Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 52

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В СІМ’Ї ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА   5

1.1. Екологічна освіта, її неперервність та наступність. 5

1.2. Сім’я як перша ланка формування екологічної свідомості дітей.. 11

1.3. Зміна стереотипів сімейного екологічного виховання. 15

1.4. Засоби екологічного виховання в сім’ї. 19

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. 29

2.1. Єдність школи і сім'ї в екологічному вихованні дітей молодшого шкільного віку  29

2.2. Форми роботи з батьками з екологічного виховання дітей.. 35

2.3. Батьківські збори: "Виховання любові до природи" (гра-подорож). 2-й клас  39

ВИСНОВОК.. 50

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 52

ВСТУП

Впродовж століть людина безконтрольно брала все, що дає їй природа. Наукові досягнення створили ілюзію майже повної керованості світом. Природа випробовує вплив суспільства по багатьох напрямах. Так, компоненти навколишнього середовища використовуються як ресурсна база виробництва (видобуток корисних копалин, промислова вирубка лісів і ін.). В результаті виробничої діяльності забруднюється атмосфера, знищуються мільйони гектарів родючих ґрунтів, отрутохімікатами і радіоактивними відходами забруднюються поверхневі і ґрунтові води, величезних розмірів досягло збезлісення (процес знищення лісів) і запустинювання і так далі. Гинуть багато видів тварин і рослин. Дуже великий ризик самознищення людства в результаті власної життєдіяльності.

Проблема екологічного виховання привертала увагу дослідників з давніх часів і до цього дня. Перші вислови в цій області можна виявити в працях Я.А. Коменського, Ж.Ж. Руссо, І.Г. Песталоцці, а у вітчизняній педагогічній літературі у К.Д. Ушинського, С.Т. Шацького, В.А. Сухомлинського.

Вивченням сучасної екологічної освіти займалися такі дослідники як В.І. Данилов-Данильян, К.С. Лосєв, К.Б. Асланіді, Т.В. Потапова, Н.Н. Мойсеєвий, А.Д. Урсул, А.Н. Захлібний, В.І. Панов, В.А. Льовін, С.Д. Дерябо.

Мета дослідження: виявити і обґрунтувати педагогічні умови як необхідні для екологічного виховання в умовах сім'ї.

Об'єкт дослідження – процес екологічного виховання молодших школярів в сім'ї.

Предмет дослідження – педагогічні умови екологічного виховання молодших школярів в сім'ї.

Гіпотеза. При написанні роботи ми припустили що екологічне виховання в сім'ї можливе якщо:

- у домашніх умовах створене еколого-розвиваюче середовище;

- спілкування з природою в сім'ї носитиме дієвий характер;

- близькі дорослі самі виявляють щиру цікавість до природи, виступають живим прикладом прояву естетичного, емоційного, гуманного відношення до природи;

- налагоджена співпраця ЗОШ з сім'єю по даному напряму.

Мета, об'єкт і предмет дослідження визначили необхідність постановки і вирішення наступних завдань:

1. Проаналізувати педагогічні умови екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку в сім'ї.

2. Визначити основні методи, форми екологічного виховання дітей в сім'ї.

3. Прослідкувати динаміку зміни рівня екологічної культури в процесі експериментальної роботи.

Методологічну основу дослідження склали психолого-педагогічні дослідження розвитку дітей молодшого шкільного віку (Д.Б. Ельконін, А.Н. Гвоздев, Л.С. Виготський, С.Н. Ніколаєва і ін.)

При розгляді стану досліджуваної проблеми на практиці використовувалися такі методи, як: аналіз психолого-педагогічної літератури, експеримент, спостереження, кількісний і якісний аналіз отриманих даних.

Закрыть

Роль семьи в экологическом воспитании младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.