Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ТРАДИЦІЯХ РІДНОГО НАРОДУ 5

1.1. Дослідження питання виховання дошкільників на основі народних традицій у науковій літературі 5

1.2. Педагогічне значення народних традицій у вихованні дітей дошкільного віку 9

1.3. Національне виховання дошкільників засобами народних традицій 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАДИЦІЙ РІДНОГО НАРОДУ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 21

2.1. Дослідження рівня сформованості національно-патріотичних почуттів у старших дошкільників 21

2.2. Методика застосування традицій рідного народу як засобу виховання у дітей любові до рідного краю 25

2.2. Аналіз результатів дослідження 35

ВИСНОВКИ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

ДОДАТКИ 42

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. В сучасних умовах в нашій країні зростають вимоги до виховання і навчання підростаючого покоління. Так, однією з найважливіших педагогічних задач, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

Народ завжди виступає вихователем молодшого покоління, а виховання при цьому набуває народного характеру. Основою й головним методом народного виховання виступають народні традиції. Перлини виховної мудрості народу, невичерпна своєрідна скарбниця форм і засобів народного виховання становлять золотий фонд народної педагогіки, одного з чинників колективної народної творчості.

Любов дитини до рідної землі починається з пізнання найближчого середовища (природного й соціального). Дитина набирається вражень та знань про навколишнє, зокрема: про близьких людей, про свою малу Батьківщину, які залишають у її душі незабутні спогади на все життя. Саме тому, на нашу думку, формування інтересу до рідного краю, традицій, обрядів, звичаїв, народів сприяє вихованню свідомого громадянина, який шанобливо ставиться до духовних і матеріальних надбань свого народу. Розпочинати виховання необхідно з ознайомлення дітей дошкільного віку з найближчим оточенням. Тобто з тих речей, які вони можуть побачити вдома (наприклад, вишита серветка, тканий килимок, предмети народного одягу, іграшки тощо) і які викликають позитивні емоції.

Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволяє зазначити, що над проблемою виховання дітей на основі народних традицій, звичаїв та обрядів працювало багато дослідників, це зокрема праці, в яких розкрито особливості виховання дітей у традиційній українській сім’ї (О. Вишневський, А. Даник, В. Пустовий); визначення педагогічного потенціалу українських народних традицій і обрядів у виховному процесі (К. Журба, О. Кузик, Г Майборода, Т.Мацейків, М. Стельмахович); спільна діяльність батьків, дітей і педагогів у сюжетних дійствах календарно-обрядових свят (О. Воропай, Б. Грінченко, I.Огієнко, С. Русова).

Об’єкт дослідження – виховний процес дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – реалізація процесу виховання дітей дошкільного віку засобами традицій рідного народу.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив традицій рідного народу на виховання та формування особистості дошкільників.

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- проаналізувати наукову літературу з проблеми дослідження;

- розкрити педагогічне значення народних традицій у вихованні дітей дошкільного віку;

- окреслити особливості здійснення національного виховання дошкільників засобами народних традицій;

- провести експериментальне дослідження щодо ефективності використання традицій рідного народу у вихованні дітей дошкільного віку та зробити відповідні висновки.

При написанні роботи ми використовували такі методи дослідження: теоретичні: аналіз психолог-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження; методи класифікації, систематизації та узагальнення теоретичних даних; вивчення передового педагогічного досвіду; емпіричні: анкетування, бесіди, спостереження; педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний етапи); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. 

Закрыть

Воспитание детей дошкольного возраста на традициях родного народа

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.