Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ КІНОЕКРАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ЛІТЕРАТУРОЮ 5

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ КІНОЕКРАНІЗАЦІЇ ЯК ЗАСОБУ ПОЖВАВЛЕННЯ ЧИТАЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ 14

2.1. Методичні основи вивчення кіноекранізації як засобу пожвавлення читацької активності 14

2.2. Практичні основи вивчення кіноекранізації як засобу пожвавлення читацької активності 18

ВИСНОВКИ 25

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

ВСТУП

Актуальність дослідження. Читання – це складний процес, який вимагає уваги, напруження, фізичних та розумових сил. Дослідники стверджують, що при читанні протягом 1 години в день учень за період шкільного життя прочитає від 150 до 170 книжок обсягом 300 сторінок. На кожний рік припадає від 13 до 14 книг. Ці дані мають не тільки пізнавальне, а й практичне значення; вони допомагають визначити обсяг позакласного читання і програмної літератури для учнів кожного класу.

Спілкування з книгою допомагає учневі оволодіти певними знаннями, засвоїти досвід попередніх поколінь, залучає до культурних надбань та цінностей українського народу, його звичаїв, традицій. І разом із тим не можна не відмітити перевантаження шкільної програми, що досить часто позначається на низькому рівні засвоєння прочитаного.

Сьогодні, у час тотальної комп’ютеризації, бурхливого розвитку інтерактивних технологій, педагоги часто стикаються із такими, на перший погляд, буденними проблемами – дитина у шкільному віці не привчена до читання та розуміння художнього слова. Звичайно, сучасному вчителю доводиться докладати чимало зусиль, щоб активізувати читацький інтерес учнів на уроках літератури, а сам урок зробити цікавим і змістовним.

Одним із таких засобів є кіноекранізація художніх творів, бо через образи та події, які учні бачать на екрані, вони можуть створити власну думку – проаналізувати правдиво чи хибно передали актори задум письменника, чи відповідають екранізовані герої персонажам художнього твору, чи задум режисера відповідає змісту повісті чи роману, що випущено, а що добавлено у фільмі і т.д.

Використання кіноекранізації та відеофрагментів на уроках української літератури допомагають учням глибше зрозуміти, усвідомити та запам’ятати художній твір.

Питання навчального кіно та застосування його на уроках української літератури досліджували багато вчених-словесників. Це праці С. Мельничука, А. Гуржія, В. Коцура, В. Волинського, В. Самсонова, С. Жили, Н. Коржупової, Л. Чашка. Це також статті Б. Буяльського, Н. Волошиної, С. Жили, С. Комендант, А. Коржупової, П. Гудими, О. Непорожнього, Є. Пасічника, А. Плахової, С. Пультера, О. Теслі та інших авторів.

Об'єкт дослідження – навчально-виховний процес на уроках української літератури.

Предмет дослідження – кіноекранізація як засіб пожвавлення читацької активності учнів.

Мета дослідження – теоретично дослідити та обґрунтувати ефективність впливу кіноекранізації художніх творів на пожвавлення читацької активності учнів.

Завдання роботи обумовлені її метою:

1. Розкрити сутність кіноекранізації та її зв'язок з літературою.

2. Охарактеризувати методичні основи вивчення кіноекранізації як засобу пожвавлення читацької активності.

3. Проаналізувати практичні основи вивчення кіноекранізації як засобу пожвавлення читацької активності.

Методологічна основа дослідження та науково-теоретична база. Дослідження проводилось з використанням теоретичних методів: аналіз педагогічної літератури, здійснений з метою визначення стану розробленості досліджуваної проблеми.

Теоретична та практична цінність роботи полягає в тому, що в дослідженні комплексно проаналізований та узагальнений матеріал про сучасні методичні та практичні прийоми та технології роботи з учнями при використанні на уроках української літератури кіноекранізації як засобу пожвавлення читацької активності учнів.

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми та складається зі вступу, основної частини, висновку та списку використаної літератури.

Закрыть

Киноэкранизации, как средство оживления читательской активности учащихся

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.