИТАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІГРОВИХ СИТУАЦІЙ.. 30

3.1. Розробка уроку читання з використанням елементів гри. 30

3.2. Поєднання гри та навчання на уроці читання. 36

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ДОДАТОК  44

ВСТУП

Актуальність дослідження. Ґрунтовне засвоєння в школі програмового матеріалу з читання є одним із важливих етапів формування особистості. Важливою передумовою успішного навчання є зацікавленість. Відомо, основні шляхи підвищення ефективності навчання і виховання – взаємодія процесів розвитку мислення дитини та формування у неї знань та навичок. Основним методом, на мою думку, є практичний метод. Він дає змогу дітям глибше усвідомити навчальний матеріал. Завдання вчителя початкових класів не лише навчати, а й пробудити у дітей емоційне задоволення, радість від отримання знань і від самого процесу їхнього засвоєння. В реалізації цього завдання особливої уваги заслуговує ігрова діяльність.

Ігрова діяльність — один із ефективних засобів підвищення якості сприймання молодшими школярами художніх творів на уроці читання. У структурі уроку читання ігрова діяльність має форму дидактичної гри, ігрової ситуації, ігрового прийому, ігрової вправи.

Адже саме дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.

Використання дидактичних ігор на уроках сприяє позитивному ставленню до навчання, потребує від дітей кмітливості, уваги, вчить витримки, виробляє вміння швидко орієнтуватись і знаходити правильні рішення. Колективні ігри згуртовують дітей, сприяють формуванню дружніх стосунків між ними. У цих іграх школярам потрібно узгоджувати свої дії з діями інших учасників, гри, дотримуватись правил, бути справедливим до товаришів.

Проблеми використання ігор на уроках читання, їх педагогічне значення досить досконало були розглянуті плеядою вчених: О.М.Біляєвим, Л.О.Варзацькою, І.Діваковою, Т.К.Донченком, Р.І.Жуковською, Л.С.Ільяницькою, С.О. Караман, М.І. Пентилюком, Т. Чумак, П. Щербанем та іншими.

Предметом курсової роботи є дослідження особливостей використання ігор на уроках читання.

Об’єктом дослідження є гра на уроці читання.

Мета курсової роботи полягає у обґрунтуванні особливостей застосування гри та ігрової діяльності на уроці читання як засобу поповнення літературних знань молодших школярів.

Мета роботи зумовила вирішення таких завдань:

-розглянути дидактичну гру, як один із способів залучення молодших школярів до активної розумової діяльності;

-визначити структуру дидактичної гри;

-дослідити особливості застосування ігрової діяльності, як засобу поповнення літературних знань;

-розробити урок читання з використанням елементів гри.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Игра на уроке чтения как средство пополнения литературных знаний младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.