Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 56

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 6

РОЗДІЛ 1. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ – ОСНОВА ВРАХУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ І РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ КОЖНОГО УЧНЯ 9

1.1. Поняття та проблема розвитку диференційованого навчання школярів в теоретичній спадщині класиків української і зарубіжної педагогіки 12

1.2. Зовнішня та внутрішня диференціація в школі 21

1.3. Доцільність та способи диференційованих завдань на різних етапах уроку 28

1.4. Ключові елементи диференційованого підходу 40

РОЗДІЛ 2. МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ УЧНІВ 44

2.1. Уроки математики 44

2.2. Уроки української мови і читання 48

2.3. Уроки навчання грамоти 48

ВИСНОВКИ 49

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51

ДОДАТКИ 56

ВСТУП

Сучасні діти живуть і розвиваються в епоху інформатизації. В умовах життя, що швидко змінюється, від людини вимагається не лише володіння знаннями, але і в першу чергу уміння добувати ці знання самому і оперувати ними, мислити самостійно і творчо. Ми хочемо бачити наших вихованців допитливими, товариськими, уміючими орієнтуватися в навколишньому оточенні, вирішувати виникаючі проблеми, самостійними, творчими особистостями.

Актуальність проблеми обумовлена важливістю розвитку інтересу до навколишнього світу, до праці і до життя людей. Інтерес спонукає до пошуку нових знань, нових умінь. В дошкільному віці закладаються основи майбутньої особистості, формуються передумови фізичного, розумового, етичного розвитку дитини. Погано, якщо пізнавальні інтереси, зокрема допитливість не розвиваються, якщо дитина не цікавиться навколишнім життям, життям природи, людей. Вона не накопичить яскравих вражень і відомостей, які служать основою подальшого придбання системи знань. Тому необхідністю виховувати у дітей пізнавальний інтерес і допитливість, починаючи цю роботу з сім’ї, оскільки тільки тоді, коли батьки більше уваги уділятимуть своїм дітям, діти виростуть інтелектуально освіченими, у них з'являться нові інтереси до пізнання, розвинеться допитливість, що буде добрим стартом для їх подальшого навчання в школі.

Саме виховання допитливості викликає особливий інтерес у батьків, вихователів, учителів. Чому вона властива одним дітям і відсутня в інших, чому по-різному виявляється в різні періоди життя дитини? Недостатність знань про психологічну природу допитливості й породжує різне тлумачення цього поняття. Одні розглядають допитливість як важливу передумову оволодіння знаннями, уміннями, й навичками, інші - як якість мислительної діяльності, треті - як певну властивість особистості дитини. Наявність її в дитини є ознакою кмітливості, високого рівня інтелектуальних здібностей, відсутність, навпаки, свідчить про знижену здатність до навчання, а то й про неповноцінність особистості.

Допитливість виявляється в дітей дуже рано. Уже дошкільник вражає нас своїми щохвилинними «Чому?», іноді напрочуд влучними міркуваннями вголос. Отже, щоб ефективно формувати допитливість, батьки мають знати, від чого залежить і чим визначається успіх розумового розвитку, яку роль у ньому відіграє допитливість та які умови і шляхи сприяють її формуванню.

Мета дослідження – визначити роль сім’ї та дошкільного навчального закладу у формуванні пізнавальних інтересів і допитливості дитини.

Об’єкт дослідження - психолого-педагогічні передумови розвитку допитливості дошкільників.

Предмет дослідження - процес оволодіння дітьми дошкільного віку знаннями, що сприяють розвитку у них допитливості та пізнавальної активності.

Завдання дослідження:

Проаналізувати дослідження проблеми формування допитливості дітей в сучасній психолого-педагогічній літературі.

Визначити умови, що сприяють розвитку допитливості дитини.

Провести діагностику рівня сформованості допитливості у дітей старшого дошкільного віку при ознайомленні з неживою природою;

Збудувати систему роботи для формування допитливості та пізнавального інтересу дітей старшого дошкільного віку.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Дифференцированный подход в процессе обучения младших школьников

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.