Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ 5

1.1. Сучасний танець як напрям хореографічного мистецтва. Історичний екскурс 5

1.2. Напрями та види сучасного танцю 9

1.3. Виховання особистості засобами сучасного танцю 18

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА РОБОТА, СПРЯМОВАНА НА ЗНАЙОМСТВО З ВПРАВАМИ НА РОЗТЯЖКУ У СУЧАСНОМУ ТАНЦІ ДЛЯ ПІДЛІТКОВОЇ ВІКОВОЇ КАТЕГОРІЇ 23

2.1. Принцип побудови заняття сучасного танцю з використанням вправ на розтяжку 23

2.2. Вправи та завдання на розтяжку у сучасному танці для підліткової вікової категорії 27

ВИСНОВОК 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Сучасний танець - це світ краси руху, звуків, світлових фарб, костюмів, тобто світ чарівного мистецтва.

У формуванні естетичної і художньої культури особистості хореографічне мистецтво сучасного танцю є найважливішим аспектом виховання.

Сучасний танець в наш час набуває все більшої популярності. Сформовані соціальні функції танцю: гедоністична, пізнавальна, виховна, комунікативна, психологічна та оздоровча, сприяють масовому залученню дітей різного віку до цього виду діяльності.

В українській освіті заняття хореографією, в тому числі і сучасним танцем, стають обов'язковими. Вони виховують і розвивають не тільки художні навички виконання танців, а й вироблення у дитини звички і норми поведінки у відповідності до осягання законів краси.

Значущість цієї проблеми зумовила вибір теми курсової роботи «Вправи на розтяжку у сучасному танці для підліткової вікової категорії».

Джерельна база дослідження. Серед науковців, які займалися дослідження сучасних танців можна назвати: И. Безуглый [2], Є. Бєлкіна [3], А. П. Галинский [5], К. К. Данилов [6], А. М. Кривохижа [11], В. А. Литвиненко [13], О. В. Мартиненко [14], Л. В. Пашинська [17], О. Плахотнюк, Л. Андрощук, Т. Благова [19], Д. І. Шариков [21], Л. Ю. Цвєткова [23].

Бєлкіна Є. у своїй роботі досліджувала виховання сучасним танцем [3].

Безуглый И. опрацьовував методику работы над современным танцем [2].

Мартиненко О.В. описував розкриття творчого потенціалу особистості виразними засобами сучасного хореографічного мистецтва [14].

Пашинська Л. В. досліджувала створення сучасного танцю як творчий пошук та втілення новітніх сценічних тенденцій [17].

Мета дослідження – теоретично обгрунтувати та експериментально перевірити використання вправи на розтяжку у сучасному танці для підліткової вікової категорії.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Охарактеризувати сучасний танець як напрям хореографічного мистецтва. Історичний екскурс;

3. Вивчити напрями та види сучасного танцю;

4. Висвітлити виховання особистості засобами сучасного танцю;

5. Повести практичну роботу, спрямована на знайомство з вправами на розтяжку у сучасному танці для підліткової вікової категорії.

Об'єктом дослідження є сучасні танці для підліткової вікової категорії.

Предметом дослідження – вправи на розтяжку у сучасному танці для підліткової вікової категорії.

Методи дослідження: системний та порівняльний аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних.

Структура й обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (24 позиції). Загальний обсяг дослідження становить 37 сторінок.

Закрыть

Упражнения на растяжку в современном танце для подростковой возрастной категории

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.