Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ПЛАН

ВСТУП

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Сутність сучасного уроку з використання відеоматеріалів

1.2. Характеристика відеоматеріалів під час вивчення української літератури у школі

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Використання жанрів відеотехнологій під час вивчення української літератури у школі

2.2. Результативність застосування відеоматеріалів на уроках української літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність дослідження. Розвиток педагогіки як науки характеризується не тільки новаціями в галузі методів, способів та організаційних форм навчання. На різних етапахнавчання разом з технічним розвитком відбувалося інтенсивне впровадження у навчальнийпроцесрізноманітних засобів наочності, технічних засобів. Все це здійснювалося з однією метою: підвищення ефективності навчального процесу за допомогою інновацій, які запроваджуються.

Учні пізнають навколишній світ за допомогою всіх органів почуттів. Проте, основними каналами отримання інформації є зорові аналізатори. Тому невипадково, що 90 відсотків всієї інформації учні отримують за допомогою зору, а 10 відсотків –за допомогою слуху. “Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути” – так говорить досить актуальнее прислів’я.

Одним із таких методів, що суттєво збагачує навчальний процес сучасної школи, є застосування відеоматеріалів(мультимедійних технологій), використання яких змінює традиційний підхід до навчання учнів.

За останні роки в школах з’явились та інтенсивно розвиваються копіювальна і відеотехніка, музичні центри, нові покоління діапроекторів і графопроекторів. Все більше шкіл обладнані сучасними комп’ютерними кабінетами. Ефективне використання інформаційно-комунцікаційних технологій в навчально-виховному процесі сприяє успішному вирішенню поставлених перед школою і вчителем завдань.

Актуальність, теоретична значимість і недостатня практична розробленість даної проблеми обумовили вибір теми дослідження: «Методика використання відеоматеріалів на уроках української літератури».

Джерельна база дослідження.Розв’язанню основних проблем методики використання відеоматеріалів на уроках української літератури, були присвячені наукові праці О. Антипова Д. Рум`яйцева В. Паламарчук [1], І.В. Вєтров В.І. Вербенко [3], В. Гапон [5], П.А. Гевал [6], Н.П. Дементієвська Н.В., Морзе [7], Л.О. Макрідіна [14], М.М. Наумочкин [16], О.І Пометун. [23] та ін.

Проблеми підготовка педагогів до розробки навчальних занять із мультимедійним супроводом розглянуто у працях Т.Л. Салівон [25], І. Рожнятовська, В. Зоц [27] та ін.

Питання, пов’язані з дослідженням відео жанрів, стилів було розглянуто у працях Н.І.Клокар, О.В.Чубарук [25], В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука [24], Е.С. Полат [22], Е. Печерська [20], О.І. Орлова [17], М.М. Наумочкин [16], О. Митник [15] та ін.

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні основ використання відеоматеріалів на уроках української літератури та характеристиці методик застосування сучасних відеоматеріалів при вивченні української літератури.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати джерельну базу дослідження;

2. Вивчити сутність сучасного уроку з використання відеоматеріалів;

3. Охарактеризувативідеоматеріалиякі використовуються під час вивчення української літератури у школі;

4. Висвітлитивикористання жанрів відеотехнологійпід час вивчення української літератури у школі;

5. Проаналізувати результативність застосування відеоматеріалів на уроках української літератури.

Об'єктом дослідження єуроки української літератури.

Предметом дослідження використання відеоматеріалів на уроках української літератури.

Методологічну основу дослідження складають: Теоретичні методи:системний та порівняльний аналіз педагогічної літератури з проблеми дослідження, узагальнення і систематизація наукових даних.

Практичне значення курсової роботи. Результати дослідження можуть бути використані під час викладання курсу лекцій для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів української літератури, а також для розробки сучасних методик викладання уроків української літератури для підвищення ефективності навчального процесу.

Структура й обсяг роботи.Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел (30 позицій) і додатків. Загальний обсяг дослідження становить 30 сторінок.

Закрыть

Методика использования видеоматериалов на уроках украинской литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.