Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 5

1.1. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини 5

1.2. Види та класифікація дитячих ігор 8

1.3. Особливості розвитку ігрової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку 14

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 23

2.1. Діагностика розвитку пізнавальних процесів у дітей молодшого дошкільного віку 23

2.2. Методика використання ігрових прийомів у навчанні та вихованні дітей молодшого дошкільного віку 29

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 38

ВИСНОВКИ 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43

ДОДАТКИ 45

ВСТУП

Актуальність дослідження. Актуальність дослідження особливостей ігрової діяльності в процесі розвитку дитини визначається тим, що гра для дітей – це засіб їх самовираження. У цьому можна переконатися, спостерігаючи, як дошкільники граються, та як по-різному проявляють себе під час гри.

Гра є одним із найцікавіших видів людської діяльності, засобом усебічного розвитку дошкільника, важливим методом виховання. Дитяча гра — це діяльність, що спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності, у якій дитина відображає враження від їх пізнання. Водночас гра є могутнім виховним засобом, у якій, за словами К. Ушинського, реалізується потреба людської природи.

У Базовій Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» окреслені основні шляхи реформування національної освіти, що передбачають впровадження нових підходів виховних систем, форм і методів виховання, що відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей, починаючи з раннього дитинства

У системі навчання і виховання дошкільників активно використовуються ігрові прийоми, за допомогою яких у дітей розвиваються спостережливість, уява, пам’ять, мислення, мовлення, сенсорні орієнтації у розмірах, формах, кольорах, максимально задіюючи інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе.

Розв’язання ігрового завдання формує також і волю. Сумлінне виконання правил вимагає витримки, дисциплінованості, привчає до чесності, справедливості, впливає на розвиток довільної поведінки, організованості.

Вплив ігрової діяльності на виховний процес дітей було розкрито в роботах педагогів-класиків (А.Я. Коменський, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський та ін.), психологів (П.П. Блонський, Л.С. Виготський, Н.Д. Виноградов, Д.Б. Ельконін та ін.), сучасних педагогів (Л.В. Артемова, А.К. Бондаренко, Г.І. Григоренко, Р.І. Жуковська, В.Г. Захарченко, О.І. Сорокіна, О.П. Усова, К.І. Щербакова та ін.).

Відтак, позитивний вплив гри на всебічний розвиток дітей дошкільного віку, зумовив вибір теми дослідження «Роль ігрових прийомів у навчанні дітей молодшої групи».

Об’єкт дослідження – процес використання гри у навчанні дітей молодшої групи.

Предмет дослідження – гра, як засіб організації навчання дітей молодшого дошкільного віку.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність використання ігрових прийомів у навчанні дітей молодшої групи.

Завдання дослідження:

- дослідити психолого-педагогічну та методичну літературу з теми дослідження;

- розкрити особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини;

- дослідити основні види та класифікацію дитячих ігор;

- окреслити особливості розвитку ігрової діяльності у дітей молодшого дошкільного віку;

- провести експериментальне дослідження щодо використання ігрових технологій у навчанні дітей молодшого дошкільного віку та зробити відповідні висновки.

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз і синтез наукової, навчально-методичної літератури – для порівняння, зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; емпіричні – спостереження, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний); статистичні: кількісний і якісний аналіз експериментальних даних.

Структура дослідження. Курсова роботи складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Роль игровых приемов в обучении детей младшей группы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.